Söderqvists gård på Sunnantillvägen 35.

Sammanställt av Lasse Backlund i augusti 2019, med hjälp av Jaana Söderqvist.

Söderqvists gård fotograferad från vägen år 2019. Lappfjärds å rinner bakom huset och lite nerströms börjar Gamla forsen eller Nylundas forsen som den också kallas.

Den här gården byggdes år 1962 av Yngve och Elin Söderqvist. I samma veva rev de ner den gamla gården, som stod på samma ställe och som troligen hade byggts av Yngves föräldrar mellan åren 1910-1920. Under byggnadstiden bodde familjen på andra sidan vägen, i Ida Nylunds stuga.

Yngve Söderqvist (1920-2005) var son till bonden och skräddaren Viktor Söderqvist (1883-1953) och Amanda (f. Söderholm 1888-1959). Skräddaren Viktor Söderqvist var född som Klemets i en gård som stod bredvid folkskolan men som ungefär 1910 flyttades upp till Byåsen, alltså den gård som vi kallar Rintamäkis. Viktor Söderqvist var son till ”Lill Skräddarin” Josef Klemets el. Storkull. Viktors bror Johannes Klemets var ju också skräddare och en av deras förfäder, Johan Erik Söderholm (1803-1853), på Lång var sockenskräddare, så det var ett yrke som gick i släkten. Det var först i mars 1922 som Viktor Klemets bytte namn till Söderkvist, skrivet med k.

Skräddaren Viktor som alltså var född Klemets, kom som måg till hustrun Amanda Söderholms gård på Sunnantillvägen 35. Amanda var dotter till torparen ”Kärr Axel” Klemets (född nära Stolidbackan på Norrvikvägen 1861-1931). Axel flyttade ner till Dagsmark år 1886 då han gifte sig med Anna Kajsa Söderholm (1866-1947), som kallades ”Skräddar Anakajs”. Det är efter denne Axel som det kommande släktet kallas ”Axelas”. Axel tog Anna Kajsas släktnamn Söderholm och de blev torpare på Lillkull hemman år 1890, ända tills de kunde lösa in det år 1914. Området som fanns på Nylunds hemman och som de sedan löste in var lite över 1 ha.

Anna Kajsa Söderholm hade för övrigt en kusin, som hette Karl Erik och kallades ”Skräddar Kalle” (f.1864)  Han bodde med sin hustru Olga på ett torp i närheten och vill du läsa mera om denna man, hustrun Olga och vad som hände med dem, så skall du klicka HÄR!

Anna Kajsa och Axel Söderholm var torpare på Lillkull hemman fram till 1914, då de kunde lösa in torpet vid den blå pilen. Torpområdet hade i storskiftet 1900-1912 tillfallit Viktor Nylund på nr 5:9, och var i rå med Backlunds hemman nr 4:5.

Axel och Anna Kajsa Söderholm hade år 1912 köpt ett 2 ha stort markområde nära Ulla tå vid Bergåsen av Axel Lillträsk. Av samme Lillträsk köpte de också på samma gång ett mindre område nära Haga tå, bakom Nylundas. De här båda markområdena hade tidigare tillhört bonden Viktor Lillkull.

Axel och Anna Kajsa fick 2 barn som blev vuxna, förutom dottern Amanda också sonen Johan Viktor, som tog namnet Holm då han år 1907 flyttade till Amerika och gifte sig där.

Skräddaren Viktor Söderqvist med sin familj utanför den nybyggda gården i mitten av 1920-talet. Från vänster Yngve, pappa Viktor, Valter, mamma Manda och till höger Ellen. Elvi som föddes år 1926 är inte med på bilden.

År 1928 hade Viktor Söderqvist köpt ett markområde på 1,3 ha nära Bergåsen vid ”Gamälvägen” av folkskolläraren Johannes Sjöblad.

Viktor Söderqvists son Yngve gifte sig i september 1950 med Elin Skrifvars (f. i Uttermossa 1922-2018). Elin var dotter till Erik Viktor Skrifvars (1891-1950) och Ida Alvina Klockars (1888-1960). Ida Alvina var syster till affärsmannen Axel Nelson och till handlanden Frans Nelson.

Yngve, som kallades ”Axelas-Yngve” gifte sig i september 1950 med Elin Skrifvars från Uttermossa. Elin hade på 40-talet kommit till Dagsmark som biträde i kusinen Nils Nelsons affär och det var under denna tid som hon träffade Yngve.

Då Yngve i början av 1950-talet tog över det lilla hemmanet av sina föräldrar, så flyttade dessa till lillstugan som fanns på samma tomt. Viktor dog 1953 och efter en tid flyttade Manda in i storstugan igen, eftersom hon hade blivit sjuk. Lillstugan revs på 1950-talet och den stora stugan revs alltså 1962, då den gård som fortfarande står kvar, byggdes. År 1953 byggde Yngve och Elin de uthus som behövdes.

På 1960-talet bestod hemmanet av 5 ha åkermark och 10 ha skog och det räckte inte till att föda en hel familj. Så förutom bonde var Yngve också arbetare, bland annat på cementgjuteriet, på byggen och på Lappfjärds Potatis. På 70-talet byggde han, som så många andra i Dagsmark, ett växthus där han odlade tomater i många år.

Yngve och Elin Söderqvist fick två söner.

sonen Håkan föddes 1951 och han tog över hemmanet och växthuset efter fadern. Han köpte mera mark, bland annat Vilho Toivonens hemman och han byggde i slutet av 70-talet en större potatiskällare. År 1978 flyttade Håkan till Sunnantillvägen 97, då han köpte Anselm och Elnas gård av Rudi Nyberg. Håkan avled i september 2007 och hemmanet har efter det sålts ut i delar åt olika bönder.

sonen Stefan föddes 1959 och han är gift och bosatt i Vasa.

Gården på Sunnantillvägen 35 såldes år 2012 åt en utomstående från Lappfjärd, som använder den som åretruntbostad. Före det såldes potatiskällaren åt ett företag från Närpes, som använder den som lager för potatisflingor.

Släkten.

Yngve Söderqvist hade 3 syskon:

Valter Alfons (1916-1962) flyttade till Närpes just före julen 1940 och gifte sig där med Elli Norrlund (född i Norrnäs1925, flyttade till Sverige 1942 och dog där 1990) och fick med henne 3 söner.

Ellen Amanda (1918-2010) som år 1941 gifte sig med bonden Elis Sten (1914-1981) från Korsbäck, dit hon också flyttade. Ellen och Elis fick 2 barn.

-Elvi Irene (1926-1968) som år 1950 gifte sig med Evert Hagback (1924-2006) från Liden i Tjöck, dit hon också flyttade. Elvi och Evert fick 3 barn.

Viktor Söderqvist hade många syskon, bland annat:

-Anna Sofia Klemets (1865-1946) som var gift med ”Hanås Axel” Hannus, bosatta på Byåsen.

-Josef Henrik Klemets (1870-1966 i Amerika) gift med Maria Vilhelmina och de fick sonen Emil, som kallades ”Lilltmåss-Emel”.

Erik Johan Ekberg (1874-1951) som var gift med Fia och fick dottern Signe Nyholm.

-skräddaren Johannes Klemets (1889-1944) som år 1914 gifte sig med Selma Agnäs och efter hennes död år 1917 gifte om sig med Matilda Björklund från Lappfjärd. Johannes blev far till Valter, Bruno, Agda, Erik, Åke, Nils, Frida, Stig och Per Klemets.

Amanda Söderqvist, som var född Söderholm hade 2 syskon:

-Johan Nestor Söderholm (1886-1886).

-Johan Viktor Söderholm (1889- död i Amerika 1973) som senare tog namnet Holm.

Amandas mor Anna Kajsa Lillkull (1866-1947) var dotter till Erik Henrik Johan Eriksson Lång, senare Lillkull (1829-1902) och Lena Greta Johandotter Lillkull (1827-1907). Anna Kajsa hade 4 syskon som alla dog unga.

Amandas far Axel Klemets, senare Söderholm (1861-1931) född i Norrviken och han var son till Josef Klemets (1829-1914) och Anna Lisa Noukki (1825 i Storå – 1887 i Korsbäck). Axel var bror bland annat till:

-Mauritz Silverberg (f. 1850) gift 1873 med Sofia Ahlström.

-Josef Viktor Klemets (1852-1928) gift 1873 med Sofia Vilhelmina Lång, bosatt i Härkmeri.

-Vilhelmina Nyback (1855-1945) gift 1880 med Viktor Lång, senare Nyback från Dagsmark.

August Berglund (1858-1942) gift 1888 med Serafia Lillsjö, blev bonde i Lillsjö.

-Elina Norrvik (1865-1950) gift 1884 med Johan Knus.

-Anna Kajsa Nyholm (1868-1941) gift 1895 med Johan Nyholm.

Foton.

Skräddaren ”Axelas” Viktor Söderqvist (1883-1953).
”Axelas” Manda Söderqvist på ”Ulla Miilis” gårdsplan, så det är troligtvis Ellen Ånäs som har fotograferat henne. I bakgrunden syns lillstugan ”där Pelas Kaalas”.
Amanda Söderqvist, som kallades ”Axelas-Manda” (1888-1959) var dotter till Anna Kajsa och Axel Söderholm.

Amanda Söderqvist nere till vänster tillsammans med syföreningsmedlemmarna på bönhuset.

Yngve Söderqvist till vänster tillsammans med Verna Agnäs och Alfons Lillsjö eller Lövdahl.
Yngve Söderqvist och uppe på maskinen Nils Klemets, någon gång på 1950-talet. Produktionen i cementgjuteriet i det nedlagda mejeriet pågick endast sommartid och dagsproduktionen uppgick till ungefär 300 st.
Längst till höger står Valter Söderqvist och bredvid honom brodern Yngve. Virkesbilen tillhör Grankull & Co från Kristinestad, mannen till vänster är tillsvidare okänd. Fotot från slutet av 30-talet.
Söderqvist Valter med K. J. Vesters lastbil utanför Keskos lager i Vasa. Som synes är bilen fullastad, med en cykel högst upp.
Elin Skrifvars (1922-2018).
Kusinerna Elin Skrifvars och Gunvor Nelson utanför Axel Nelsons affär mitt emot mejeriet i Lappfjärd.
Lövdahl Alfons och Söderqvist Yngve.
Ellen Söderqvist arbetade som biträde i Axel Nelsons affär, som fanns i Noréns gård på Sebasbackan.
Ellen Söderqvist i mitten har besök av Gerda Sten, senare Ahlberg till vänster och kvinnan till höger ser ut att vara Elvi Söderqvist. Söderqvists gamla gård i bakgrunden.
Ellen Söderqvist och Inga Klemets, som på 1940-talet gifte sig till Korsbäck, här sittande på skoltrappan i Korsbäck.
I januari 1950 gifte sig Elvi Söderqvist med Evert Hagback från Liden i Tjöck. Till vänster Everts bror från Liden och kvinnan till höger är Anita Björklund (f.1929) från Klemetsändan.
Astrid Björklund, senare gift Lindman och Granér tillsammans med Ellen Söderqvist, senare gift Sten framför Axel Nelsons affär på Sebasbackan på 1940-talet.
Elin Skrifvars gifter sig med Yngve Söderqvist.
”Skräddarinas Viktoras och Mandas” äldsta son Valter föddes 1916 och dog i Sverige år 1962.
Det var år 1950 då Elvi Söderqvist gift sig med Evert Hagback från Liden och de fick sedan en dotter och två söner.
Yngve Söderqvist gifte sig den 16 september 1950 med Elin Skrifvars från Uttermossa. Till vänster sitter Elins bror Per-Olof Skrifvars (1923-1969) och till höger Yngves syster Elvi.
Elvi Söderqvist (1926-1968) som gifte sig år 1950 till Liden.
Yngve Söderqvist (1920-2005).
Valter Söderqvist (1916-1962) som for till Sverige på 30-talet.
Systrarna Ellen och Elvi Söderqvist bakom barndomshemmet på Sunnantillvägen 35.
Till höger står Yngve Söderqvist och bredvid står ”Pelas Kaal”, alltså grannen Karl Lillkull. Fyra flickor gömmer sig i gräset utanför Sigrids café.
”Utteras Selma”, alltså Selma Lillkull med ”Axelas Håkan” på den speciella sparkaren.
Elin Skrifvars från Uttermossa.
Backlundas John och Kurt sitter med Håkan Söderqvist i linjalskärran medan Per-Erik Backlund drar och Jan Lillkull och Tommy Nylund skjuter på. Fotot från mitten av 50-talet utanför Backlundas uthus.
Till höger Elin Skrifvars utanför Axel Nelsons affär vid mejeriet i Lappfjärd. Till vänster står kusinen Gunvor Nelson medan flickan framför dem tillsvidare är okänd.
Elin och Yngve i gungan.
Elin och Yngve skär sättpotatis i början av 80-talet, tillsammans med sonhustrun Irja och barnbarnet Janne. I bakgrunden syns Lappfjärds Potatis fabriksutrymmen.
Från vänster Harry Kangas, Ingmar Rosengård och Håkan Söderqvist utanför Papron Ab:s utrymmen i centrala Dagsmark.
Håkan Söderqvist och Fredrik Grönlund vid bygget av det nya uthuset bakom Majbo i juni 2003.
Söderqvists gård år 2005.
Den här stora potatiskällaren byggde Håkan efter att han hade köpt Toivonens hemman. Efter Håkans död 2007 såldes källaren åt ett företag från Närpes, som använder källaren som lager för potatisflingor.
Håkan Söderqvist (1951-2007) på Majbo en kort tid före han avled.
Systrarna Doris Nygård och Elin Söderqvist sitter på Majbo tillsammans med Helvi Klemets till höger år 2006.
Stefan Söderqvist på Majbo 2006.
En stolt Håkan på dotterns studentkalas på Majbo år 2006.
Dagsmark Ungdomsförenings hus Majbo var Håkans andra hem och han ställde alltid upp när något skulle göras. Fotot från 2006.
Håkans kusiner Solveig Hansas och John Hagback på begravningen 2007.
På Håkans begravning 2007 kusin Solveigs dotter och bredvid henne Håkans kusin Mikael Hagback från Liden.
Elin Söderqvist på sonen Håkans begravning hösten 2007.
Söderqvists gård fotograferad år 2019 från Backlund Åkes gårdsplan. Bakom buskarna till höger rinner Lappfjärds å.
Här i ”Bod Viktoras” gård i Uttermossa i korsningen till Norrändan föddes Elin Skrifvars år 1922, men hon flyttade till Dagsmark på 1940-talet. Då Bod Viktor dog år 1950 så övertogs affären av sonen Per Olof Skrifvars (1923-1969) och efter Per Olofs död så övertogs den av hans syster Doris Nygård. Doris hade redan då arbetat en lång tid i affären och då hon övertog affären så flyttade hela familjen Nygård dit. Affären upphörde i slutet av 80-talet och affärshuset såldes åt utomstående en bit in på 2000-talet. Köparen hade stora planer för huset men ingenting förverkligades och huset är i dag i dåligt skick. Fotot från augusti 2019.
Då gården byggdes år 1962 så försågs den med ljusa mineritplattor som snabbt blev mycket populära i Dagsmark. De har visat sig vara mycket hållbara och har inte krävt något underhåll på 60 år!