Strömbergas gård på Dagsmarkvägen 366.

Sammanställt av Lasse Backlund 2017, med hjälp av Bengt Holmberg.

Så här såg gården ut från nordväst enligt konstnären Rosblom.
Så här såg gården ut från nordväst enligt konstnären Rosblom.

Den här bondgården byggdes i mitten på 1800-talet av ”Hindrikas-Jåhan” (1827-1868) men övertogs efter hans död av brodern ”Hindrikas-Josip”(1831-1888). ”Hindrikas-Josip” som på riktigt hette Josef Henrik Henriksson Finne, senare Strömberg bodde före det i en stor bondgård på samma gårdsplan, men den såldes senare år Erland Norén, som flyttade upp den till Åbackan och Norén sålde den efter en tid åt familjen Hällback. (Vill du läsa mera om denna gård, klicka HÄR!) På samma tomt fanns tidigare också en sytningsstuga men den flyttades vid storskiftet ner till det ställe där ”Gröndahlas-Josipas” gård hade stått och där bodde ju sedan Selim och Hulda Strömberg. Sytningsstugan står fortfarande kvar. (Vill du läsa mera om denna gård, klicka HÄR!)

Strömbergs gamla bondgård står fortfarande kvar men porten som fanns i den västra ändan är riven och farstukvisten är förnyad i ett senare skede. I övrigt är gården i originalskick. Förutom ett härbre är alla uthus bortrivna.

Gården står vid Gröndahlas tå eller Josipas tå som vägen också kallades. Vägen slutade vid Strömbergas så för att komma upp till Lilltmoss-Emelas och till Borg-Oskars gårdar i skogsbrynet så användes vägen som började vid Antas-Ottoas och som gick bakom Lid-Viktoras uthus.

”Hindrikas-Jåhan” och ”Hindrikas-Josip” hade också en bror som hette Reinhold, som blev måg på det stora Lillkull hemmanet och blev far bland annat till ”Pelas-Viktor”. Vill du läsa mera om Pelas-Viktor, så klicka HÄR!

”Hindrikas-Josip” Finne el Strömberg (1831-1888) gifte sig med Kajsa Henriksdotter Lång (f. 1835) och fick flera barn som blev vuxna, bland annat:

Josef Henrik,f. Lång eller Båsk, senare Strömberg (1854-1906) d.ä. och som gifte sig med Anna Sofia Eriksdotter Båsk. Denne Josef Strömberg d.ä. övertog gården och hemmanet av sin far.

Johannes Strömberg (1857-1907) som gifte sig med Vilhelmina, fick många barn men endast Selim Strömberg blev vuxen.

Viktor Strömberg (1859-1925) som gifte sig Sofia Lång (1861-1938), som kallades Kårk-Fia. Fia var syster till Kårk-Erk-Jåhan Lång och de bodde i en gård som stod på den tomt där Ragnar Skogman sedan byggde sin gård.

Erland Strömberg, senare Båsk (f. 1876) kallades för Kia ´as Erland efter att ha gift sig med Malakias dotter Ida Båsk.

Gården som i dag är knappt synlig från landsvägen är fotograferad år 2014, taget från söder. I gaveln till vänster på bilden fanns det tidigare en inkörsport till gårdsplanen, som var så gott som kringbyggd av andra byggnader. Bakom den här gården mot skogen stod i tiderna en större bondgård , som i samband med storskiftet såldes åt Erland Norén och han flyttade upp den till Åbackan.
Gården som i dag är knappt synlig från landsvägen är fotograferad år 2014, taget från söder. I gaveln till vänster på bilden fanns det tidigare en inkörsport till gårdsplanen, som var så gott som kringbyggd av andra byggnader. Bakom den här gården mot skogen stod i tiderna en större bondgård , som i samband med storskiftet såldes åt Erland Norén och han flyttade upp den till Åbackan.
Strömbergs gamla bondgård fotograferad våren 2003 från sydväst.
Strömbergs gamla bondgård fotograferad våren 2003 från sydväst.
Här den gamla Strömbergs gården fotograferad någon gång på 50-talet. Till vänster skymtar Eliel och Signes gård.
Strömbergs gamla gård fotograferad någon gång på 50-talet. Till vänster skymtar Eliel och Signes gård.

Josef Strömberg d.ä. levde mellan åren 1854-1906 och hans far hette alltså också Josef (1831-1888) . Josef Henrik d.ä. var gift med Anna Sofia Eriksdotter Båsk (1852-1930).

På bilden Anna Sofia Strömberg som tidigt blev änka efter Josef Strömberg d.ä. och som flyttade till en lillstuga som stod närmare 100 meter från Strömbergs gård, upp mot skogen. Lillstugan revs ner för länge sedan och en ny gård har nyligen byggts nästan på samma ställe.
Anna Sofia Strömberg som tidigt blev änka efter Josef Strömberg d.ä. och som flyttade till en lillstuga som stod närmare 100 meter från Strömbergs gård, upp mot skogen. Lillstugan revs ner för länge sedan och en ny gård har nyligen byggts nästan på samma ställe.

Josef Strömberg d.ä. fick en dotter Amanda Elina som dog ung och 2 söner som levde till vuxen ålder. Den äldre sonen hette Erik Anders (1878-1954) som senare tog namnet Broberg och var gift 4 gånger och var i Amerika i åtminstone tre repriser. Broberg är känd för sina Amerika-berättelser som han gärna berättade för byborna. Han var också känd som byggare som uppfört flera hus i Dagsmark.

Erik Anders Broberg vistades i Amerika under åren 1905-1912 och sedan for han på nytt 1917. Han återvände till Dagsmark och han var gift 4 gånger.
Erik Anders Broberg vistades i Amerika under åren 1905-1912 och sedan for han på nytt 1917. Han återvände till Dagsmark och han var gift 4 gånger.

Josef Henriks d.ä. andra son hette Josef Henrik d.y. (1883-1963) kallad för ”Strömbergas Josip” och var den som övertog hemgården och blev bonde på Strömbergs hemman. Köpebrevet skrevs i augusti 1906 och hemmanet på 3/64 mtl värderades då till 3 000 mark. Övertagaren skulle betala utlösen åt sin bror Erik Anders Broberg 1 500 mark finskt guldmynt, plus livstids sytning åt säljarna. Hemmanet belastades också av sytning åt Josefs farmor Kajsa.

Den nya bonden Strömbergas Josip d.y. gifte sig år 1908 med Ida Alvina Rosenkvist (1882-1964) som var född i Korsbäck och var dotter till ”Träsk Kalle” Rosenkvist (1847-1930) och hans hustru Karolina Josefsdotter Storkull (1851-1930 från Brobackan).

7

Träsk-Kalle Rosenkvist och hans Karolina bodde i Korsbäck i närheten av ungdomslokalen och de fick många barn, bland annat en son och en dotter som for till Amerika men många döttrar bosatte sig i Dagsmark:

-Maria Karolina (1873-1943) som var gift med ”Jåhanas” Viktor Nyholm (1874-1951) och bodde i Kvarnå.

-Vilhelmina (1875-1918) som var gift med ”Koll” Viktor Storkull (1871-1939) från Brobackan men som i samband med storskiftet flyttade upp till Skräddarmossen på Åbackan nära gränsen till Bötom, där Lindfors bor idag.

-Ida Alvina (1882-1964) som gifte sig med Strömberg Josef och flyttade till Gröndahlas-tå nära Kiaskroken.

-Amanda (1884-1965) som gifte sig med Emil Nybond och först flyttade till Nybondtå på Åbackan men som sedan flyttade till Kvarnå.

-Adelina (1886-1964) som gifte sig med ”Dragholms-Hindrik” Henrik Norrgrann från Ömossa men bosatte sig i Kvarnå.

-Selma (f. 1889) gift med Axel Dahlberg, död i Amerika

-Hilma Emilia (1894-1969) som var gift med Karl Henrik Westerback (1897-1976) från Korsbäck men bosatte sig i Kvarnå.

På bilden ”Träsk-Kalle å Karolin” som ägde så gott som hela Kvarnå, från Kårk allt upp till Dragholms.
”Träsk-Kalle å Karolin” som ägde så gott som hela Kvarnå, från Kårk allt upp till Dragholms.

I början på 1900-talet köpte ”Träsk-Kalle” och Karolina 2 hemman i Kvarnå och flyttade dit och de här hemmen delades sedan upp mellan döttrarna. Barnen var alltså alla födda i Korsbäck och de flesta bosatte sig i Kvarnå utom Ida som flyttade till Strömbergas och Vilhelmina som flyttade till Åbackan. Dessutom flyttade Johan Viktor och Selma till Amerika, där de stannade livet ut.

Josef Strömberg d.y. gifte sig 1908 med Ida Rosenkvist fick 4 barn varav 3 levde till vuxen ålder:

Jolanda Julina (1909-1909)

Signe Gunhild (1910-1995) som år 1938 gifte sig med Eliel Holmberg (f. i Härkmeri 1910-1993) och som tog över hemgården och blev bonde på en del av hemmanet.

-Elin Adele (1912-1987) ogift och barnlös. Bodde först hos sina föräldrar och efter deras död hos sin syster Signe och hennes man Eliel.

-Elvi Elgerd (1922-2005) som gifte sig år 1948 med Elis Öist från Norrviken och flyttade dit och bodde där hela sitt liv. En dotter bor i Sverige och den andra i Kristinestad.

Här på fotot Ida Strömberg tillsammans med sin man Josef Strömberg d.y.
Ida Strömberg tillsammans med sin man Josef Strömberg d.y.
På fotot Ida Strömberg tillsammans med dottern Signe, som senare skulle ta över hemgården.
Ida Strömberg tillsammans med dottern Signe, som senare skulle ta över hemgården.
På fotot ”Strömbergas-Josip” d.y. och hans hustru Ida, som var född Rosenkvist i Korsbäck.
”Strömbergas-Josip” d.y. och hans hustru Ida, som var född Rosenkvist i Korsbäck.
På fotot Signe Strömberg med sin syster Elin.
Signe Strömberg med sin syster Elin.

Då Signe gifte sig med Eliel Holmberg och tog över sin del av hemmanet så byggde de i mitten på 40-talet en ny gård åt sig i skogsbrynet. Nya uthus byggdes också lite nedanför det ställe där Borg-Oskars gård stod, en liten bit västerut från den gård där ”Haga”-Elna Lund bodde före hon år 1954 gifte sig och flyttade till Munsala.

Här Signe Strömberg som år 1938 gifte sig med Eliel Holmberg från Härkmeri.
Signe Strömberg som år 1938 gifte sig med Eliel Holmberg från Härkmeri. Eliel var son till Karl Johan Sjöström, senare Holmberg (1864-1943) och Katarina Ånäs (1873-1951) som var bönder på Ånäs hemman i Härkmeri. Eliel hade 15 syskon men knappt hälften levde till vuxen ålder.
Rosbloms målning av Holmbergs gård.
Rosbloms målning av Holmbergs gård, som Eliel och Signe byggde just efter kriget, då det rådde stor brist på allt byggmaterial.

År 1948 köpte Eliel och Signe ett hemman till av ”Kias” Erland och Ida Båsk i Kias-kroken och fick genom detta köp ett relativt stort hemman, som numera sträcker sig från ån upp till skogen. Den ena sonen övertog sedan större delen av hemmanet och han har i sin tur överlåtit det vidare åt sin son, som nu odlar potatis på stora delar av hemmanet.

Foton och kartor.

Här är släkten samlad på kalas hos Öist i Norrviken, från vänster Ture Nybond, Frans Lindfors, Eliel Holmberg, Elis Öist, Elvi Öist, Gunni Skoglund och Albert Skoglund. Bakre raden lite skymd Gertrud Holmberg, Signe Holmberg och Elna Lindfors.
Här är släkten samlad på kalas hos Öist i Norrviken, från vänster Ture Nybond, Frans Lindfors, Eliel Holmberg, Elis Öist, Elvi Öist, Gunni Skoglund och Albert Skoglund. Bakre raden lite skymd Gertrud Holmberg, Signe Holmberg och Elna Lindfors.
På fotot från Amerika, som Bo-Göran Lindh har lånat står Erik Anders Broberg (1878-1954) och Erland Lindqvist, född Korsbäck (1876-1947) sitter till höger.
På fotot från Amerika, som Bo-Göran Lindh har lånat står Erik Anders Broberg (1878-1954) och Erland Lindqvist, född Korsbäck (1876-1947) sitter till höger.
Här på fotot Erik Anders Broberg. Bo-Göran Lindh har lånat fotot och det ut att vara taget i Amerika.
Erik Anders Broberg. Bo-Göran Lindh har lånat fotot och det ser ut att vara taget i Amerika.
Här Eliel Holmberg med Lill-Ferguson och den första potatiströskan i Dagsmark. Den var en tysk Wühlmaus och Eliel köpte den i bolag med Albert och Gunni Skoglund.
Eliel Holmberg med Lill-Ferguson och den första potatiströskan i Dagsmark. Den var en tysk Wühlmaus och Eliel köpte den i bolag med Albert och Gunni Skoglund.
Till vänster Bengt tillsammans med Signe och Eliel i augusti 1972.
Till vänster Bengt tillsammans med Signe och Eliel i augusti 1972.
Här Bore Holmberg tillsammans med Ralf Storkull.
Bore Holmberg tillsammans med Ralf Storkull.
År 1930 gifte sig Erik Anders Brobergs yngre dotter Hilma (1905-1996) med Josef Hansas (1899-1981) från Lålby Notera den vackra huvudbonaden på bruden Hilma.
År 1930 gifte sig Erik Anders Brobergs yngre dotter Hilma (1905-1996) med Josef Hansas (1899-1981) från Lålby. Notera den vackra huvudbonaden på bruden Hilma.
Holmbergs gård såg ut så här år 2013.
Holmbergs gård såg ut så här år 2013.

Den här gården byggde Eliel och Signe Holmberg i mitten på 40-talet. Längst till vänster skymtar ”Lilltmoss” Emil Klemets gård. Mellan de här 2 gårdarna stod i tiderna ”Lillkork-Klara´as” gård på ett sumpigt och vått område. Eliel Holmbergs gård är i dag obebodd.

På den gamla kartan så ser vi var Strömberg hade sitt hemman ovanför Kiaskroken. Ovanför Strömbergas upp i skogen på figur 1281 står Borg-Oskars stuga.
På den gamla kartan så ser vi var Strömberg hade sitt hemman ovanför Kiaskroken. Ovanför Strömbergas upp i skogen på figur 1281 står Borg-Oskars stuga.
På storskifteskartan från början på 1900-talet, så syns det var en del av hemmanet på närmare 50 hektar låg. 0,0469 mantal som utgör 3/32 av Båsk hemman, ägdes av bonden Josef Josefsson Strömberg och det övertogs sedan av sonen Josef Henrik Strömberg, som gifte sig med Ida Rosenkvist. En del av hemmanet övertogs sedan av dottern Signe som var gift med Eliel Holmberg från Härkmeri och det är fortfarande i familjens ägo.
På storskifteskartan från början på 1900-talet, så syns det var en del av hemmanet på närmare 50 hektar låg. 0,0469 mantal som utgör 3/32 av Båsk hemman, ägdes av bonden Josef Josefsson Strömberg och det övertogs sedan av sonen Josef Henrik Strömberg, som gifte sig med Ida Rosenkvist. En del av hemmanet övertogs sedan av dottern Signe som var gift med Eliel Holmberg från Härkmeri och det är fortfarande i familjens ägo.