Andersas eller Grans på Dagsmarkvägen 295.

Sammanställt av Lasse Backlund 2018.

Gården fotograferad från väster år 2003.
Gården fotograferad från väster år 2003.

Den här gården byggdes troligen under den senare hälften av 1800-talet av bonden Anders Henrik Andersson Klemets d.y. (1841-1890) och Karolina (1850-1929). Gården kallas ”Andersas” efter de många Anders som fanns i denna gren av Klemets släkten.

Anders Henriks d.y. far hette Anders Henrik d.ä. (1818-1884) och dennes far hette också Anders (1794-1834) och denne Anders var mjölnare på Klemets kvarn. Mjölnare Anders hade flera söner och det var sonen Johan Erik Klemets som övertog kvarnen och sonen Anders som tog över hemmanet efter fadern.

Gården där "Andersas" fotograferad för länge sedan.
Gården där ”Andersas” fotograferad för länge sedan. I något skede har gården fått en ny stenfot och kanske den då också blev flyttad inom samma tomt.

Det här stället kallades i tiderna ”Utklemets” och den första som flyttade hit från ”byin” var mjölnaren Lars Larsson Klemets (1727-1796) och det var dennes barnbarns barnbarn Anders Henrik d.y. som är den troliga byggaren av den gård som fortfarande står kvar.

Bonden Anders Henrik d.y. och hans Karolina fick flera barn men endast sonen Erik Anders och dottern Adelina levde till vuxen ålder. Sonen Erik Anders (1871-1913) gifte sig år 1902 med ”Dalmanas-Ida” och de flyttade då till Dalen på Sunnantillvägen där de byggde den gård som vi i dag kallar ”Dal-Fransas”. Hemmanet ”där Dal” hade Anders Henrik d.y. förvärvat redan 1866. Efter att Anders Henrik d.y. dog så flyttade änkan Karolina till ett torp som stod i ”Karolinas åkrin” bredvid Dal-Fransas och hemmanet övertogs av sönerna Erland och Erik Anders Klemets. I september 1902 gjorde bröderna Erik Anders och Erland en överenskommelse där de delade upp byggnaderna på hemmanet mellan sig. Erland fick den gamla gården där Andersas medan Erik Anders fick ta över den halvfärdiga gården på Dalen. Erik Anders fick ta med sig en smedja, en badstuga och ett gammalt lider och i ”mellanjift” skulle Erland betala 50 mark. Erland skulle också vara med och bygga färdigt gården på Dalen och den skall vara färdig för allhelgona tiden. Som sämjobyte lämnades ”en spannmålsboda och Ribyggnaderna”.

Efter Anders Henrik d.y. blev det först sonen Erland som tog över hemmanet men efter hans död 1904 så blev det hans syster Adelina (1876-1908) som övertog hemmanet där ”Andersas” år 1905 då hon gifte sig med Erland Josefsson Lång (1882-1963) och de tog sedan släktnamnet Grönroos. Erland var son till ”Lillkårk-Josip”, alltså Josef Karlsson Lång, som bodde på Lillkårktå ungefär där Ingmar Rosengård bor i dag. Erlands hemgård på Lillkårktå flyttades vid storskiftet 1900-1912 upp till Åbackan, där den sedan övertogs av Erlands bror Axel Forslin. Erland och Axel hade också en syster Maria (1871-1948) som gifte sig med Josef Backlund på Sunnantillvägen.

Erland och Adelina Grönroos fick döttrarna Ellen (1906-1988) och Julia (1907-1908) före Adelina dog år 1908. Sommaren 1909 gifte Erland om sig med Selma Eriksdotter Klemets (1886-1973) som var småkusin med Adelina.

Då Erland gifte om sig flyttade dottern Ellen till farmor och farfar ”där Lillkårk” på Åbackan, där hon sedan växte upp. Ellen gifte sig sedan med snickaren Yrjö Pullola (1907-1949) från Storå och de fick många barn.  Vill du läsa mera om dottern Ellen, så klicka HÄR!

Erland Grönroos och hans andra hustru Selma fick 3 barn:

Signe Amalia (1910-1997) som till julen 1937 gifte sig med ”Mattas-Lennat”, alltså Lennart Grans (1914-1991). Samma år som de gifte sig köpte de ”Ahlbergas” gård på Korsbäckvägen av slaktaren Kuvaskangas. Där bodde de sedan i 7 år, tills de sålde gården åt Elis och Gerda Ahlberg.

Thyra Irene (1912-1928)

-Birger Arvid (1915-2004).  Det var ”Andersas” Birger Grönroos som i maj 1937 tog över hela hemmanet av sina föräldrar. År 1940 gifte Birger sig med Lilja Nordberg från Palon och samma år fick de dottern Siv. Efter några år blev det skilsmässa mellan Birger och Lilja och på sommaren 1944, medan Birger ännu befann sig ute vid fronten, så sålde de gården och hela hemmanet åt Lennart och Signe Grans, som just då bodde där ”Ahlbergas”. Några år senare köpte Birger en gård i Kvarnå på Lillsjövägen av Frans Eklund, som tidigare hade ägts av ”Lillsjö-Mattasin”.

Från och med 1944 var Lennart och Signe Grans bönder på ”Andersas” hemman. Efter deras död har huset övertagits av den yngre dottern, som använder det som sommarbostad. Själva hemmanet är också i släktens ägo och brukas numera av barnbarnen.

Foton.

I mitten på fotot syns ”Andersas” eller Mattas-Lennatas gård. I nedre kanten syns Kangas Såg och sågbackan och ovanför Andersas ser vi den första delen av Elof Lindells snickeri. Fotot från mitten av 1970-talet.
Signe, Birger och Tyra Grönroos på Nya Atelieren i Kristinestad.
På flygfotot syns det bra hur många byggnader det finns där "Andersas".
På flygfotot syns det bra hur många byggnader det finns där ”Andersas”.
Erland och Selma Grönroos bodde i lillstugan efter att den yngre generationen tagit över huvudbyggnaden,
Erland och Selma Grönroos bodde i lillstugan efter att den yngre generationen tagit över huvudbyggnaden,
Man kan anta att häbbret där Andersas är mycket gammalt men fortfarande i bra skick.
Man kan anta att häbbret där Andersas är mycket gammalt men fortfarande i bra skick.

 

Vid storskiftet 1900-1912 fick Erland och Selma Grönroos sitt hemman Grönros 1:15 väl samlat i ett par skiften. Hemskiftet låg mellan landsvägen och Lappfjärds å.
Vid storskiftet 1900-1912 fick Erland och Selma Grönroos sitt hemman Grönros 1:15 väl samlat i ett par skiften. Hemskiftet låg mellan landsvägen och Lappfjärds å.
Erland Grönroos (1882-1963) står nära Lillsjövägen, med gårdarna i Palon i bakgrunden.
Erland Grönroos (1882-1963) står nära Lillsjövägen, med gårdarna i Palon i bakgrunden.
Erland och Selma Grönroos tillsammans med sonhustrun Helga och barnbarnet Ove i mitten på 50-talet.
Erland och Selma Grönroos tillsammans med sonhustrun Helga och barnbarnet Ove i mitten på 50-talet.
Birger Grönroos köpte Lillsjö-Mattasinas gård på Lillsjövägen redan 1948. Han flyttade med hustrun Helga och sonen Ove till Sverige men här är han hemma på besök tillsammans med fadern Erland Grönroos.
Birger Grönroos köpte Lillsjö-Mattasinas gård på Lillsjövägen redan 1948. Han flyttade med hustrun Helga och sonen Ove till Sverige men här är han hemma på besök tillsammans med fadern Erland Grönroos.

 

Släkten och grannarna samlade hos familjen Grans år 1960. Från vänster Åke Grans, Jarl Grans, Signe Grans, bakom henne Göta Lindell, Lennart Grans, Gun-Lis Långfors, Boris Långfors, Runar Grans, Vineta Forsbom, Elna Grans Ragnar Långfors och Margit Björklund.
Släkten och grannarna samlade hos familjen Grans år 1960. Från vänster Åke Grans, Jarl Grans, Signe Grans, bakom henne Göta Lindell, Lennart Grans, Gun-Lis Långfors, Boris Långfors, Runar Grans, Vineta Forsbom, Elna Grans Ragnar Långfors och Margit Björklund.

 

Signe och Lennart Grans med barnen Annel, Gun-Lis och Jarl. Boris Långfors står till vänster.
Signe och Lennart Grans med barnen Annel, Gun-Lis och Jarl. Boris Långfors står till vänster.

 

Signe och Lennart Grans till höger hälsar på Runar och Elna Grans på Byåsen. Till vänster står Signes måg Boris Långfors.
Signe och Lennart Grans till höger hälsar på Runar och Elna Grans på Byåsen. Till vänster står Signes måg Boris Långfors.

Lennart och Signe Grans på besök hos Elna och Runar på Byåsen. Det förfallna huset i bakgrunden tillhörde i tiderna torparen ”Kiiaas-Kalle” alltså Karl Lindell (1846-1924) och här bodde hans dotter ”Kiiaas-kalleas-Mari” en tid före hon flyttade in i granngården. Runar och Elna köpte detta ställe då de gifte sig i december 1938 och byggde till och renoverade det i mitten på 50-talet.
Selma Grönroos.
Signe Grans.
Erlands släkt utredd på ett överskådligt sätt.
Erlands släkt utredd på ett överskådligt sätt.