Sparbankshuset på Bygränden 1.

Sammanställt av Lasse Backlund 2013, uppdaterats med flera nya foton 2016.

Åren 1953-1954 byggde Eskil Storkull ett affärshus på denna tomt. Eskil Storkull var son till Josef Henrik Storkull (1875-1931) och Maria Adelina Lång (1875-1945).  Han var yngste bror till Evert, Emil, Gunnar, Anselm, Valter, Alfred och Einar. Eskil var gift med Hildur Helena Andersson.

Affärshuset byggdes av tellblock i två våningar. Den södra ändan uthyrdes som affärlokal åt Lappfjärds Andelshandel och i den norra ändan hade Eskils hustru Hildur ett café. Själva bodde de i övre våningen.

1wp2031592b_05_06

På bilden här ovan ser vi att det fanns mycket få byggnader i det som i dag kallas centrala Dagsmark. Förr fanns ju det egentliga centrumet 500 m längre ner mot Lappfjärd. Byggnaden som syns är ju det affärshus som Eskils far Josef Henrik Storkull hade byggt år 1916 och där bedrivit handel fram till år 1935 då affären såldes åt Erik och Selma Andersson.

2wp38f93d1b_05_06

På denna bild ser vi att huset är utvändigt färdigt men magasinet på gården fattas ännu.

I november 1958 sålde Eskil Storkull hela affärshuset åt Lappfjärds Sparbank. Sparbanken hade före köpet varit inhyst på många ställen i Dagsmark men fick nu en egen lokal i det utrymme som varit Hildurs café.

3bild

Tidningen Suupohjan Sanomat skrev i november 1958 om affären mellan Eskil Storkull och Lappfjärds Sparbank.

4wpfcb36d00_05_06

På bilden ser vi hur en lastbil levererar varor till Andelshandels filial. Bilden är från 1961 och nere i högra hörnet ser vi att Eskil Storkull håller på att bygga ett nytt bostadshus på granntomten, alltså Bygränden 7. Uppe i högra hörnet syns tellblock tillverkade av Ragnar och Verna Långfors i det nedlagda mejeriet.

Nelsons affär till vänster och Sparbankshuset till höger. Fotot möjligtvis från slutet av 60-talet.
Nelsons affär till vänster och Sparbankshuset till höger. Fotot möjligtvis från slutet av 60-talet.

5wpf14dffa6_05_06

På bilderna här ovan ser vi Sparbankens hus till höger, i mitten Anderssons hus och till vänster Nils Nelsons butik.

Sparbanksfilialen

Så här såg affärshuset ut från söder i slutet på 1960-talet. Till vänster syns Andelsbankens nya bankhus och till höger syns tornet på Nelsons affär. Foto Inger Viklund.

Byggnaden förstörs i en brand år 1971.

En vacker vinterdag den 3 mars 1971 kl 11.30 utbröt en eldsvåda i Andelshandelns utrymmen i det södra hörnet. Rökutvecklingen var stark men den tillkallade brandkåren från Lappfjärd kunde ganska snabbt bemästra elden. Inom någon timme var elden nästan släckt men så blossade den upp på nytt och i det kalla vädret hade en del slangar och pumpar frusit. Detta försvårade släckningsarbetet vilket betydde att så gott som hela huset totalförstördes invändigt.

6wp2f5a5f98_05_06

I övre våningen i den norra ändan fanns en bostad där Birger och Anna Sonntag bodde. De måste räddas via den stege som står på framsidan på bilden här ovan. Samma sak var det med telefoncentralen som fanns i övre våningen i den södra ändan. Där arbetade deras dotter Inger Viklund som skötte kopplandet så länge det var möjligt. Hon räddades också via stege. Så gott som allt lösöre förstördes vid branden, precis som butikens varulager.

7wp0cf35201_05_06

Som synes var rökutvecklingen enorm och huset fick stora materiella skador.

 

Byssborna kan bara stå och se på då brandmännen gör vad dom kan för att rädda byggnaden. En del av bankens lösöre kunde räddas medan största delen av La-Syds inventarier förstördes i den svårsläckta branden. Foto: Rafael Olin, Österbottens Traditionsarkiv.
Byssborna kan bara stå och se på då brandmännen gör vad dom kan för att rädda byggnaden. En del av bankens lösöre kunde räddas medan största delen av La-Syds inventarier förstördes i den svårsläckta branden. Foto: Rafael Olin, Österbottens Traditionsarkiv.

 

9wp806cb869_05_06

Brandkårssoldaterna från Lappfjärd hade ett svårt arbete att försöka släcka branden i den hårda kylan.
Brandkårssoldaterna från Lappfjärd hade ett svårt arbete att försöka släcka branden i den hårda kylan.

På bilden till vänster har yttertaket redan rasat in och huset är invändigt totalförstört. På den högra bilden ser vi huset då det revs på vårvintern 1971. Före det hade affärmannen Ture Mäkelä köpt det förstörda varulagret och under några dagar lyckades han sälja en stor del av de varor som klarat sig under elden.

10wp2f8aec17_05_06

Så här skrev tidningen Suupohjan Sanomat om branden.

11wpc3cf7894_05_06

Tidningen Syd-Österbotten skrev också om den ödesdigra branden.

År 1974 byggdes ett nytt hus ovanpå den gamla källargrunden som fanns under det affärshus som brann ned 1971. Kristinestads Sparbank hyrde ett kontorsutrymme i nybygget fram till år 1988 då de flyttade till andra utrymmen i närheten.

12wpa385a9d3_05_06

Så här ser det ut i dag, det ställe som i tiderna var både Lappfjärds Andelshandels filial, Lappfjärds Sparbanks kontor, telefoncentral och bostad.