Fornfynd från Dagsmark.

Här amatörarkelogen Lars Ålgars med den rombiska hålsten som blottades vid markberedning på Mössåsen i Kornbäcken. Foto från år 2013.
Fragment av en skifferring från Björnåsen nära Kärjenkoski. Det här fragmentet är 2,8 cm långt och i komplett skick skulle den ha haft en diameter om 7,5 cm.
På Kornbäckens boplatsområde fanns denna hålmejsel, som Lars Ålgars hittade och som Mikael Herrgård fotograferat. Längd 10 cm.
Den här nagelmejseln kan ha använts vid beredning av skinn. Lars Ålgars hittade den i Sandviken och längden är 3,6 cm. Foto: Mikael Herrgård.
Längdröse vid Risåsens grustag. Foto: Mikael Herrgård.
Stenåldersboplats på Storåsen på Risåsen. Fotograferat år 2002 av Mikael Herrgård, på bilden också amatörarkeologen Lars Ålgars.
Rödockra som Lars Ålgars har hittat i gamla gravar på Rävåsen. Ockran är blandad med sot, ben och keramik, den är rituellt laddad och användes vid begravningar. Foto: Mikael Herrgård.
Långröse på Risåsen som fotograferats av Mikael Herrgård år 2000.
Denna flatmejsel är 6,6 cm lång och Lars Ålgars hittade den på Mössåsen i Kornbäcken, foto av Mikael Herrgård.
Hålsten från Kornbäcken, längd 11 cm, upphittad av Lars Ålgars och fotograferade av Mikael Herrgård. Denna sten kan ha använts som tyngd i nät eller som klubba.
Slipsten som Lars Ålgars hittade på Mössåsen i Kornbäcken i samband med uppodling av nya åkrar. Längden hela 30 cm och den är fotograferad av Mikael Herrgård.
Flathuggen pilspets av kvarts som Lars Ålgars hittat i Lillsjö, längd 4,8 cm. Foto: Mikael Herrgård.
Rombisk hålsten som Lars Ålgars hittade i samband med markberedning på Mössåsen i Kornbäcken. Mycket välgjord och längden hela 22 cm. Foto: Mikael Herrgård.
Stenredskap från olika platser i Dagsmark: ett bryne, en del av en båtformad stridsyxa, en halvfärdig yxa och en kniv. Föremålen är mellan 9 och 16,5 cm långa. Upphittade av Lars Ålgars och fotograferade av Mikael Herrgård.
Unikt fynd av gropkeramik som gjordes på Rävåsen på 1990-talet. Denna typ hade tidigare hittats endast i Sverige och på Åland. Foto: Mikael Herrgård.
Sen kamkeramik med benmagring som Lars Ålgars har hittat på Björnåsen nära Kärjenkoski. Fotograferade av Mikael Herrgård.
Denna skifferpilspets upphittades på 1990-talet vid utgrävningar på Rävåsen, längden är 6,7 cm och fotograferad av Mikael Herrgård.
Forntida boplats på Sotåsen i Lillsjö. Foto år 1999 av Mikael Herrgård och på vägen står Lars Ålgars.
Forntida röse nära Byåsvägen, fotograferat av Mikael Herrgård år 1999.
Denna båtyxa hittade Kauko Santamäki på Skräddarmossen på Åbackan på ett ställe som är endast 30 meter över havet, varför man kan anta att den har fallit ur en båt. Längd 23,5 cm och fotograferad av Mikael Herrgård.
Stenålders boplats på stadens mark på Risåsen. Fotograferat av Mikael Herrgård år 2000.
Förhistorisk plats på Rävåsen, fotograferad av Mikael Herrgård år 2000.
Dessa flatmejslar har Lars Ålgars hittat på Kornbäckens boplatsområde, längden 4,4 cm och de är fotograferade av Mikael Herrgård.
Keramik upphittad på Mössåsen i Kornbäcken av Lars Ålgars och fotograferad av Mikael Herrgård.
Sen kamkeramik som hittades vid arkeologiska utgrävningar på Rävåsen på 1990-talet, största biten är 11 cm. Foto: Mikael Herrgård.
Denna slipsten har använts för att slipa större stenredskap och Lars Ålgars hittade den på boplatsen i Lillsjö. Längden är hela 50 cm. Foto: Mikael Herrgård.
På vägen mellan Korsbäck och Kärjenkoski står arkeologen Peter Holmblad från Pörtom tillsammans med Lars Ålgars på Björnåsen, där flera rödockragravar blottades i samband med dikning. Gravplatserna är märkta med ljusare färg och i dessa hittades pärlor av bärnsten och delar av tandemalj. Djupet på gravarna endast 60 cm. Foto: Mikael Herrgård.
Det är välfyllda lådor av fornfynd som Lars Ålgars har samlat på sig under åren.
Utgrävningarna på Rävåsen började 1994 och avslutades år 2000. På Mikael Herrgårds foto från år 2000 ser vi hur arbetet gick till.
Björn-Viktor var en hejare till spelman och Lars Ålgars som samlar på antikviteter sitter här och visar hur Viktors fiol såg ut.
Lars Ålgars blickar ut över den åker i Kornbäcken där han gjort många fina fynd. Foto Mikael Herrgård år 2003.
Gjutform av sten (9 cm) från åstranden vid Storåkern i Dagsmark. Historisk tid. Upphittat av Lars Ålgars och fotad av Mikael Herrgård.
Gabbroyxa, Österbottnisk rätyxa av gabbro från Kornbäckens stenåldersboplats. Upphittare Lars Ålgars, foto Mikael Herrgård.
Gropkeramiken (6 cm) från Rävåsens stenåldsboplats är första fyndet i Österbotten. Biten är från kärlets mynningskant. Keramiktypen kommer från Sverige och Åland. NM 28659:498. Foto Mikael Herrgård.
Nordösterbottnisk ishacka (bill) (35,7 cm) från Björnåsens stenålders-fyndplats. NM 28983:1. Upphittare Lars Ålgars, foto Mikael Herrgård.
Tväreggade pilspetsar (6 cm) av järn från Storåkern. Fynd av Lars Ålgars, foto Mikael Herrgård.
Sydvästfinländsk Pyheensiltakeramik från Rävåsen. Största biten mäter 8,5 cm. NM 30588:2193, 2196 och 28863:1587. Foto Mikael Herrgård.
Brända älgben från Rimpikangs i Storå. Fynden som blottades vid sandtäkt är minst 7000 år gamla (äldre stenålder).Foto Mikael Herrgård.
Lars Ålgars fynd av Pöljä keramik på Byåsen i Dagsmark.Längd 6,8 cm, foto Mikael Herrgård, uppbevaras på Nationalmuséet i Helsingfors.NM 28697:1.
Den här fina stenyxan hittade Arvid Dahlroos då han rev bort Stål-Idas stuga på Byåsen. Notera de vackra årsringarna i den grövre ändan.
Fina fynd gjordes under utgrävningarna på Rävåsen 1994.
Lars Ålgars med händerna i fickorna medan bland annat Bertel Huhtala sköter grävandet. I bakgrunden syns en av transportföretagets grusbilar. Fotot från 1994.
Ett transportföretag från Bötom som ägde grusområdet skalade av området på Rävåsen, vilket gjorde att flera fynd kom i dagen. Lars Ålgars observerade detta och lyckades stoppa marktäkten.