Rosenback Eskils gård på Åbackvägen 273.

Sammanställt av Lasse Backlund i september 2018.

Eskil Rosenbacks gård fotograferad från norr år 2003. Till vänster om uthuset skymtar växthusen på Mellanå Plant och i högra kanten syns Estrellas fabriksbyggnader.
Eskil Rosenbacks gård fotograferad från norr år 2003. Till vänster om uthuset skymtar växthusen på Mellanå Plant och i högra kanten syns Estrellas fabriksbyggnader.

Den här gården på Åbackvägen byggdes av bonden Eskil och Ines Rosenback åren 1951-52. De bodde före det i den gamla bondgård, som låg på andra sidan Åbackvägen, på det ställe där Börje och Inger Wiklund bor i dag. Den gården som i tiderna hade tillhört ”Åsinas” Viktor Rosenback, revs i början på 1970-talet.

Eskil Rosenback var son till Valentin Rosenback (1881-1952) och Selma (f. Rosenlund 1889-1978). Det var Valentin som i under storskiftet 1900-1912 flyttade den gamla bondgården från Likvagnsjäälon i centrum upp till Åbackan. Valentin var son till ”Åsinas-Hindrik”, alltså Henrik Rosenback (1841-1926) och Maria Sofia (1842-1920), som var dotter till Johan ”Sebbin” Rosenback.

Den här gården flyttade Valentin Rosenback från Likvagnsjäälon mittemot folkskolan, upp till Åbackan under storskiftet 1900-1912. På bilden står Valentin tillsammans med dottern Elin Rosenback. Gården revs 1951 och stockarna användes på nytt då sonen Eskil Rosenback byggde den nya gården på andra sidan Åbackvägen.
Den här gården flyttade Valentin Rosenback från Likvagnsjäälon mittemot folkskolan, upp till Åbackan under storskiftet 1900-1912. På bilden står Valentin tillsammans med dottern Elin Rosenback. Gården revs 1951 och stockarna användes på nytt då sonen Eskil Rosenback byggde den nya gården på andra sidan Åbackvägen.

Vid storskiftet 1900-1912 då Valentin och hans två bröder blev utflyttade till Åbackan. så fanns där bara oskötta ängar där byns kor kunde vandra fritt omkring. Vägar saknades helt, det blev att ta sig fram längs ”Godängstå” som gick nära Lappfjärds å eller i skogsbrynet längs den gamla vägen mellan Bötom och Dagsmark. Det var först i mitten på 1930-talet som Åbackvägen byggdes och fick den sträckning som den fortfarande har. Man kan bara ana vad Valentin tyckte om att flytta upp till Åbackan men kanske utsikterna att få hemmanet i ett enda skifte runt hemgården kändes lockande. Möjligheterna att dika ut markerna fanns eftersom den djupa ån fanns i närheten. Ån var så pass djup att det inte fanns någon risk för översvämningar, som var fallet till exempel i Lappfjärd, där markerna och gårdarna dränktes så gott som varje år. Några maskiner fanns inte den tiden, så det blev för Valentin och hans bröder att ta till spaden och storgräftan och i dag ser markerna bördiga ut och passar till olika odlingar.

Valentin Rosenback sittande med familjen, från vänster Elin, hustrun Selma och sönerna Selim och Eskil.
Valentin Rosenback sittande med familjen, från vänster Elin, hustrun Selma och sönerna Selim och Eskil.

Valentins dotter Elin flyttade sedan ner till Dagsmark centrum dit hennes farbror ”Åsinas-Viktor” flyttade i början på 30-talet.  Valentins son Selim övertog farbror Erland Rosenbacks hemman och efter Selims död såldes hemmanet i olika repriser åt Nils och Helvi Klemets.

Eskil Rosenbacks gård på Åbackan fotograferad i början på 1970-talet.
Eskil Rosenbacks gård på Åbackan fotograferad i början på 1970-talet.
Vid storskiftet fick bröderna Valentin och Erland Rosenback hemmanet Rosenstedt 3:8 väl samlat i ett skifte, som låg mellan skogen och ån. Det delades sedan på längden, så att Valentin fick den västra delen och Erland den östra delen.
Vid storskiftet fick bröderna Valentin och Erland Rosenback hemmanet Rosenstedt 3:8 väl samlat i ett skifte, som låg mellan skogen och ån.

I samband med utflyttningen till Åbackan fick Valentin tillsammans med sin bror Erland (1877-1948) hemmanet Rosenstedt, samlat i ett skifte mellan ån och skogen och därtill ett skogsskifte på Mössåsen. Hemmanet delades sedan på längden mellan bröderna, och Valentins del övertogs av sonen Eskil, medan Erlands hemmansdel övertogs av Eskils bror Selim Rosenback (1911-1945).

År 1944 gifte sig ”Valentinas-Eskil” Rosenback (1917-2001) med änkan Ines Wiklund (1912-1993). Ines hade tidigare varit gift med bonden Anselm Wiklund, som stupade i vinterkriget 1940. Anselm Wiklund hade år 1931 köpt hemmanet Rosenlöf av Viktor Rosenback, som var bror till Valentin. Anselm gifte sig 1932 med Ines Forslin och fick med henne barnen Dick (f.1937) och Börje (f.1939). Anselm Wiklunds och Valentin Rosenbacks hemman och gårdar låg sida vid sida på Åbackvägens norra sida.

Eskil hittade med andra ord sin hustru på den andra sidan rådiket och efter att han gifte sig flyttade han till Wiklundas. Eskil och Ines Rosenback fick sedan barnen Roy (f.1945) och Bror (f.1947). I januari 1945 köpte Eskil och Ines Rosenback hemmanet Rosenstedt med därtill hörande parcellen Österback av Valentin och Selma. Köpet gjordes utan köpeskilling, däremot skulle de ge livstids sytning åt säljarna och 40 000 mark åt Eskils bror Selim i utlösen.

Runt 1950 flyttade Valentin och Selma Rosenback till en lillstuga och då rev Eskil den gamla gården. Av virket byggde han sedan den nya gården dit han med hustrun Ines och de fyra pojkarna flyttade. Eskil arbetade som jordbrukare men under några år i slutet på 1950-talet hade han en affär inrymd i sitt hem. Affärsrörelsen hade han övertagit av Egil Holmudd, som hade en affär i sitt hem där Friivelas på Mellanå.

I början på 60-talet vistades Eskil under kortare perioder i Sverige. År 1962 flyttade Eskil och Ines med barnen Roy och Bror till Sverige för gott och de återvände till Åbackan endast på semestrarna. Dick hade flyttat något år före, medan Börje stannade kvar på Åbackan. Börje hade i maj 1961 gift sig med Inger Sonntag och de bodde i Eskils gård fram till 1970 då de byggde en ny gård på Viklunds gamla boplats.

Eskils gård är obebodd i dag och ägs av en nära släkting.

 

"Åsinas" släktutredning, som börjar med Henrik och Maria Sofia.
”Åsinas” släktutredning, som börjar med Henrik och Maria Sofia.

Foton.

Eskil Rosenback i militären i slutet på 1930-talet.
Eskil Rosenback i militären i slutet på 1930-talet.
Eskil Rosenback utanför hemmet år 1963, i bakgrunden sonen Bror.
Eskil Rosenback utanför deras hem på Industrivägen i Väsby år 1963, i bakgrunden sonen Bror. De bodde här endast ett år eftersom huset revs, då den nya vägen byggdes.
Eskil Rosenback (1917-2001) var son till Valentin och Selma.
Eskil Rosenback (1917-2001) var son till Valentin och Selma.
"Valentinas" Eskil Rosenback, "Kaalas" Arne Rosengren och "Koll" Frans Storkull sommaren 1968.
”Valentinas” Eskil Rosenback, ”Kaalas” Arne Rosengren och ”Koll” Frans Storkull sommaren 1968, samtliga utflyttade från Åbackan i Dagsmark
Eskil Rosenback till vänster på picnic med Gerda och Alfred Storkull.
Eskil Rosenback till vänster på picnic med Gerda och ”Koll-Alfrid”, alltså Alfred Storkull.
Valentins dotter Elin Rosenback fyllde 60 år 1969.
Valentins dotter Elin Rosenback fyllde 60 år 1969. Hon var ogift, barnlös och bodde ensam i sin gård som hon själv hade byggt i centrum av Dagsmark.
Släktträff hemma hos fröken Elin Rosenback, som sitter på gräsmattan. Från vänster Birgit Rosenback, Ines Rosenback, Anna Sonntag, Inger Wiklund, Börje Wiklund, Selma Rosenback och Roy Rosenback.
Släktträff hemma hos fröken Elin Rosenback, som sitter på gräsmattan. Från vänster Birgit Rosenback, Ines Rosenback, Anna Sonntag, Inger Wiklund, Börje Wiklund, Selma Rosenback och Roy Rosenback. Huset som skymtar bakom gungan tillhör Ralf Rönnlund.
Ines Rosenback år 1972. På väggen hänger den obligatoriska tavlan med Lappfjärds kyrka.
Ines Rosenback år 1972. På väggen hänger den obligatoriska tavlan med Lappfjärds kyrka.
Ines och Eskil Rosenback har Åke Backlund vid bordsändan som gäst vid julbordet.
Ines och Eskil Rosenback har Åke Backlund vid bordsändan som gäst vid julbordet.
Korna på bete utanför uthuset på Åbackan.
Inger och Börje Wiklund som bodde i Eskils gård nästan hela 60-talet, hade korna på bete utanför uthuset.
Ines Rosenback som här blir uppvaktad med blommor på en födelsedag.
Ines Rosenback som här blir uppvaktad med blommor på en födelsedag. Ines var en fotoskygg person, som alltid försökte gömma sig när kameran kom fram, så därför är de flesta foton av henne överraskningsbilder. Det sades i tiderna skämtsamt ”att enda gangon tå man såg Ines lunka, så var tå kameron kåm fram”. På bordet till höger står flera av de miniatyrmodeller, som gjordes av det populära Lappfjärdsjulkorset.
Roy Rosenback i unga år.
Roy Rosenback i unga år.
Konfirmanden Roy Rosenback runt 1960.
Konfirmanden Roy Rosenback runt 1960.
Roy Rosenback gifte sig första gången i april 1971 med Birgit Franzén från Övermark.
Roy Rosenback gifte sig första gången i april 1971 med Birgit Franzén från Övermark.
Bror Rosenback (f.1947)
Bror Rosenback (f.1947)
Roy Rosenback med fästmön Birgit Franzén på Lisa Mors sten år 1968.
Roy Rosenback med fästmön Birgit Franzén på Lisa Mors sten år 1968.

Om du vill läsa mera om denna speciella sten, så skall du klicka HÄR, så får du läsa en märklig historia.

Tillsammans med Åke och Erik Anders Klemets skulle Roy som 16-åring föra en liten spis på en kälke över isen till Åkes villa någonstans nära Långgrundsviken i Härkmeri. Isen var skör och det gick inte bättre än att både Roy och spisen hamnade i "blöiton", men det var så pass grunt att båda kunde räddas.
Tillsammans med Åke och Erik Anders Klemets skulle Roy som 16-åring föra en liten spis på en kälke över isen till Åkes villa någonstans nära Långgrundsviken i Härkmeri. Isen var skör och det gick inte bättre än att både Roy och spisen hamnade i ”blöiton”, men det var så pass grunt att båda kunde räddas.

Om du vill läsa mera om bonden och bilhandlaren Åke Klemets, som kallades ”Dagsmark fyra”, så skall du klicka HÄR!

Roy Rosenback med sonen Patrik på spaden.
Roy Rosenback med sonen Patrik på spaden.

 

Selma Rosenback julen 1967.
Selma Rosenback julen 1967.
Selma Rosenback till vänster och följande är sonen Eskil, sedan Tommy Sarenbrant, Bror Rosenback och till höger Rune Agnäs.
Selma Rosenback till vänster och följande är sonen Eskil, sedan Tommy Sarenbrant, Bror Rosenback och till höger Rune Agnäs.
Roys ögonsten år 1961.
Roys ögonsten år 1961.
En egen Solifer var den verkliga pojkdrömmen, så också för Roy Rosenback år 1961. Fotot taget hemma på gården.
En egen Solifer var den verkliga pojkdrömmen, så också för Roy Rosenback år 1961. Fotot taget hemma på gården.
Roy Rosenback med brorsonen Tony Wiklund i början på 1960-talet på Lill-Valmetin. I bakgrunden skymtar Alfred Storkulls gård.
Roy Rosenback med brorsonen Tony Wiklund i början på 1960-talet på Lill-Valmetin. I bakgrunden skymtar Alfred Storkulls gård.
Julen 1967 är Eskil hemma och hälsar på sin mor Selma. I bakgrunden Marina Wiklund.
Julen 1967 är Eskil hemma och hälsar på sin mor Selma. I bakgrunden Marina Wiklund.
Den unga Tommy med sin farbror Börje Wiklund i traktorn.
Den unga Tommy med sin farbror Börje Wiklund i traktorn.
Roy Rosenback utanför den förefallna hemgården dit han flyttade som 6-åring och där han bodde i 10 år före han flyttade till Sverige.
Roy Rosenback utanför den förfallna hemgården dit han flyttade som 6-åring och där han bodde i 10 år före han flyttade till Sverige. Efter att familjen flyttat till Sverige 1962 så var det grannen Nils Klemets som skötte om gräsklippningen och det gjorde han också en tid efter att Eskil hade avlidit. Något betalt ville han inte ha, bara någonting från den välförsedda taxfree-affären på färjan.
Roy Rosenback tillsammans med söner Tommy och Patrik i Kristinestad 2018.
Roy Rosenback tillsammans med söner Tommy och Patrik i Kristinestad 2018.
Det frossades i färska munkar på Neste-stationen i Kristinestad sommaren 2018. Den sista blev för mycket för Roy men sönerna offrade sig och delade den mellan sig.
Det frossades i färska munkar på Neste-stationen i Kristinestad sommaren 2018. Den sista blev för mycket för Roy men sönerna offrade sig och delade den mellan sig.

”Åsinas-Hindriks” svärfar Johan ”Sebbin” Rosenback var en pionjär på många sätt och skolfrågan låg honom varmt om hjärtat. Redan 1861 lät han tillverka denna skolklocka, långt innan skolan startade på riktigt år 1878. Här hittar du länkar till Sebbins släkt och Sebbins hemman.

Den gamla skolklockan hänger nu utanför ytterdörren till Föreningshuset Majbo, dit den flyttades då skolan drogs in. På klockan finns en text som fortfarande är tydlig och läsbar: ”ANSKAFFAD AF NÄMNDEMAN JOHAN ROSENBACK ÅR 1861”.
Den gamla skolklockan hänger nu utanför ytterdörren till Föreningshuset Majbo, dit den flyttades då skolan drogs in. På klockan finns en text som fortfarande är tydlig och läsbar:
”ANSKAFFAD AF NÄMNDEMAN JOHAN ROSENBACK ÅR 1861”.
Det här är den miljö där Roy Rosenback helst håller till. Idrotten har följt honom sedan åren i Dagsmark och fotboll har varit hans specialområde. Han har under åren dömt över 1 000 fotbollsmatcher och sedan 1992 har han varit speaker på flera olika fotbollsarenor i Stockholmsområdet. Ännu för något år sedan var han speaker på AFC Eskilstunas hemmamatcher på Tunavallen, som då spelade i den högsta serien Allsvenskan. Som speaker gäller det att vara påläst och helst veta mera än vad publiken och spelarna vet. Tack vare speakersysslan är han personligt bekant med flera fotbollsstjärnor i Sverige. Under långa tider har han skrivit reportage för tidningar och andra medier. Fotot är från 2014.
Det här är den miljö där Roy Rosenback helst håller till. Idrotten har följt honom sedan åren i Dagsmark och fotboll har varit hans specialområde. Han har under åren dömt över 1 000 fotbollsmatcher och sedan 1992 har han varit speaker på flera olika fotbollsarenor i Stockholmsområdet. Ännu för något år sedan var han speaker på AFC Eskilstunas hemmamatcher på Tunavallen, som då spelade i den högsta serien Allsvenskan. Som speaker gäller det att vara påläst och helst veta mera än vad publiken och spelarna vet. Tack vare speakersysslan är han personligt bekant med flera fotbollsstjärnor i Sverige. Under långa tider har han skrivit reportage för tidningar och andra medier. Fotot är från 2014.
Med sin stukade fot hade Roy problem att röra sig under rundresan i Dagsmark men ungdomliga Mildred Klåvus som är 99 år, kom i stället ut på gården för att hälsa på sin systerson, som hon inte hade träffat på nästa 50 år. Tommy och Patrik verkar förtjusta över att få träffa sin farmors syster. Gården i bakgrunden tillhörde i tiderna "Mattas-Viktor" och Hilda Grans.
Med sin stukade fot hade Roy problem att röra sig under rundresan i Dagsmark men ungdomliga Mildred Klåvus som är 99 år, kom i stället ut på gården för att hälsa på sin systerson, som hon inte hade träffat på nästan 50 år. Tommy och Patrik verkar förtjusta över att få träffa sin farmors syster. Den röda gården i bakgrunden tillhörde i tiderna ”Mattas-Viktor” och Hilda Grans.
Tommys fru Sofie Sarenbrant är en av Sveriges mest lästa författare och hon har sedan 2010 kommit ut med ungefär en bok varje år. Sedan 2012 skriver hon på heltid och hon har sålt långt över en miljon böcker, så huvudpersonen i flera av hennes deckare, Emma Sköld är välkänd för miljoner läsare. Som tack för guidningen i Dagsmark fick jag en signerad och numrerad bok av "Tiggaren" som hon kom ut med 2016. I bakgrunden utanför Hotel Kristina står Roy och gör sig färdig för en dramatisk utfärd till hembyn Dagsmark.
Tommys fru Sofie Sarenbrant är en av Sveriges mest lästa författare och hon har sedan 2010 kommit ut med ungefär en bok varje år. Sedan 2012 skriver hon på heltid och hon har sålt långt över en miljon böcker, så huvudpersonen i flera av hennes deckare, Emma Sköld är välkänd för miljoner läsare. Som tack för guidningen i Dagsmark fick jag en signerad och numrerad bok av ”Tiggaren” som hon kom ut med 2016. I bakgrunden utanför Hotel Kristina står Roy och gör sig färdig för en dramatisk utfärd till hembyn Dagsmark.

 

Eskil Rosenbacks nybyggda gård 1951. Den byggdes av stockar av Valentins gamla gård, som i tiderna hade stått nere i Dagsmark centrum i Likvagnsjäälon.
Eskil Rosenbacks nybyggda gård 1951. Den byggdes av stockar av Valentins gamla gård, som i tiderna hade stått nere i Dagsmark centrum i Likvagnsjäälon.
Till den här lillstugan flyttade Selma och Valentin Rosenback i början på 1950-talet och efter det rev sonen Eskil ner den gamla bondgården och av stockarna byggde han en ny gård på andra sidan Åbackvägen.
Till den här lillstugan flyttade Selma och Valentin Rosenback i början på 1950-talet och efter det rev sonen Eskil ner den gamla bondgården och av stockarna byggde han en ny gård på andra sidan Åbackvägen.
Börje Wiklund på gården. I bakgrunden syns Valentin Rosenbacks gård.
Börje Wiklund på gården. I bakgrunden syns Valentin Rosenbacks gård.
Ines Wiklund, senare Rosenback iklädd Lappfjärds folkdräkt. I bakgrunden syns Valentin Rosenbacks bondgård.
Ines Wiklund, senare Rosenback iklädd Lappfjärds folkdräkt. I bakgrunden syns Valentin Rosenbacks bondgård.
Eskil Rosenback på arbete i fabrik i Sverige på 1960-talet.
Eskil Rosenback på arbete i fabrik i Sverige på 1960-talet.

 

På fotot från 1937 står Evy Nygren, Ines Wiklund med Dick i famnen, Anselm Wiklund, Alfhild Forslin, Bertel Forslin och till höger Axel Forslin.
På fotot från 1937 står Evy Nygren, Ines Wiklund med Dick i famnen, Anselm Wiklund, Alfhild Forslin, Bertel Forslin och till höger Axel Forslin.
Ines Forslin i unga år.
Ines Forslin i unga år.
Ines Rosenback med 3 hästar.
Ines Rosenback med 3 hästar.
Trots att den finska militären upplöstes år 1901, så fortsatte Det finska gardet, eller rättare sagt "Lifgardets 3:e finska skarpskyttebataljon" till augusti 1906 då det upplöstes. Den har bataljonen bestod av endast 190 man och till exempel år 1904 uttogs från hela Sydösterbotten 2 man. En av dem var Valentin Rosenback, som sitter i den andra raden, andra man från vänster.
Trots att den finska militären upplöstes år 1901, så fortsatte Det finska gardet, eller rättare sagt ”Lifgardets 3:e finska skarpskyttebataljon” till augusti 1906 då det upplöstes. Den har bataljonen bestod av endast 190 man och till exempel år 1904 uttogs från hela Sydösterbotten 2 man. En av dem var Valentin Rosenback, som sitter i den andra raden, andra man från vänster.
Valentin Rosenback var medlem i "Suomen Kaarti" eller i det finska gardet fram till augusti 1906 då det på tsarens befallning upplöstes och alla hemförlovades. Medlemmarna uttogs på uppbåd men eftersom det totala antalet i gardet var endast 190, så var det inte så många från Vasa län som antogs.
Valentin Rosenback var medlem i ”Suomen Kaarti” eller i det finska gardet fram till augusti 1906 då det på tsarens befallning upplöstes och alla hemförlovades. Medlemmarna uttogs på uppbåd men eftersom det totala antalet i gardet var endast 190, så var det inte så många från Vasa län som antogs. Under hela sin långa existens deltog Det finska gardet endast en gång i riktiga strider och det hände åren 1877-1878 under det ryska kriget mot Turkiet. Allmän värnplikt infördes i Finland först 1881.