Matilda Nordmans gård på Flakåsvägen ca 190

I det här huset på Kolängen bodde i tiderna Matilda Nordman (f. Haaranoja 1877-1947) och hennes man Sigfrid Nordman (f. 1876 som emigrerade till Amerika ca 1910 och dog där). Huset låg på Lappfjärds sida av byagränsen men eftersom de som bodde här hade stark anknytning till Dagsmark så tas den med i denna historik.Selim Nordman byggde om huset och använde det som lada, men i stort sett såg huset ut så här i tiderna. Foto Olof Granroth.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014, med hjälp av Olof Granroth.

Ungefär vid den blåa rektangeln på nuvarande P. Lillsjös tomt stod Matilda Nordmans gård i tiderna. Flakåsvägen hade den tiden en annan sträckning, då den direkt efter Trastskogen vek av till höger då man kom från Dagsmarkhållet. Den gick alltså längs byarån mellan Dagsmark och Lappfjärd

Matilda Nordman var dotter till Matias Haaranoja (f. i Bötom 1833-1913) och Kajsa Lisa (f. Holm i Lappfjärd 1833-1901).

Sigfrid Nordman torde vara född i Kristinestad men växte upp som fosterson hos ”Kårk”- Viktor Eklund på Brobackan i Dagsmark.

Matilda och Sigfrid i början på 1900-talet, före Sigfrid emigrerade till Amerika för gott.

Matilda och Sigfrid Nordman fick 4 barn:

-Otto Sigfrid, f. 1897 emigrerade till Amerika, död i Vancouver 1961. Gift med Selma Alina Stenback (1894-1956). Fick sönerna Gunnar (f.1923) och Eskil (f.1924).
-Hulda Emilia, f. 1901, gift Ahlqvist, d. 1950
-Amanda Olivia, f. 1903 död 1984, gift med Emil Granroth,(1900-1946).
-Evert Leander, f. 1912, emigrerade till Canada, död där.
-efter att Sigfrid emigrerade fick Matilda ännu sonen Selim f. 1912, d. 1990. Gift med Sigrid Utter (1898-1997) och de hade inga barn.
”Storås”- Selim Nordman, Amanda Granroth och Evert Nordman som var på besök i hemlandet. Foto av Olof Granroth.
Selim Nordman, som kallades ”Storås-Selim” framför barndomshemmet på Flakåsvägen. Smeknamnet ”Storås” fick han säkert på grund av närheten till Storåsen och Storåsberget i söder.

Matildas son Selim som kallades för ”Storås Selim” var gift två gånger:

första gången år 1939 med Elin Sjöholm från Närpes, som Selim träffade då han under åren 1939-1943 arbetade som dräng på Olofsgården i Sibbo i södra Finland. Med Elin fick han dottern Sorenza (1938-2024), som var gift Stenman och bodde i Oravais. 1944 skilde sig Selim från Elin och hade efter det liten kontakt med familjen.

-andra gången gifte sig Selim år 1950 med före detta caféägaren Sigrid Lindberg som då bodde på Sunnantillvägen 54. De var först sammanboende i flera år men efter påtryckningar av dåvarande kyrkoherden, så gifte de sig år 1950, då Selim redan var 38 år och Sigrid hela 52 år.