Direktionerna under 70 år.

Direktionsordförandena och ekonomerna.

Direktionen har under hela tiden fungerat som ett stöd för folkskolan och medlemmarna har offrat både tid och krafter för skolans bästa. Skolans första direktion bestod av Erik Klemets, Karl Gustav Rosenback, Johan Storkull, Henrik Rosenback, Josef Andersson Klemets, Reinhold Båsk, Karl Klemets och Josef Söderholm.

Ända från starten 1878 har direktionen bestått av kända bybor, men år 1901 beslöt kommunalstämman i Lappfjärd att det skall bildas en gemensam direktion för kommunens alla 4 skolor. Troligen fungerade detta inte med tillfredsställelse för redan 1903 beslöt kommunalstämman att återinföra det gamla systemet med egna direktioner. Många Dagsmarkbor har suttit i direktionen men det går att nämna ordförandens och ekonomens namn under de första åren:

Direktionsordförande:

1878-1882 nämndemannen Erik Johansson Klemets
1882-1890 bonden Josef Mattsson Lillkull
1891-1899 handlanden Josef Viktor Ulfves
1900-1903 bonden Viktor Lillkull
1904-1907 nämndemannen Johan Viktor Båsk
1908-1911 sågägaren Viktor Nylund
1912-1913 nämndemannen Johan Viktor Båsk
1914-1920 nämndemannen Viktor Eklund
1921-1923 bonden Johan Lillkull
1924-1925 bonden Erik Anders Englund
1925-1926 bonden Erik Anders Rosengren
1926-1929 bonden Erik Anders Klemets
1930-1931 bonden Josef Strömberg
1932-1943 bonden Erland Krook
1944-1945 bonden Josef Granlund
1946 och framåt Selim Lillkull

 

Folkskolan hade också egna ekonomer, men det är lite oklart vilken roll dessa hade i direktionen.

Ekonomerna:

1882-1884 bonden Josef Mattsson Lillkull
1885-1886 bonden Gustav Lång
1887-1890 nämndemannen Johan Viktor Båsk
1891-1894 bonden Viktor Josefsson Klemets
1895-1897 bonden Karl Viktor Lång
1898-1903 bonden Karl Josefsson Blomkvist
1904-1907 bonden Henrik Klemets
1908-1912 handlanden Erik Anders Rosengård
1913-1914 nämndemannen Viktor Eklund
1914-1915 bonden Henrik Agnäs
1915-1916 bonden Erland Båsk
1916-1920 bonden Johan Lillkull
1921-1922 bonden Erik Anders Englund
1922-1923 bonden Erland Båsk
1923-1924 Josef Strömberg
1925-1930 handlanden Erik Anders Rosengård
1931-1938 bonden Frans Agnäs
1939-1943 bonden Emil Backlund
1944-1948 läraren Einar Lind
1949 och framåt bonden Frans Agnäs