Ahlbergas på Korsbäckvägen 40.

Sammanställt av Lasse Backlund 2013, med hjälp av Daisy Kangasniemi. Uppdaterad i oktober 2016.

Här Ahlbergs gamla gård fotograferad en vacker dag år 2003.
Här Ahlbergs gamla gård fotograferad en vacker dag år 2003.

Den här gården på Korsbäckvägen 40 är mycket gammal och det är därför oklart när den byggts. Den har tillhört en del av Lillkull skattehemman nr 5 men delats vid storskiftena 1793 och 1912. Efter det har det delats åtminstone 2 gånger till.

På den gamla storskifteskartan från början på 1900-talet så ser vi bra var det gamla torpet låg, vackert belägen där Lillån gör en tvär krök och där åbranten är ovanligt hög.
På den gamla storskifteskartan från början på 1900-talet så ser vi bra var det gamla torpet låg, vackert belägen där Lillån gör en tvär krök och där åbranten är ovanligt hög.

På storskifteskartan så ser vi att Ahlbergas i tiderna var ett torp som tillhörde bonden Josef Fagerros på nr 3:9 från Åbackvägen. Josef Fagerros var ju far till Krook Erland. Efter storskiftet tillhörde området storbonden Viktor Lillkull.

Så här såg Ahlbergs gård ut enligt konstnären Rosblom.
Så här såg Ahlbergs gård ut enligt konstnären Rosblom.

De sista som bodde i denna gård var Elis Ahlberg (f. 1913 i Träskvik, d.2012) och hans hustru Gerda (f. Sten år 1922 i Korsbäck, d. 2011).

Elis var son till August Ahlberg från Träskvik (1880-1960) och Ida (f. Mannfolk i Lappfjärd 1885-1979). Gerda var dotter till Viktor Korsbäck (1880-1974) från Korsbäck och som bytte namn till Sten då han år 1907 gifte sig med Amanda Alvina Rosenback (1880-1959). Amanda Alvina var dotter till ”Eljasas-Viktor” Rosenback och var född där Agnäs gård står i dag nära folkskolan i Dagsmark.

På bilden Elis Ahlberg med hustrun Gerda år 1942.
På bilden Elis Ahlberg med fästmön Gerda år 1942. De gifte sig sedan i april 1943. Elis och Gerda fick sedan 2 döttrar, den ena bor i Dagsmark och den andra i Vasa.

Elis och Gerda köpte den här gården år 1944 men vistades under åren 1949-1952 och 1961-1966 i Sverige där Elis arbetade på Hällefors Bruk. Efter den andra vistelsen i Sverige byggde makarna 2 växthus bredvid gården där de odlade tomater i flera år.

1937-1944 Lennart och Signe Grans.

Föregående ägare var Lennart Grans och Signe (f. Grönroos), som hade flyttat dit 1937. De bodde där i 7 år då de flyttade till Signes barndomshem i Klemetsändan. Makarna Ahlberg var i beråd att bygga ett hem åt sig i Träskvik då Elis Ahlberg och Lennart Grans möttes på butikstrappan i Dagsmark. När Lennart fick höra om det tilltänkta bygget i Träskvik så bjöd han ut sin gård, eftersom han tänkte flytta bort. Det här tyckte Elis så bra idé att han nappade på den direkt.

1934-1937 Josef och Amanda Kuvaskangas.

Från år 1934 till år 1937 var slaktaren Josef Henrik (f.1863) och Amanda Isakintytär (f.1867) Kuvaskangas ägare till denna gård. De hade en fosterson som hette Arvo Johannes (f.1916). Makarna Kuvaskangas var hemma från Merikarvia och de flyttade tillbaka dit år 1938.

Evert annonserade i både Suupohjan Sanomat och i Syd-Österbotten den 18 april 1934 då han vill sälja gården och området.
Evert annonserade i både Suupohjan Sanomat och i Syd-Österbotten den 18 april 1934 då han vill sälja gården och området.
1922-1934 Evert och Selma Storkull.

Mellan åren 1922 till 1934 ägde Evert och Selma Storkull den här gården. Evert (1900-1973) var äldste son till handlaren J.H. Storkull och var gift med Selma (f. Lövdahl 1903, d. 1969). År 1927 blev det här området en egen lägenhet efter att ha varit en parcell sedan 1917 då det fick namnet Marttila.

Den 16.11.1921 annonserade Ribäck i Syd-Österbotten. Han uppmanade folk att inte kasta brustna maskindelar och redskap i skräpvrån, vare sig de är gjorda av gjut- eller smidjärn, stål, mässing eller koppar, för sådant remonteras å Antogeno svetsnings & remont verkstaden. Han kunde också svetsa ihop brutna velocipedramar.
Den 16.11.1921 annonserade Johan Viktor Ribäck eller Lillkull, i Syd-Österbotten. Han uppmanade folk att inte kasta brustna maskindelar och redskap i skräpvrån, vare sig de är gjorda av gjut- eller smidjärn, stål, mässing eller koppar, för sådant remonteras å Antogeno svetsnings & remont verkstaden. Han kunde också svetsa ihop brutna velocipedramar.
Den 29 april annonserade Ribeck att Marttila parcell kommer att säljas på auktion den 5 maj 1922.
Den 29 april annonserade Ribeck att Marttila parcell kommer att säljas på auktion den 5 maj 1922. Gården ropades in av Evert och Selma Storkull.
Tydligen blev det ingen affär vid den första auktionen, eftersom J. V, Ribeck annonserar på nytt den 16 augusti 1922. Annonsen var ovanligt lång och detaljerad.
Efter att Johan Viktor Ribäck eller Lillkull sålt Marttila på Korsbäckvägen, så köpte han Brobergsgärdan nära Storbron av Erik Anders Broberg. Men efter en kort tid beslöt han att sälja också den på auktion och han flyttade tillbaka till Amerika, där han stannade livet ut. Köpare nu var Karl Söderström som hade gift sig med Glas-Kajs några år tidigare.
1921-1922 Viktor och Edla Maria Ribäck. Viktor (1885-1959) var son till ”Rebeck-Josip”, alltså Josef Gustafsson Lillkull och hans hustru Kristina. Han hade tidigare vistats i Ryssland och sedan 1903 i Amerika men under åren 1921 – 1922 bodde han i Finland där han försökte livnära sig på metallarbeten och gjutning.

 

1919-1921 Karl Oskar och Maria Träskvik.
Så här utförligt annonserade Karl Oskar Träskvik 1 oktober 1921 då han skulle sälja parcellen Marttila och mycket annat. Köpare blev Viktor och Ella Ribäck. Redan följande år sålde de stället åt Evert och Selma Storkull.
Så här utförligt annonserade Karl Oskar Träskvik 1 oktober 1921 då han skulle sälja parcellen Marttila och mycket annat. Köpare blev Viktor och Ella Ribäck. Redan följande år sålde de stället åt Evert och Selma Storkull.

 

1918-1919 Josef Lillsjö, som kallades Lillsjö-Bagarin. Vill du läsa mera om Lillsjö-Bagarin, så klicka här.

 

1915-1918 Sofia Marttila  Vill du läsa mera om änkan Sofia Marttila, så klicka här!

Namnet Marttila fick lägenheten av änkan Sofia Marttila som tidigare hade bott i Palon men som mellan åren 1915 och 1918 bodde här. Sofia sålde år 1918 huset åt Josef Lillsjö.

Längre tillbaka har det funnits ett stort antal ägare till detta hus. Här finns namn som Karl Andersson och Adelina Storkull el. Lillkull, Josef Eriksson Rosenback, Erland och Hulda Fagerros, Josef och Ida Koskinen.

Gården är troligtvis från 1800-talet och renoverad och tillbyggd under senare delen av 1900-talet.
Gården är troligtvis från 1800-talet och renoverad och tillbyggd under senare delen av 1900-talet. Gården är i dag obebodd.