Rosengårds eller Westeras på Korsbäckvägen 4

På bilden handelsmannen ”Broback-Erik Anders” med sonen Algot Rosengård, född 1921.
Handelsmannen ”Broback-Erik Anders” med sonen Algot Rosengård, född 1921 på trappan till affären  slutet av 1920-talet.

Sammanställt av Lasse Backlund 2015, med hjälp av John, Gunvor och Karl Hammarberg, Allan Wester, Annel Nyholm och många till.

Enligt ryska kejsarens resolution av den 19 december 1859 blev det möjligt att från följande år idka handel utanför städerna, som dittills hade haft monopol på all handel. Från år 1860 blev det alltså möjligt att idka handel på landet om avståndet till närmaste stad var över 20 km. Det var först år 1879 som det blev fritt att handla var som helst, blott man hade tillstånd.

Den första att få tillstånd, år 1876 att öppna handel i Dagsmark var Erland Leván från Kristinestad men han höll på bara en kort tid och det är oklart var den butiken fanns. Erland var född 1828 i Lampis och öppnade som 19-åring butik i Kristinestad. År 1870 hade han butik i Lappfjärd, som han dock lade ned efter en tid. Han köpte också upp spannmål för export. Han dog i Kristinestad år 1900.

I Lappfjärds historia, del II finns det omnämnt år 1890 en handlande Erik Johansson Lång och år 1895 finns det i tidningar omnämnt att handlande Josef Eriksson Lillkull fått tillstånd av guvernören att handla med mindre giftiga ämnen. Denne skulle ha funnits på Ivar Vesterbacks Lång hemman. Ytterligare uppgifter om dessa handlande saknas tillsvidare.

En som däremot höll på längre var Matts Carlsson Ylsöbäck, f. 1851 i Närpes som öppnade butik år 1877 i en bondgård som stod vid vägkorsningen till Korsbäck. Guvernören i Vasa gav honom tillstånd redan i mars 1875 att öppna en lanthandel. Matts var gift med Maria Augusta Packalen, f. 1854 från Kristinestad. Troligtvis så bodde Ylsöbäcks inte här, för Selma Huhtala har berättat att Ylsöbäcks bodde utefter Koll-Vägen på andra sidan ån.

Högst troligt så var det inte heller Ylsöbäck som byggde detta hus, för enligt Helga Englunds anteckningar så var det någon Lillkull som i början på 1800-talet byggde detta samtidigt som Storkulls flyttade från Byin till Brobackan. Rosengård Erik Anders mor ”Broback-Mina” var ju av Lillkull släkte, så möjligtvis är detta en gammal släktgård.

Varje lanthandlare skulle varje år betala en handelsavgift om 100 mark till kronan. Om en handlande hade flera försäljningsställen, så skulle han betala 100 mark för varje, även om de fanns inom samma by. Den nya lantdagen beslöt år 1907 att fortsätta att driva in denna avgift.

På Viktor Nylunds foto över Brobackan från ca 1910 ser vi att det fjärde huset från höger som skymtar ovanför broräcket är huset där Ylsöbäcks bedrev handel före det byggdes till med en vinkel. Längst till höger står Westerbacks gamla gård som revs ca 1920 för att ge rum åt en ny byggnad. Mitt i bild ”Kårk” Viktors hus som det såg ut före sonen Frans och Elvira kom hem från Amerika och byggde på med en vindsvåning. Följande gamla hus revs för att ge plats åt ”Kårk” Viktors nya gård, den enda som fortfarande står kvar på Brobackan.
På Viktor Nylunds foto över Brobackan från ca 1910 ser vi att det fjärde huset från höger som skymtar ovanför broräcket är huset där Ylsöbäcks bedrev handel före det byggdes till med en vinkel. Längst till höger står Westerbacks gamla gård som revs ca 1920 för att ge rum åt en ny byggnad. Mitt i bild ”Kårk” Viktors hus som det såg ut före sonen Frans och Elvira kom hem från Amerika och byggde på med en vindsvåning. Följande gamla hus revs för att ge plats åt ”Kårk” Viktors nya gård, den enda som fortfarande står kvar på Brobackan.

Rosengård Erik Anders tar över

Hur länge Ylsöbäck höll på är oklart men i ”Finland handelskalender” från 1914 så fanns det i Dagsmark endast 2 affärer, nämligen J.H. Storkull och Dagsmark Andelshandel. Allt tyder på att Ylsöbäck avslutat affären före Erik Anders och Alvina Rosengård i början på 1915 övertog detta Lillkull hemman nr 1. Erik Anders hade ju varit hemmansägare under åren 1905-1908 då han innehade Nyströmas, alltså hemman 5:5 Rosengård. I januari 1911 började han arbeta som föreståndare på Dagsmark Andelshandel på Sebasbackan och han bodde också där med sin familj. På Andelshandeln slutade han i början på 1915, då han tog över hemmanet och öppnade butik där.

Vill du läsa mera om Dagsmark Andelshandel på Sebasbackan, så klicka HÄR!

Vill du läsa mera om detta Nyströmas hemman, så klicka här.

Rosengård byggde till huset på Korsbäckvägen med en vinkel i den västra ändan så att de där kunde driva en affär, en typisk lanthandel. År 1920 fick Erik Anders tillstånd av landshövdingen i Vasa att sälja mindre giftiga produkter. ”Järvela Ville” har berättat att eftersom det inte någon riktig affär i Tresk, så fick han ibland köpa sockerkarameller i strut av ”Broback Erk”. Varje gång han kom in så satt ”Beckaas Josip å Mattasin” där och rökte och pratade.

Erik Anders Rosengård handlade här i flera år men den slutade ungefär år 1932-33 då han hamnade på obestånd.

Porträtt av Erik Anders Rosengård i unga år.
Porträtt av Erik Anders Rosengård i unga år.
Här Alvina Rosengård på äldre dar.
Här Alvina Rosengård på äldre dar.

De bodde också i samma gård, bonden och affärsmannen ”Broback Erk” Erik Anders Rosengård (1887-1950) och Alvina (f. Klemets 1894-1979). Erik Anders var son till Erik Anders Lillkull (f. Rosenback 1854-1916) och ”Broback-Mina” Henrika Wilhelmina (f. Lillkull 1862-1943).  Erik Anders d.y. var gift 3 gånger, första gången 1907 med Ida Rosenback och med henne fick han år 1909 sonen Valter som dog samma dag han föddes och Ida dog någon dag efteråt. År 1910 gifte Erik Anders om sig med Idas syster Selma (1891-1912) och med henne fick han dottern Signe (1910-1984).  Signe gifte sig år 1947 med ”Pala” Birger Granlund (1919-2015) och de bodde sedan i Sverige så länge de levde. Selma dog redan år 1912 och följande år gifte Erik Anders om sig för tredje gången med Alvina från A-sidon (f. Klemets 1894-1979).

Alvina som kallades för ”Broback-Alvina” var dotter till Viktor Klemets (1864-1952) som sedan bytte namn till Nyberg och Vilhelmina (f. Björses i Lappfjärd 1858-1922). Alvina var alltså syster till bland annat ”Stål” Frans Nyberg, till Amanda som gifte sig med Emil Långfors, till Selma som hade sonen Rudi och som sedan gifte sig med änklingen Viktor Berglind (f. Kankaanpää) och med honom fick dottern Anita (gift Lindqvist). Alvina var också syster till Hilma som gifte sig med ”Lid” Viktor Björklund och till Emil Nyberg som var gift med Alma (f. Kankaanpää).

På den här bilden från ca 1930 syns Erik Anders Rosengård butik och bostad längst till vänster. Mitt i bild ”Kårk”- Viktor Eklunds nybyggda gård och till höger syns ”Kårk”-Frans Eklunds mycket gamla gård som just har påbyggts med en andra våning.
På den här bilden från ca 1930 syns Erik Anders Rosengård butik och bostad längst till vänster. Mitt i bild ”Kårk”- Viktor Eklunds nybyggda gård och till höger syns ”Kårk”-Frans Eklunds mycket gamla gård som just har påbyggts med en andra våning.

Mitt i bild syns Kotå som ledde ner till ån och som i tiderna var ett av de överfartsställen som fanns över Lappfjärds å. Kotå fortsätter på den norra sidan av ån upp till Krook Erlands gård, där den gjorde en tvär sväng västerut. Fram till år 1853 fanns här en välvd stenbro med flera öppningar men som förstördes vid den svåra islossningen i slutet på april 1853. Möjligtvis byggdes det någon typ av tillfällig kavelbro här i väntan på att den nya storbron blev färdig år 1855.

Wester tar över.

Då familjen Rosengård hamnade på obestånd år 1932 så såldes lösegendomen och handelsvarorna på åtminstone 3 offentliga auktioner. I februari 1933 övertogs gården och rörelsen av Johan August Wester (1888-1969) från Pörtom och hans hustru Edit (1899-1981), född i Malax. Under mars månad kunde Wester öppna som ny handelsman och den 27 april flyttade han från Pörtom till Dagsmark. Den här tiden då Wester tog över, så fanns det endast en större butik i Dagsmark och det var Storkulls affär, där handlanden Josefs änka Maria tillsammans med sönerna skötte ruljangsen. Men på hösten 1934 öppnade Oskar Norrback en affär, så gott som bakom Westers uthus och år 1940 öppnade Axel Nelson en filial ”där Norénas”.

Då Wester tog över affärsrörelsen flyttade Erik Anders Rosengård och hela familjen lite österut där de byggde en ny gård, på det ställe där Karl och Gunvor Hammarberg bor i dag.

I november 1944 valdes Erik Anders Rosengård till kommunal utmätningsman, med uppgift att driva in obetalda kommunalskatter och pensionsavgifter. Hans arvode skulle vara 15 % av de indrivna medlen. Från år 1948 skötte han om postens kontor i Dagsmark, som då var inrymt i hans hem på Brobackan. Hans dotter Gunvor hjälpte fadern med sysslorna och då Erik Anders dog 1950, så flyttade posten till Nelsons affärshus och Gunvor var under en lång tid kontorets föreståndare.

På fotot Johan August Wester. I vanliga fall kallades han bara för Wester för många av hans vänner och bekanta i Dagsmark visste inte ens vad hans riktiga förnamn var.
På fotot Johan August Wester. I vanliga fall kallades han bara för Wester för många av hans vänner och bekanta i Dagsmark visste inte ens vad hans riktiga förnamn var.
Wester hade på 1920-talet en butik i Pörtom och han hade till och med lastbil, en av de första i Pörtom. På bilden sitter den stolta Wester till vänster och på flaken har han en halmbal och ett oljefat.Notera korgarna på bilens sida.
Wester hade på 1920-talet en butik i Pörtom och han hade till och med lastbil, en av de första i Pörtom. På bilden sitter den stolta Wester till vänster och på flaken har han en halmbal och ett oljefat.Notera korgarna på bilens sida.

Johan August hade en dotter Adele och en son Hilding från ett tidigare gifte och med Edit fick han dottern Else-May (f. 1925) som gifte sig med Sigge Boström från Härkmeri. De fick också sonen Allan, som hade taxirörelse så länge de bodde i Dagsmark. Allan är gift med Aili och bor sedan 1961 i Enköping i Sverige. Handlanden Wester nöjde sig inte bara med den ena affären utan han hade filialer också i andra byar. En fanns hos Erland Hammarberg i Stolidbackan, en annan hos Skrivars i Uttermossa och en till i Lappfjärd på Knusbackan nära nuvarande Södergårds. Det var redan i maj 1933 då Wester öppnade filial hos Erland Hammarberg och förstås annonserade han i Syd-Österbotten. Normalt brukar ju affärerna ha fina erbjudanden till öppningen men Wester nöjde sig med att ”Taggtråd anlänt”.

Sommaren 1938 hade Wester antagligen planer på att bygga en egen affär i Uttermossa, eftersom han anhöll om att få inköpa en kommunal tomt. Fullmäktige i Lappfjärd avslog dock hans anhållan på sitt julimöte. I maj 1940 avslutades affärsverksamheten i Uttermossa då Wester bortauktionerade ”diverse kuranta handelsvaror”.

Redan i september 1933 öppnade Wester en diversehandel också i Lappfjärd.
Filialföreståndaren Erland Hammarberg från Korsbäck till vänster. Flickan mitt i bild är Else-May och bredvid henne föräldrarna Edit och Wester själv. De två övriga damerna är fortfarande okända.
Filialföreståndaren Erland Hammarberg från Korsbäck till vänster. Flickan mitt i bild är Else-May och bredvid henne föräldrarna Edit och Wester själv. De två övriga damerna är fortfarande okända.

I början på 1950-talet hade Wester också en filial till i Korsbäck i Lindqvists butik under några år medan Jörgen och Anita Lindqvist bodde i Canada. Det var sonen Allan som skötte om den filialen och då Lindqvists återvände började Allan och hans hustru Aili åtminstone tidvis att arbeta i Westeras boden i Dagsmark. Handlanden Wester var aktiv också på andra håll, bland annat invaldes han år 1951 i Köpmannaförbundets fullmäktige i Vasa.

Här Wester och Edit tillsammans med dottern Else-May. Den sittande pojken är sonen Allan, flickan t.v. är Westers barnbarn, alltså Adeles dotter Ann-May, f. 1929 som gifte sig med Åke Berglind (1928-1998). Bosatt i USA.
Här Wester och Edit tillsammans med dottern Else-May. Den sittande pojken är sonen Allan, flickan t.v. är Westers barnbarn, alltså Adeles dotter Ann-May, f. 1929 som gifte sig med Åke Berglind (1928-1998). Bosatt i USA.
T.v. kapten Nelson tillsammans med Edit och Wester. I bakgrunden ser vi hur tillbyggnaden i den östra ändan av fastigheten ser ut från gårdssidan.
T.v. kapten Nelson tillsammans med Edit och Wester. I bakgrunden ser vi hur tillbyggnaden i den östra ändan av fastigheten ser ut från gårdssidan.
Sigge Boström hemma från Härkmeri gifte sig med Westers dotter Else-May och de bodde i den östra ändan av butiksfastigheten. Sigge var en omtyckt person som också arbetade en tid i butiken då Wester själv befann sig i Amerika under en längre period. Brudnäbbarna på bilden t.h. är Ing-Britt Lindman, senare Cygnel och bosatt i Vasa och den andra är Inger Rosengård, senare Toivonen och bosatt i Kotka.
Sigge Boström hemma från Härkmeri gifte sig med Westers dotter Else-May och de bodde i den östra ändan av butiksfastigheten. Sigge var en omtyckt person som också arbetade en tid i butiken då Wester själv befann sig i Amerika under en längre period. Brudnäbbarna på bilden t.h. är Ing-Britt Lindman, senare Cygnel och bosatt i Vasa och den andra är Inger Rosengård, senare Toivonen och bosatt i Kotka.

I mitten på 40-talet byggde Wester en verkstad eller en smedja några hundra meter österut på Brobackan men verksamheten där blev varken omfattande eller långvarig. Verkstaden var uthyrd i korta repriser men för det mesta stod den oanvänd.

I oktober 1951 försökte Wester sälja verkstaden och annonserade då i Syd-Österbotten. Någon köpare uppenbarade sig inte den gången men den såldes sedan åt familjen Norrvik.
I oktober 1951 försökte Wester sälja verkstaden och annonserade då i Syd-Österbotten. Någon köpare uppenbarade sig inte den gången men den såldes sedan åt familjen Norrvik.
Den så kallade Westeras smedjan står fortfarande kvar på Brobackan men används i dag närmast som förråd. Foto från 2003.
Den så kallade Westeras smedjan står fortfarande kvar på Brobackan men används i dag närmast som förråd. Foto från 2003.

Annons smedjan 14.4.1956

Allan och Else May tar över affären och smedjan

I juli 1957 sålde J. A. Wester och hans hustru Edit både affären på lägenhet Väster 5:84 och smedjan på lägenhet Långback 5:98 åt sonen Allan och dottern Else-May och dennes man Sigge Boström. I november 1979 sålde sedan dessa smedjan på Långback lägenhet för 5 000 mark åt bonden Egil Norrvik och han uppförde sedan en större gård med 2 lägenheter på samma tomt.

Så här såg gården ut som Erik Anders Rosengård byggde, fotograferad från väster.
Så här såg gården ut som Erik Anders Rosengård byggde, fotograferad från väster.

Då Rosengårds i början på 30-talet hamnade på obestånd så flyttade de tillfälligt till Lövgrens gård nära Lillbron, alltså till det hus som hade tillhört ”Pelas” Viktor Lillkull. Där bodde de medan gården här ovan byggdes. Fotot från 50-talet.

Från gårdssidan så såg gården ut så här, den som Erik Anders byggde i mitten av 1930-talet.
Från gårdssidan så såg gården ut så här, den som Erik Anders byggde i mitten av 1930-talet.
Margit Rosengård visar upp sitt välväxande trädgårdsland på Brobackan i Dagsmark.
Margit Rosengård visar upp sitt välväxande trädgårdsland på Brobackan i Dagsmark. Året är 1943 och fotot är taget av läraren Selim Björses.

Erik Anders´ mor ”Broback-Mina” bodde i en lillstuga som låg mellan lanthandeln och Erik Anders nya hus, på mark som tillhörde Wester. Före Mina dog så bodde hon i några år hos sonen Erik Anders i granngården och Minas lillstuga revs i samma veva.

På fotot taget av Artur Lövholm ser vi att Westers lanthandel ser ut precis som på Rosengårds tid. På trappan står Johan August och Edit och flera andra personer. Det här var ju inte Westers enda butik, han hade också filialer i andra byar, bland annat hos Erland Hammarberg upp i Norrviken. En tid drev han också café i Kårk-Fransas gård nära Storbron.
På fotot taget av Artur Lövholm ser vi att Westers lanthandel ser ut precis som på Rosengårds tid. På trappan står Johan August och Edit och flera andra personer. Det här var ju inte Westers enda butik, han hade också filialer i andra byar, bland annat hos Erland Hammarberg upp i Norrviken. En tid drev han också café i Kårk-Fransas gård nära Storbron.

På 50-talet byggdes butiksfastigheten i med en vinkel mot gården i den östra ändan och i den delen bodde dottern Else-May med sin man Sigge.

På detta foto syns Westeras butiken till höger och där syns tillbygganden, som gjordes som en vinkel mot gården. Framför butiken nära vägkorsningen stod en bensinpump. Personerna framför pumpen är Arne och Verna Björkskog från Lappfjärd och till höger står Else-May och Sigge. I bakgrunden syns den gård som Erik Anders Rosengård byggde åt sig och sin familj i mitten på 30-talet.
På detta foto syns Westeras butiken till höger och där syns tillbygganden, som gjordes som en vinkel mot gården. Framför butiken nära vägkorsningen stod en bensinpump. Personerna framför pumpen är Arne och Verna Björkskog från Lappfjärd och till höger står Else-May och Sigge. I bakgrunden syns den gård som Erik Anders Rosengård byggde åt sig och sin familj i mitten på 30-talet.
 Det är inte mycket som finns kvar av Westeras affär förutom Fazers karamellautomat Tussin. Den fanns i tiderna på ytterväggen bredvid dörren, numera finns den hos J. Lindqvist i Korsholm. Egna tändstickor med reklam var ett måste förr i tiden och Wester lät göra sådana med flera olika etiketter. Här några etiketter tagna ur Åke Berglunds bok.
Det är inte mycket som finns kvar av Westeras affär förutom Fazers karamellautomat Tussin. Den fanns i tiderna på ytterväggen bredvid dörren, numera finns den hos J. Lindqvist i Korsholm.
Egna tändstickor med reklam var ett måste förr i tiden och Wester lät göra sådana med flera olika etiketter. Här några etiketter tagna ur Åke Berglunds bok.
På denna tändsticksask med Pauligs reklam så ser vi att Wester hade 4 butiker i Lappfjärd.
På denna tändsticksask med Pauligs reklam så ser vi att Wester hade 4 butiker i Lappfjärd.

Lars och Astrid Löfgren tar över

Allan och Aili Wester, och Else-May och Sigge Boström som hade köpt affären av Johan August i juli 1957 sålde år 1963 gården ”Westeras” och rörelsen åt Lars och Astrid Löfgren och de flyttade då till Enköping i Sverige, där de började arbeta på fabrik.

Lars var uppväxt på A-Sidon där Holmbergas och hans hustru Astrid, som var dotter till Erland och Alvina Rosenback växte upp på Brobackan, bara ett stenkast från butiken. De hade bott i Sverige en tid då de köpte butiken som de renoverade men redan i början av år 1964, den 28 januari förstördes butiken i en brand en kall vinternatt. Enligt tidningen Syd-Österbotten steg skadorna till 90.000 mark men att de till alla delar skulle täckas av försäkringarna. Det betydde slutet på den första lanthandeln i Dagsmark, den som hade funnits på samma ställe i nästan 100 år.

Efter branden flyttade familjen Löfgren tillbaka till Sverige där de stannade för gott. År 1973, den 7 augusti sålde Lars och Astrid fastigheten Westeras åt butiksinspektören Johan Lindqvist för 6 000 mark och han byggde år 1975 ett nytt bostadshus på samma tomt. Där bodde de i flera år tills de sålde gården åt den nuvarande ägaren och flyttade till Korsholm.

Astrid Löfgren dog i december 2013 och hennes man Lars dog i mars 2016.

En kall vinternatt i början på 1964 förstördes både butiken och bostaden i en brand och så här såg det ut efteråt.
En kall vinternatt i början på 1964 förstördes både butiken och bostaden i en brand och så här såg det ut efteråt.
Natten till den 28 januari 1964 förstördes Löfgrens affärsbyggnad i en brand och detta noterades i en liten notis i Syd-Österbotten ett par dagar senare.
Det var inte mycket som kunde räddas vid branden i Löfgrens butik men K-skylten klarade sig utan större skador.
Det var inte mycket som kunde räddas vid branden i Löfgrens butik men K-skylten klarade sig utan större skador. Foto Rita Rosenback.
Så här såg den gård ut år 2003 som byggdes på samma ställe år 1975 där Westeras boden stod fram till å 1964.
Så här såg den gård ut år 2003 som byggdes på samma ställe år 1975 där Westeras boden stod fram till å 1964.
Alice Lindqvist som var med och byggde detta hus i mitten på 1970-talet är dotter till tidigare ägaren Erik Anders Rosengård.
Alice Lindqvist som var med och byggde detta hus i mitten på 1970-talet är dotter till tidigare ägaren Erik Anders Rosengård. Alice och Johan flyttade sedan till annan ort och gården såldes sedan åt utomstående. Fotot från år 2003.

Alice är dotter till den tidigare ägaren Erik Anders Rosengård och vill du veta mera om Johans släkt skall du klicka här, välj sedan tabell 80.

Westeras korsningen.

Vägkorsningen till Korsbäck på Brobackan kallas ännu i folkmun för Westeras korsningen fast det är över 50 år sedan som Wester med sin familj flyttade till Sverige. Den yngre generationen vet knappt varför den heter så, men säger ändå ”tenn fö Westeras”.

Så här skyltades det förr till Korsbäck just i Westeras korsningen. Sanden i den stora sandhopen fick byborna använda till att sanda vägarna med. Så gjorde man förr i tiden, före vägverket började sköta om sandningen. Flickan på sparkaren är Monica Klåvus.
Så här skyltades det förr till Korsbäck just i Westeras korsningen. Sanden i den stora sandhopen fick byborna använda till att sanda vägarna med. Så gjorde man förr i tiden, före vägverket började sköta om sandningen. Flickan på sparkaren är Monica Klåvus.