Mattasinas Viktoras hus på Lillsjövägen 27.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014. Kompletterat med mera fotografier i oktober 2016.

Det är lite amerikansk stil över detta hus på Lillsjövägen
Det var lite amerikansk stil över detta hus som Viktor Lövgård byggde på Lillsjövägen. Han kallades ”Mattasin”, ”Mattasinas Viktor” ”Lang Mattasin” och kanske något till. Fotografiet taget från norr.

Det här speciella huset stod på Lillsjövägen 27 och byggdes av Viktor Lövgård (f. i Lillsjö 1875-1942), möjligtvis på 1930-talet. Viktor kallades för ”Mattasinas Viktor”, säkerligen därför att hans far var ”Lillsjö Mattasin” alltså bonden Matts Lillsjö (f. i Korsbäck 1835-1903). Också Viktors farfar hette Matts (f. i Korsbäck 1787-1839). I november 1894 sålde Matts Lillsjö sitt hemman på 1/24 mantal i Lillsjö åt sonen Viktor för 1000 mark plus livstids sytning. Efter en tid sålde Viktor hemmanet åt bönder från Dagsmark. Han hade på 1800-talet bott i Lillsjö på den tomt där Johan Viktor Lindblad byggde sin gård.

Viktor var gift 2 gånger, först år 1897 med ”Mari” Edla Maria (f. Lillkull 1873-1931, dotter till Johan Henrik Båsk (1833-1879) och Anna Greta (f. Lillkull 1840-1894).

Andra gången gifte han sig år 1939 med änkan efter ”Holmbergas Kalle” Karl Johan Löfgren (f. Korsbäck 1872-1934), hon hette Adelina (f. Klemets 1878-1947, gift Löfgren och sedan Lövgård). Adelina var mor till Emil Löfgren, Sigurd Löfgren, Selim Löfgren och Vera Martin.

Då Viktor Lövgård dog 1944, så övertogs huset av bonden Frans Eklund. Denne sålde i sin tur gården vidare år 1948 åt ”Andersas” Birger Grönroos (1915-2004), son till Erland och Selma Grönroos. Birger hade samma år gift sig för andra gången med Helga (f. Vikholm i Sideby 1924-2000) och de flyttade hit men i början på 1950-talet flyttade paret och den unga sonen till Smedjebacken i Sverige, där Birger arbetade som svetsare. I mitten på 1950-talet bodde Lars och Astrid Granér, tillsammans med Ing-Britt i detta hus medan de byggde sin nya gård på granntomten.  Birger och Helga återvände efter några år till Dagsmark och de bodde i den gamla gården några år. År 1962 byggde de ny gård som samma tomt och efter en tid så rev de Lillsjö Mattasinas gamla gård ner och byggde växthus i stället.

Den nuvarande ägaren bor på annan ort.

Någon gång runt 1950 flyttade ingången från gaveln i norra ändan till långsidan mot öster. Här står Erland Grönroos tillsammans med sonhustrun Helga och lilla Ove framför gården.
Birger Grönroos övertog gården år 1948 och efter en tid flyttades ingången från gaveln i norra ändan till långsidan mot öster. Här står pappan Erland Grönroos tillsammans med sonhustrun Helga och lilla Ove framför gården.
Farstukvisten hos Lillsjö-Mattasin.
Ing-Britt sitter på trappan hos Lillsjö-Mattasin någon gång på 50-talet, då de tillfälligt bodde där.
Här en annan bild av Lillsjö-Mattasinas.
”Lid-Astrid” med en yngre bror på trappan där Lillsjö-Mattasinas.

 

Så här såg det ut på det ställe där Lillsjö-Mattasinas hus stod i tiderna. Fotot taget från väster år 2003.
Så här såg det ut på det ställe där Lillsjö-Mattasinas hus stod i tiderna. Fotot taget från väster år 2003.