Storkull Evert och Selma på Korsbäckvägen 29

Evert och Selma Storkulls gård fotograferad från öster år 2003. I buskarna till vänster skymtar bönehuset och Lillbron finns till höger utom bild.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014, med hjälp av flera släktingar. Kompletterad i oktober 2016.

Det här huset nära Lillbron bredvid bönehuset är mycket gammalt och stod tidigare på andra sidan Korsbäckvägen. Det byggdes på 1800-talet eller kanske ännu tidigare och det användes som sytningstuga hos storbonden Viktor Lillkull. Då Viktor emigrerade till Amerika år 1910 började hustrun Kajs och barnen bo i den. Å r 1920 kunde Kajs köpa själva byggnaden och den flyttades då tvärs över vägen till sitt nuvarande läge, där den fortfarande står.

På Selims Björses foto av den gamla Lillbroen så ser vi "Pelas-Viktor" Lillkulls stora bondgård på andra sidan, Längs Korsbäckvägen står den sytningsstuga som flyttades över landsvägen till det ställe där den fortfarande står.
På Selims Björses foto av den gamla Lillbroen så ser vi ”Pelas Viktor” Lillkulls stora bondgård på andra sidan ån, längs Korsbäckvägen står den sytningsstuga som år 1920 rullades över landsvägen till det ställe, där den fortfarande står.

På bilden här ovan som är från 1910-talet med Lillbroen i förgrunden ser vi storbonden ”Pelas Gåbbin” Johan Eriksson Lillkulls bondgård i bakgrunden. I första giftet fick Johan dottern Maja Lena som gifte sig med Reinhold. De kallades ”Pelas Majlen och Pelas Reenhålt”. År 1870 då Johans första hustru dog flyttade han till lillstugan som stod närmare vägen. Han gifte om sig och fick då 3 barn, en son Henrik som dog ung men också döttrarna Wilhelmina och Anna Kajsa som kallades för Gåbbinas Mina och Anakajs. De här systrarna flyttade sedan till Brobackan.

Vill du läsa mera om Gåbbinas Mina och Anakajs, klicka här!

På det här fotot taget av Viktor Nylund år 1913 ”Pelas-Viktors” familj, fr.v. Frans, Johannes, Amanda, Kajs med Elna i famnen, Maria, Selma och Leonard. ”Pelas-Viktor” själv hade emigrerat till Amerika några år innan. Säkerligen var det meningen att Frans skulle ha detta foto av familjen med sig för att visa åt sin far om han skulle träffa honom i Amerika. Men det gjorde han ju inte och det gjorde inte någon annan heller.
På det här fotot taget av Viktor Nylund år 1913 ”Pelas Viktors” familj, fr.v. Frans, Johannes, Amanda, Kajs med Elna i famnen, Maria, Selma och Leonard. ”Pelas Viktor” själv hade emigrerat till Amerika några år innan. Säkerligen var det meningen att Frans skulle ha detta foto av familjen med sig för att visa åt sin far om han skulle träffa honom i Amerika. Men det gjorde han ju inte och det gjorde inte någon annan heller.

Maja Lena och Reinhold fick sonen Viktor som fortsatte som storbonde och affärsman. I början av 1900-talet ägde han stora delar av A-sidon, hade ett eget gårdsmejeri där 19 pigor arbetade och så gjorde han virkesaffärer. Viktor gifte sig med Katarina från Tjöck och fick 7 barn. På fotot här ovan sitter Katarina med de 7 barnen, i bakgrunden hemgården och lillstugan.

På grund av olyckliga omständigheter gjorde Viktor konkurs i början på seklet. Hela hemmanet övertogs då av affärsmannen Axel Lillträsk från Lappfjärd som Viktor hade gjort affärer med. År 1910 emigrerade Viktor till Amerika och kom aldrig tillbaka.

Hustrun Katarina flyttade då med alla barnen in i lillstugan som syns till höger på bilden. Och år 1920 var det alltså dags att flytta huset och det rullades på något sätt över vägen.

Dottern Selma och hennes man Evert tar över gården.

År 1934 tog Katarinas ena dotter Selma (f. 1903, d. 1969) och hennes man Evert över gården. Mågen Evert, som kallades ”Koll Evert”  (1900-1973) var äldste son till handlaren J.H. Storkull och var född på Kolltå. Mellan åren 1922-1934 hade Evert och Selma bott på Korsbäckvägen 40, som vi numera kallar för Ahlbergas. Katarina bodde resten av sitt liv i den västra ändan av huset och Evert och Selma i den östra. Selmas broder Leonard (f. 1895) som vistats en tid i Amerika kom tillbaka då han blev sjuk och bodde då hos Evert och Selma till sin död 1961. Leonard var ogift och barnlös men hade haft ett förhållande med Selma Gröndahl (1891-1972) under vistelsen i Amerika.

På den här bilden ser vi att lillstugan flyttats över vägen, där den fortfarande står. Detta foto är från början på 1930-talet då en grupp stenhuggare från Vanhakylä byggde den nya Lillbron.
På den här bilden ser vi att lillstugan flyttats över vägen, där den fortfarande står. Detta foto är från början på 1930-talet då en grupp stenhuggare från Vanhakylä byggde den nya Lillbron.

Evert och Selma Storkull fick år 1922 sonen Egil. Egil deltog i fortsättningskriget och till föräldrarnas stora sorg stupade Egil 15 maj 1943, dödad av en rysk prickskytt. Egil var då förlovad med Elvi Ingegärd Holmudd och skulle gifta sig efter någon vecka.

Fadern Evert hade deltagit i vinterkriget och blev sårad i armen 26 februari 1940. Han fick efter det statspension och levde som bonde och slaktare.

År 1948 sålde Evert och Selma Storkull hemmansdelen som låg söder om Sunnantillvägen åt Arvid och Alice Lillkull och tio år senare uppförde de en gård på den delen.

År 1959, den 12 oktober sålde Evert och Selma Storkull ett jordområde på lite över 1 ha åt grannen Ragnar Backlund för 150 000 mark och det fick namnet Evertas 4:137.

Lillstugan eller Storkull Everts gamla gård är i dag belägen nära Korsbäckvägen och Lillbron som syns i förgrunden. Den här böjda Lillbron byggdes år 1998.
Lillstugan eller Storkull Everts gamla gård är i dag belägen nära Korsbäckvägen och Lillbron som syns i förgrunden. Den här böjda Lillbron byggdes år 1998.
På den här kartan från början av 1900-talet syns både huvudbyggnaden och lillstugan, som står längs med Korsbäckvägen.
På den här kartan från början av 1900-talet syns både huvudbyggnaden och lillstugan, som står längs med Korsbäckvägen.

Alfred Storkull tar över

År 1969 dog Selma  och då sålde Evert gården den 22 juli samma år för 10 000 mark åt sin bror Alfred Storkull (f.1910), som tidigare hade sålt sin gård på Åbackan åt Kauko Santamäki. Alfred bodde i Sverige men trots att han var svårt sjuk så brukade han besöka Dagsmark om somrarna och bodde då i den här gården. Vid denna tid sålde Evert sitt skogsskifte på Bergåsen åt Holger Lövdahl från Lappfjärd. Evert levde några efter att han sålt gården och han bodde en tid både i Lappfjärd och i Kristinestad.

År 1975 sålde Alfred den södra delen av tomten åt muraren Bengt Lind (f.1949) och hans hustru Bernice (f.Lillkull 1951) och de uppförde då en gård på lägenheten ”Hörnet”.

Alfreds son Alf som bor i Sverige övertog sedan gården men han sålde den efter en tid vidare och de nuvarande ägarna har byggt ett nytt hem åt sig på samma tomt, men de har låtit Storkulls gamla gård stå kvar.

Foton.

Den lilla pojken är Egil och på de 2 andra bilderna pappa Evert Storkull.
Den lilla pojken är Egil och på de 2 andra bilderna pappa Evert Storkull.
På bilden till vänster Selma Storkull med sonen Egil. Fotot är taget under tiden Evert vistades i Amerika På bilden till höger står Evert och Selma där hemma i trädgården.
På bilden till vänster Selma Storkull med sonen Egil. Fotot är taget under tiden Evert vistades i Amerika På bilden till höger står Evert och Selma där hemma i trädgården.
Släktträff hos Evert och Selma då Johannes Lillkulls, eller John Linds änka Helga kom på besök från Amerika ungefär 1946-1947. Sittande från vänster Elsebeth Kangas (född Lillsjö), Maj-Lis Kangas och Berit Lillkull. Stående från vänster Holger Lövdahl, Frans Lövdahl, Alfons Lövdahl, Evert Storkull, Amanda Lövdahl, Selma Storkull och Katarina Lövdahl som kallades ”Lill Kajs”. Kajs var född Eriks i Tjöck, sedan hette hon Lillkull, då hon gifte sig med ”Pelas-Viktor” men som på 1920-talet bytta namn till Lövdahl. Till höger om Kajs står Maria Granberg, Helga Lind, Anselm Lillkull och Elna Lillkull. Gården i bakgrunden står fortfarande kvar nära Lillbron.
Runt 1921 förlovade sig Evert Storkull med Selma Lillkull. Möjligtvis hette hon här Lövdahl, som mamma Kajs och hennes systrar bytte namn till.
Selma och Evert Storkull på gården med hästen.
Här står Egil Storkull med fästmön Elvi Holmudd där Frivelas på vintern 1942.
Egil Storkull med fästmön Elvi Holmudd där Frivelas på vintern 1942.
Här Evert Storkull i 3 olika åldrar.
Evert Storkull i 3 olika åldrar.
Nere till vänster sitter Evert Storkull och upp till höger står hans bror Emil Storkull. De två andra är fortfarande okända.
Nere till vänster sitter Evert Storkull och upp till höger står hans bror Emil Storkull. De två andra är fortfarande okända.
Här har Egil Storkull varit och hämtat hem hö med hästen.
Här har Egil Storkull varit och hämtat hem hö med hästen.
Här sitter katten och tittar på Evert Storkull och hans häst.
Katten sitter och tittar på Evert Storkull och hans häst.
Egil Storkull i unga år på cykel.
Möjligtvis är det Elna Lillkull till vänster, som hälsar på sin syster Selma Storkull och sonen Egil. De bodde då i den gård vi kallar för ”Ahlbergas”. Kvinnan till höger verkar bekant. Notera att cyklarna har både kedjeskydd och kjolskydd på bakhjulet, men att de saknar pakethållare. Sitsarna har rejäla fjädringar men i övrigt ser de moderna ut. Egil var född 1922, så fotot är kanske från 1927.

Till midsommaren 1943 skulle Egil och Elvi gifta sig, det hade lysts och inbjudningarna till bröllopet var utskickade. Men i stället för ett glatt bröllopsfest så blev det en sorglig begravning för några veckor före bröllopet så träffades Egil av rysk prickskytts kula och han dog senare på sjukhus av skadorna. Det här kan vara en bra påminnelse om krigets fasor och dess tragiska följder.

Förlovningsfoto med Egil Storkull och Elvi Holmudd.
Förlovningsfoto med Egil Storkull och Elvi Holmudd.
Här ser vi hur Egil Storkull ligger i sin kista där hemma på gården.
Här ser vi hur Egil Storkull ligger i sin kista där hemma på gården.
Släkten och grannarna fotograferad vid Leonard Lövdahls begravning 1961, i vänstra kanten står Voitto Kangas, sedan Evert Storkull och Leonards syster Selma Storkull, systern Manda Lövdahl, systern Maria Granberg, Elsebeth Kangas i ljus kappa, Jenny Backlund står och läser någonting och bakom henne Aina Löfgren, nere Marianne Lövdahl.
I april 1961 dog Leonard Lövdahl, som bodde hos Evert och Selma nära Lillbron och här står de sörjande vid graven. Till vänster med mössa står Jenny Backlund och bakom henne syns Aina Löfgren. Bredvid Jenny står systrarna Iris och Marianne Löfgren och Alf Lind. Bakom Alf står Boris Lillsjö och sedan Yngve Hammarberg. Mannen med hatten i hand kan vara Hannes Martin och han till höger är Ragnar Backlund. Mellan Hannes och Ragnar står Leonards syster Elna med sin dotter Berit.