Björklunds gård på Bygränden 9

Det här huset byggdes i slutet av 1950-talet av Birger och Anna Björklund. På 1970-talet renoverades det och byggdes till i den södra ändan. Fotot taget från norr år 2013.

Sammanställt av Lasse Backlund i januari 2019.

Birger Björklund (1915-1993) var född i Lappfjärd och i november 1950 gifte han sig med Anna Englund (1919-2007) från Palon. Birger och Anna bodde de första åren i Koll-Minas lilla stuga på Brobackan. När telefoncentralen år 1952 flyttade till den nybyggda ungdomslokalen, så började Birger och Anna sköta den och de bodde på lokalvinden till 1958.

Birger och Anna köpte i maj 1956 det här stället av målaren Rolf Holm (f. 1923) från Närpes för 125 000 mark. Rolf hade tidigare varit gift med Gunni Wester men skilt sig från henne år 1947 och han förlovade sig efter det med Berit Lillkull, som var från Sunnantillvägen. Rolf hade i mars 1954 köpt stället av Ellen och Runar Vidbergs barns förmyndare Nestor Nordgren för 200 000 mark. Rolf Holm hade då rivit ner det gamla huset som var byggt på samma ställe. Av timret från den gamla gården hyvlade de sedan nytt timmer och eftersom timret inte räckte till, så skaffades extra timmer också från någon annan rivningsgård. Grunden var gjord och en del timmer var på plats då Birger och Anna Björklund tog över och byggde färdigt.

Björklunds gård som den såg ut i början på 1960-talet, före den byggdes till.

Birger arbetade som förståndare på Lappfjärds Andelshandel i Dagsmark och efter att den förstördes i en brand, så blev han föreståndare för Perus filialen. Anna arbetade från och med 1958 på Lappfjärds Sparbanks sidokontor i Dagsmark, som var inrymt i Hildur Storkulls före detta café. Efter att sparbankshuset brann ner, skötte hon banken hemifrån, till dess att sparbanken öppnade ett nytt kontor. Birger och Anna som var barnlösa bodde i huset på Bygränden 9, så länge de levde. Den nuvarande ägaren bor utomlands och använder huset som semesterbostad.

Gamla gården.

På fotot över Dagsmark centrum på 1940-talet, så syns den gamla gården i den högra kanten.
Där Ragnar Skogman står på Åddin med den äldre sonen, så syns den gamla gården i bakgrunden. Fotot från början av 1940-talet.
Brobergs gård.

Den gamla gården som stod nära Storbron byggdes ca 1914-15 av Erik Anders Broberg (1878-1954) och dennes andra hustru Maja Greta (f. Båsk 1861-1940). Broberg hade då varit till Amerika i tre repriser och han hade varit gift en gång tidigare med Maja Sofia Klemets (1873-1906). Broberg gifte sig andra gången 1907, samma år som han köpte sågkvarnen i Verkforsen av ”Lena Erik” Rosenback.

Parcellen ”Brobergsgärdan” förvärvade han av Bränninas hemman, alltså av Klemets Åkes farfar Josef Viktor i maj 1914. Efter det byggde han gården och bodde också där en tid tills han år 1917 återvände för en fjärde gång till Amerika. Hustrun stannade hemma med Brobergs båda döttrar och under mannens frånvaro bodde det inhysingar i gården. Trots att Broberg vistades i Amerika var han fortfarande ägare till sågkvarnen, som alltså låg på andra sidan av ån. Han hade anlitat Frans Heinonen som förman under sin utlandsvistelse. I en rättstvist blev han dömd till att riva sågkvarnen och överlåta området åt Ivar Westerback, som hade fått det i storskiftet. Troligen gjordes det någon förlikning mellan Broberg och Ivar eftersom byggnaden inte revs.

Då Erik Anders Broberg på 1920-talet återvände från sin fjärde och sista Amerikavistelse, så byggde han en ny gård åt sig i korsningen Risåsvägen och Sunnantillvägen nära Nystad. Den äldre dottern Hulda hade redan 1921 emigrerat till Amerika för gott medan den yngre dottern Hilma år 1930 gifte sig med Josef Hanses från Lålby.

Glas Kajs gård.

Då Broberg med sin familj flyttade till Nystad, så sålde de gården bredvid Storbron åt torpareänkan Anna Kajsa Klemets och hennes nya man Karl Henrik Storlåhls från Lålby.

Anna Kajsa Klemets (1864-1947), som kallades ”Glas Kajs” var dotter till Johan Elias Lillgäls (1824-1887) och Kajsa Äbb (1826-1897) och hon växte upp på Lillgäls hemman, på Glasbackan i Lappfjärd. Anna Kajsa, alltså Glas Kajs gifte sig år 1889 med torparen Henrik Klemets (1866-1896 i Amerika). Henrik var son till Josef Andersson Klemets (1829-1878) och Fredrika Johansdotter Storkull (f.1831). Anna Kajsa och Henrik var torpare på Klemets hemman och deras gård stod på södra sidan av Sunnantillvägen, nära korsningen ner till Klemets bro.

Anna Kajsa och Henrik Klemets fick två döttrar, nämligen Anna ALVINA (1889-1965) som år 1909 gifte sig med Erik Anders Klemets och dottern Selma Josefina (1891-1937) som gifte sig med Axel Forslin år 1909. Med de pengar som Anna Kajsa fått i utlösen av sin far glasmästaren Johan Lillgäls for maken Henrik till Amerika år 1890, just före den yngre dottern föddes. Henrik omkom i Amerika år 1896 och Anna Kajsa blev då änka på torpet med två små döttrar.

Året efter att båda döttrarna hade gift sig, så gifte mamman Glas Kajs om sig år 1910 med Karl Henrik Storlåhls från Lålby och de tog släktnamnet Söderström. Karl Henrik hade blivit änkling året innan och han hade 10 barn i förra äktenskapet. Det är lite oklart var de bodde den första tiden, för strax efter att de gifte sig så sålde Glas Kajs gården och torpet åt förre mjölnaren ”Kvään Viktor” Guss. Viktor hade då i närmare tio års tid varit ägare till Klemets kvarn, tills han år 1908 sålde den åt ”Kvään Mattasin”.

I början av 1920-talet flyttade Glas Kajs och Karl Henrik Söderström till Brobergs gård vid Storbron. Med sig har de också två av Karl Henriks barn från första giftet, nämligen tvillingarna Verner och Ellen, födda år 1903. Verner dog ogift och barnlös år 1973. Hans syster Ellen gifte sig år 1936 med Runar Vidberg (1915-1943) som var son till ”Konston”, alltså Konstantin och Amanda Vidberg.

Glas Kajs och Karl Henrik bodde nära Storbron så länge de levde. Där bodde också dottern Ellen och Runar Vidberg. Då fortsättningskriget bröt ut inkallades Runar och han dog så tragiskt år 1943. De hade då fått barnen Nils (f.1937), Ingmar 1940, Gun-Lis 1941 och Roy år 1944. År 1948 dog också modern Ellen, eller ”Broänds Ellen” som hon kallades och de fyra barnen placerades ut i olika hem, bland annat i Lappfjärd.

Efter detta bodde evakuerade karelare i gården under en tid. I början på 1950-talet bodde Juho och Ida Malinen här med sin familj. Sedan övertogs huset av Berit Lillkull, som var dotter till Anselm och Elna Lillkull från Sunnantillvägen. Tillsammans med fästmannen Rolf Holm från Närpes, så skulle de bygga en ny gård på detta ställe, men det bygget stannade av då förlovningen bröts. Rolf hade ju i tiderna kommit till Dagsmark, för att måla den nybyggda småskolan. Han arbetade sedan på Österbottens Kötts slakteri i Kristinestad och meningen var att han skulle öppna en köttaffär i det nya huset.

Så det blev alltså Birger och Anna Björklund som byggde gården färdig, som fortfarande står kvar nära Lappfjärds å.

Foton.

På Selim Björses foto av Storbroen på 1930-talet, så syns Glas Kajs gård på andra sidan ån.
I den här gården bodde Glas Kajs fram till 1910 då den såldes åt Viktor Guss. Viktors son Josef Guss flyttade efter några år gården till Dagsmarkvägen 266, där han hade köpt delar av ett större hemman.
I samband med att Broberg sålde gården på Bygränden åt Glas Kajs, så byggde han denna gård, som i tiderna stod på Sunnantillvägen, nära korsningen till Risåsen.
Björklunds gård fotograferad 2003 från väster.
Birger och Anna Björklunds gård fotograferad från söder år 2003, från den nya bron. Nere till höger syns brofästet till den gamla Storbroen.
Gården fotograferad år 2013 från sydost, där Ålgars gård syns till höger.
I flera år bodde änkan Glas-Kajs med de två döttrarna på Sunnantillvägen, men år 1910 sålde hon gården på auktion. Köpare blev ”Kvään-Viktor” Guss , som fram till år 1908 hade varit mjölnare på Klemets kvarn. Viktors son Josef Guss flyttade sedan gården till andra sidan ån, där han hade förvärvat en del av Vestergårds hemman.
Redan år 1915 bjuder Broberg ut både pumpar och vattenledningar i tidningen Syd-Österbotten. Detta visar vilken föregångare han var, för det torde inte ha funnits vattenledningar i Sydösterbotten den här tiden. Den första vattenledningen i Dagsmark byggdes år 1916 från källorna nära Byåsen till J. H. Storkulls nya affär och till Krook Erlands gård.
Då Broberg år 1912 återvände från sin tredje Amerikavistelse, försökte han sälja sin kvarn i Verkforsen nära Storbroen.
På våren 1915 bjuder Broberg ut en boningsstuga i Syd-Österbotten, alltså samtidigt som han byggde sin nya gård nära Storbroen. Tillsvidare är det oklart vilken boningsstuga det är frågan om.
En kort tid före Broberg for till Amerika på sin tredje resa år 1909, så annonserade han om frakthyvling vid sin såg i Verkforsen nära Storbroen.

Glas Kajs släkt.

Anna Kajsa Lillgäls, som kallades ”Glas Kajs” var dotter till glasmästaren Johan Elias Lillgäls (född Kortell 1824-1887) som år 1853 gifte sig med Kajsa Äbb (1826-1897) från Lappfjärd. De bodde på Glasbackan, nära Finngärdstå i Lappfjärd. Anna Kajsas farfar Thomas Kortell (f.1787) hade flyttat från Storå tillsammans med hustrun Hedvig (född Perälä år 1797).

Anna Kajsa hade flera syskon:

Maja Greta Holm (1854-1894) gift med Josef Viktor Holm i Lappfjärd: 1 dotter dog som ung, sonen Karl Johan Holm (1889-1964) ogift och barnlös.

Karl Henrik (f. 1858) gift med Henrika, fick 5 barn som alla dog unga.

Karolina (1860-1926) gift med Viktor Lindbäck och fick barnen: dottern Ida som gifte sig med Leander Mitts, och sönerna Emil Granskog och Erland Lindbäck.

-Vilhelmina (1870-1920) som gifte sig med kommunalmannen Viktor Rosenstedt från Perus (1872-1954) och de fick sonen, skogsvaktaren Emil Rosenstedt (1893-1952). Emil Rosenstedt fick flera barn, bland annat Jenny som gifte sig med Ragnar Backlund