Paavo Enbergs familj flyttar till Dagsmark.

Nedtecknat av Lasse Backlund i februari 2019, med hjälp av Sirkka-Liisa Saarela och Jorma Enberg.

Paavo och Aune Enberg bodde fram till 1952 i Sammi by i Siikainen. Sammi ligger 15 kilometer från Siikainen mot Kankaanpää och där arbetade Paavo som slaktare, uppköpare av djur och så hade han ett tegelslageri.

I den här stugan i Siikainen bodde Paavo och Aune före de flyttade till Dagsmark 1952. En av Paavos döttrar har gjort ändringar på huset och använder det numera som fritidsbostad.
På fotot från Siikainen år 1950 sitter Paavo med Jorma i famnen och Aune står med Sirkka-Liisa i famnen. Längst bak till höger står Antti och framför honom Eero. Den lilla pojken nere i mitten är Veikko, Hannu var inte ännu född.

Paavo var född år 1918 i Siikainen och hans hustru Aune Emilia (f. Lammi 1915 i Merikarvia) och de hade flera barn som alla är födda i Siikainen: Antti (f. 1939), Eero (f. 1943), Veikko (f. 1946), Jorma (f.1948), Sirkka-Liisa (f.1949) och Hannu Matias (24.10.1951 – 7.4.1957).

Paavo var från tidigare bekant med hemmanshandlarna Lankoski, Viitala och Mäki-Kantti som i januari 1952 hade köpt 2 stora hemman i Dagsmark av syskonen Konrad Rosenlund och Julia Norrman. Det var troligen de stora skogarna som lockade och deras affärsidé gick ut på att hugga skogarna och sedan sälja ut hemmanet i mindre delar.

Aune, född Lammi och Paavo Enberg som bodde i Sammi by i Siikainen.

Det var då som Paavo och Auno slog till och köpte den hemmansdel på ungefär 10 hektar, som hade tillhört Julia Norrman. Hemmanet låg till största delen mellan Sunnantillvägen och Lappfjärds å. Till köpet hörde också hennes gård, den som pappa Viktor Rosenlund hade byggt efter storskiftet, möjligtvis på 1920-talet. Också lite skog ingick i köpet och de flyttade genast till nya gården med alla barn. Paavo hade avlägsna släktingar som hade bott i trakterna runt Dagsmark, så området var inte helt obekant men ändå var det nog en stor omställning att flytta till en främmande ort.

Eftersom familjen var finskspråkig började de barn som var i skolåldern i den finska folkskolan på Åbackan, dit avståndet var ungefär 5 km. Barnen lärde sig ändå snabbt svenska, eftersom familjerna i granngårdarna var helt svenskspråkiga. Paavos dotter Sirkka-Liisa gick ett år i den svenska folkskolan med lärarinnan Elvi Rosenback men flyttade sedan till den finska folkskolan där hennes bröder gick.

År 1953 sålde hemmanshandlarna det hemman som Konrad Rosenlund hade ägt åt Elma och Vilho Toivonen från Lappfjärd. Familjen Toivonen flyttade tillfälligt in i ena ändan av gården som Enberg hade köpt och de bodde där ungefär ett halvår medan pappa Vilho Toivonen byggde ett nytt hus på det nya hemmanet, som låg på södra sidan av Sunnantillvägen.

Hit till denna gård flyttade familjen Enberg år 1952. Redan på 1950-talet var gården helt skymd av träd och buskar. Fotot taget från norr, ån ligger alltså bakom fotografen.

Paavo och Aune blev nu bönder på Sunnantill i Dagsmark. Han ägde också ett hemman i Härkmeri, där det fanns skog som han tillsammans med sin bror började hugga. Han sålde virket åt en handlare som gick i konkurs, före Paavo hann få några pengar.

Enbergs blev nu tvungen att sälja hemmanet i Dagsmark åt Aunes bror, Eero Lammi. Denne övertog all jordbruksmark och Enbergs blev kvar endast med Trastskogen på Kolängen. Trots att Paavo Enberg med sin familj flyttade till Rönnqvist gård på andra sidan ån, så flyttade ingen in i gården på Sunnantill. Lammi använde den sporadiskt när han var i Dagsmark för att sköta hemmanet. Familjen Lammi är fortfarande ägare till hemmanet men själva huvudbyggnaden förstördes i en brand.

Så redan 1955 flyttade Enbergs till en gammal bondgård som stod på andra sidan ån. Den hade i tiderna byggts av bonden ”Roraas-Viktor” alltså Viktor Rönnqvist men hade efter flera ägobyten övertagits av Onni Heiniö. Året innan hade Algot Rosengård och hans familj flyttat därifrån upp till centrum i Dagsmark.

Det var till den här gården i Klemetsändan som familjen Enberg flyttade 1955. Den var gammal och där hade bland annat familjerna Rajamäki och Rosengård bott, sedan Viktor Rönnqvist sålde den 1936. Änklingen Viktor Rönnqvist sålde gården 1936 åt Viktor Långkvist, som samma år sålde den vidare åt en finsk köpare.

Paavo som var känd som en stor humorist och historieberättare, arbetade på olika ställen efter flytten till Rönnqvists gård. Han arbetade främst i skogen men också på Kangas såg och flera andra ställen. År 1957 råkade familjen ut för en stor tragedi, då den yngsta sonen Hannu dog då han var 5 ½ år gammal. Det var på våren och han lekte på sågbacken vid Kangas såg tillsammans med Claes Kangas och Olavi Niemi. Snön under en plankhop hade börjat smälta och den började luta så pass att några plankor föll ned på Hannu med den påföljd att han dog av skadorna. Tidningen Syd-Österbotten skrev den 9.4.1957 om olyckan så här kort:

Femåring i Dagsmark omkom under plankhop. I söndags vid 17.30 tiden då 5-åriga Hannu, son till arbetaren Paavo Enberg i Dagsmark, med några kamrater lekte vid Klemets såginrättning, rasade ett knippe med plankor och gossen krossades till döds. Läkare tillkallades men kunde han endast konstatera att döden varit ögonblicklig.

År 1963 flyttade hela familjen till Lerviken i Kristinestad, där de köpte en betydligt nyare gård. Paavo arrenderade 11,5 ha mark av staden på Tegelbruksbacken, där han kunde ha både kor och höns. Arrendemarken gav han tillbaka till staden i maj 1974. Tillsammans med sönerna bildade han också  Kristinestads Skrot och Bilskrotning, som köpte upp skrot, avfallspapper- och kartong och lump. Gården i Lerviken står fortfarande kvar men såldes åt utomstående.

Av Enbergs barn bor tre fortfarande i Kristinestad, en bor i Laihela och en i Molpe. Två bröder i Kristinestad köpte år 1970 en traktor försedd med en tömningstank av affärsmannen Lars Ingves konkursbo. Med denna började de tömma slambrunnar i Kristinestad och i grannkommunerna. De utvecklade företaget Renhållning Enberg hela tiden, så att de som mest hade 5 lastbilar och 3 – 4 anställda. Företaget såldes sedan åt utomstående.

Foton.

Viktor Rosenlunds gård fotograferad av Gun-Lis Grans eller Långfors från andra sidan ån på 1950-talet.
År 1960 i Rönnqvists gård i Klemetsändan. Till vänster Antti med sonen Markku, sedan Veikko, Sirkka-Liisa och Jorma. Sittande Aune och Paavo Enberg.
Till vänster Eero, nere Sirkka-Liisa och till höger Veikko Enberg, bakom står kusin Sirkku. I bakgrunden syns Rönnqvist gamla gård, som Enbergs köpte 1955. Då de flyttade till Kristinestad år 1963, så sålde de gården åt Ernst och Greta Lindell. Ernsts bror Hans Lindell rev ner gården och använde timret då han byggde sin nya gård.
Sirkka-Liisa Enberg utanför Rönnqvists gård, som också kallades för Rajamäkis, eftersom familjen Rajamäki bodde här från 1942 till 1950.
Sirkka-Liisa Enberg, Maj-Britt Holmqvist, Rita Kangas och Claes Kangas, utanför den gård som Voitto Kangas byggde i mitten på 50-talet. Voittos tomt hade i tiderna tillhört ”Skomakas-Kondrad”, alltså Konrad Rosenlund.
Syskonen Sirkka-Liisa och Eero Enberg i Lerviken.
Fotot är otydligt men det enda där också Hannu är med. Från vänster Sirkka-Liisa, Hannu, Veikko och Jorma där Skomakas på Sunnantillvägen ca 1954.