”Nya” hemman på Korsbäck nr 7.

Nya hemman vid storskiftet 1900-1912.

Förändringarna var verkligt stora i hur hemmanen såg ut före och efter det senaste storskiftet. En bonde hade vanligtvis ett tiotal skiften som var utspridda över hela byn, vilket betydde att en stor del av bondens tid gick åt att förflytta sig mellan de olika skiften. Om man ser till helheten så var storskiftet verkligt nödvändigt men så fanns det några bönder som bodde centralt i Dagsmark som blev utflyttade till avsides trakter.

Till Korsbäck flyttades 4 gårdar från Dagsmark:

-bonden Arthur Bergs (1898-1977) och hans mor Sofias (1858-1932) gård, som tidigare stod på Nylundas sågbackan.

-bonden Karl Erik Sjöholm (f. Lillsjö 1853-1929) som tidigare stod i Kiaskroken, nära Blomkvistas.

-bonden Kårk-Antas gård som tidigare stod på tomten där B. Lindblad nu har sitt potatislager.

-bonden Viktor Nybacks (1855-1928) gård som tidigare stod i centrala Dagsmark mellan nuvarande Mannila och Malinen.

Här nedan finns förteckningar som visar hur många skiften varje bonde på Korsbäck hemman fick efter storskiftet och var de fanns. Hemmanets storlek i hektar syns också, uppdelat i:

-Åker (åker är ett skifte som plogas, harvas och gödlas varje år)

Äng (äng är ett skifte som växer vilt utan att brukas eller gödlas. Med andra ord så skördar man det som råkar växa)

Odlingsbar mark (mark som är möjlig att odla upp till åker)

Skog.

Varje liten figur och skifte graderades mellan 0 till 10 enligt hur bra och värdefull marken var. Om ett skifte fick graden 0 så var det helt värdelöst, till exempel ett berg. Om ett skifte fick graden 10 så var det den absolut bästa som fanns inom byn. Talet som finns efter =tecknet avser just det graderade värdet och det är det mest intressanta talet, som visar det verkliga värdet på nya hemmanet.

På kartorna är det hemskiftet som är utmärkt med blå linje.

Uppgifterna om de olika hemmens storlek är tagna ur ”Dagsmark Skifteslags Delningsinstrument över storskiftesregleringen 1904-1906”.

Kartorna är från Riksarkivet i Helsingfors.

Uppgifter har också tagits ur Gunnar Gröndahls bok ”Tillbakablick på Storskiftesregleringen i Dagsmark by åren 1900-1912”.

Vid storskiftet 1900-1912 delades Korsbäck hemman i 12 delar och fram till idag har det skiftats till över 180 lägenheter, som har en total areal om 218 hektar.

Korsbäck 7:1.

Hemmanet beläget bakom åbron.

1 Korsbäck

0,0389 mantal som utgör 1/12 mantal av Korsbäck hemman, ägdes av bonden Erik Johansson Korsbäck (1851-1937). Erik som kallades ”Träsk-Erik” fick flera barn, bland annat Adelina som var gift med ”Pala” Viktor Hägglund, Viktor som tog namnet Bergqvist, Erland som tog namnet Granberg, Amanda som var gift med Viktor Öist, Johannes som tog namnet Norrgrann, Selma gift Stenblom och Josef som tog namnet Bergström. Träsk-Erik fick fastebrev på detta hemman 1876.

Träsk-Erik Johansson Korsbäck fick sina ägor i 3 skiften.

-åker                                   4,288 ha = 2,0762

-äng                                    3,776 ha = 1,5924

-odlingsbar mark               0,045 ha = 0,0135

-skog                                  28,187 ha = 3,9738

Totalt                                  36,296 ha = 7,6559

Gårdstomt på figur 3214, nuvarande Bergströmas.

Lillbäck 7:2.

2 Lillbäck

0,0287 mantal som utgör 1/16 mantal av Korsbäck hemman, ägdes av bonden Karl Johansson Korsbäck (1847-1930), som sedan tog namnet Rosenqvist. Karl som kallades ”Träsk-Kalle” köpte sedan 2 hemman i Kvarnå åt sina många döttrar och flyttade dit. Träsk-Kalle som var bror till Träsk-Erik fick fastebrev på detta hemman 1883.

”Träsk-Kalle” Karl Johansson fick sina ägor i 1 skifte.

-åker                                   5,877 ha = 2,0100

-äng                                    2,155 ha = 0,3918

-odlingsbar mark               1,725 ha = 0,3682

-skog                                  19,703 ha = 2,9720

Totalt                                  29,460 ha = 5,7420

Gårdstomt på figur 3226, ria på 3227, torp på figur 3334.

Utter 7:3.

3 Utter

0,0287 mantal som utgör 1/16 mantal av Korsbäck hemman, ägdes av bonden Josef Andersson Korsbäck. En del av hemmanet övertogs sedan av dottern Vilhelmina (1876-1929) som kallades ”Antas-Mina” som var gift med Karl Henrik Korsbäck (1874-1927) som tog namnet Liljeblad då han blev måg på hemmanet. Hemmansdelen övertogs sedan av sonen ”Antas” Ragnar Liljeblad. Delar av hemmanet övertogs också av Johannes Stenlund och Viktor Karlsson Sten. Josef Andersson fick fastebrev på hemmanet 1872.

Josef Andersson fick sina ägor i 3 skiften: hemskiftet, Kiimaneva och Kortesluoma.

-åker                                   4,290 ha = 1,8087

-äng                                    5,630 ha = 0,7603

-odlingsbar mark               0 ha = 0

-skog                                  20,213 ha = 3,1730

Totalt                                  30,133 ha = 5,7420

Gårdstomt på figur 3242, ria på 3243.

Lind 7:4.

4 Lind

0,0191 mantal som utgör 1/24 mantal av Korsbäck hemman, ägdes av bondeänkan Hilma Rudolfsdotter Korsbäck, f. Ådjers i Lappfjärd (1851-1930). Hilma var änka efter Josef Henrik, Josefsson Korsbäck (1848-1893). Hemmanet övertogs sedan av Hilmas son Erland Korsbäck (1884-1937), som tog namnet Lind och följande ägare var deras son Runar Lind. Hemmanet är fortfarande i släktens ägo. Hilma och Josef fick lagfart på detta hemman 1884.

Hilma fick sina ägor i 2 skiften: hemskiftet och i Långmarken.

-åker                                   4,500 ha = 1,6995

-äng                                    1,060 ha = 0,2640

-odlingsbar mark               0 ha = 0

-skog                                  12,565 ha = 1,8645

Totalt                                  18,125 ha = 3,8280

 Liljendal 7:5.

5 Liljendahl

0,0382 mantal som utgör 1/12 mantal av Korsbäck hemman, ägdes av bonden Josef Henrik, Josefsson Korsbäck (1875-1941), som sedan tog namnet Liljedahl. Hemmanet är fortfarande i släkten Liljedahls ägo.

Josef fick sina ägor i 5 skiften: hemskiftet, tomtskiftet, Kalfliden, i Långmarken och i Nyliden.

-åker                                   6,401 ha = 2,6229

-äng                                    13,160 ha = 1,7665

-odlingsbar mark               0,516 ha = 0,1312

-skog                                  29,959 ha = 3,1353

Totalt                                  43,036 ha = 7,6559

Gårdstomt på figur 3368, en ria på figur 3418 och en torptomt på figur 3440.

Stenlund 7:6.

6 Stenlund

0,0573 mantal som utgör 1/8 mantal av Korsbäck hemman, ägdes av bonden Karl Josefsson Korsbäck (1875-1941), vars son Johannes (1883-1942) senare tog namnet Stenlund. Hemmanet är fortfarande i släktens ägo. Karl fick lagfart på hemmanet 1884.

Karl Korsbäck fick sina ägor i 4 skiften: hemskiftet, Norråkern, Lahoneva och i Långmarken.

-åker                                   6,738 ha = 2,6551

-äng                                    12,966 ha = 2,1166

-odlingsbar mark               3,435 ha = 0,6595

-skog                                  45,231 ha = 6,0527

Totalt                                  68,370 ha = 11,4839

Gårdstomt på figur 3373 och en torptomt på figur 3378

Rönnblad 7:7.

7 Rönnblad

0,0382 mantal som utgör 1/12 mantal av Korsbäck hemman, ägdes av bonden Henrik Andersson Korsbäck (1863-1943), som sedan tog namnet Rönnblad. Hemmanet övertogs sedan av sonen Emil Rönnblad och det är nu i familjen Hammarbergs ägo. Henrik fick lagfart på detta hemman 1895.

Henrik som kallades ”Holmbergas-Hindrik” fick sina ägor i 2 skiften: hemskiftet och i Nymossan.

-åker                                   4,603 ha = 1,8484

-äng                                    15,980 ha = 1,6493

-odlingsbar mark               1,019 ha = 0,1693

-skog                                  50,097 ha = 7,6550

Totalt                                  68,370 ha = 11,4839

Gårdstomt på figur 3370 och en torptomt på figur 3280. Figur 3266 är en åker med en byggnad.

Hallonqvist 7:8.

8 Hallonqvist

0,0764 mantal som utgör 1/6 mantal av Korsbäck hemman, ägdes av bonden Josef Andersson d.y. Korsbäck (1869-1942) som sedan tog namnet Hallonqvist. Josef fick lagfart på detta hemman 1895 och det övertogs sedan av enda överlevande barnet, dottern Selma (1895-1971) som var gift med Josef Bergström (1887-1954). Hemmanet övertogs sedan av deras söner Arne och Elis Bergström.

Josef fick sina ägor i 6 skiften: hemskiftet, Norråkern, Aspnäset, Alibäcken, Kortesluoma och i Långmarken.

-åker                                   12,642 ha = 4,7466

-äng                                    9,366 ha = 2,2952

-odlingsbar mark               0,055 ha = 0,0165

-skog                                  66,289 ha = 8,2535

Totalt                                  88,352 ha = 15,3118

Gårdstomt på figur 3234.

Bergström 7:9.

9 Bergström

0,0382 mantal som utgör 1/12 mantal av Korsbäck hemman, ägdes av bonden Erik Johansson Korsbäck (1851-1937). Erik som kallades ”Träsk-Erik” ägde också hemmanet 7:1 Korsbäck och 7:10 Bergqvist. Han fick lagfart på alla 3 hemman år 1885. I torpet norr om vägen bodde Båsk Fina och också hennes syster Manda var född här. Manda gifte ju sig sedan med Antas-Otto Björklund. Torpet ovanför träsket kallas för ”Pelas-Erkas tonkten” och där har i tiderna bott mycket folk.

Erik fick sina ägor i detta hemman i 2 skiften: hemskiftet och i Lillsjö.

-åker                                   5,310 ha = 2,2290

-äng                                    2,699 ha = 1,0634

-odlingsbar mark               0 ha = 0

-skog                                  25,361 ha = 4,3635

Totalt                                  33,370 ha = 7,6559

Torptomter på figurerna 2225 och 2339.

Bergqvist 7:10.

10 Bergqvist

0,0382 mantal som utgör 1/12 mantal av Korsbäck hemman, ägdes av bonden Erik Johansson Korsbäck (1851-1937). Erik som kallades ”Träsk-Erik” ägde också hemman 7:1 Korsbäck och 7:9 Bergström. Hemmanet som ligger på rån mot Kärjenkoski är fortfarande i släkten Bergqvists ägo.

Erik fick detta hemman i ett enda skifte.

-åker                                   8,535 ha = 2,7530

-äng                                    11,420 ha = 2,8907

-odlingsbar mark               0,740 ha = 0,1373

-skog                                  12,499 ha = 1,8749

Totalt                                  33,194 ha = 7,6559

 Inga tomter på detta hemman.

Liljenblad 7:11.

11 Liljenblad

0,0625 mantal som utgör 1/16 mantal av Korsbäck hemman, ägdes av bonden Karl Henrik Karlsson Korsbäck (1874-1927) som senare tog namnet Liljeblad. Karl Henriks dotter Selma (1907-1983) som var gift med ”Antas” Hemming Nyholm (1907-1990) tog över hemmanet som numera är i släkten Kaskelas ägo. Hemmanet är beläget på Långängen, mellan Lillsjö och Korsbäck. Karl Henrik fick lagfart år 1904.

Karl Henrik fick sina ägor i 2 skiften: hemskiftet och i Höliden.

-åker                                   6,360 ha = 2,2911

-äng                                    4,531 ha = 0,9872

-odlingsbar mark               1,525 ha = 0,3813

-skog                                  12,317 ha = 2,0893

Totalt                                  24,738 ha = 5,7419

Inga tomter på detta hemman.

Knus 7:12.

12 Knus

0,0625 mantal som utgör 1/16 mantal av Korsbäck hemman, ägdes av bonden Erik Korsbäck . År 1904 hade hemmanet ägts av Viktor Johansson Knus.

Erik fick sina ägor i ett enda skifte.

-åker                                   1,912 ha = 0,5553

-äng                                    6,360 ha = 1,8605

-odlingsbar mark               1,630 ha = 0,4185

-skog                                  20,738 ha = 2,9077

Totalt                                  30,640 ha = 2,9077

Inga tomter på detta hemman.