Mejeriernas historik.

Lappfjärdsbon Otto Björses publicerade 1974 en historik över mejeriernas historia i Kristinestadsnejden.

Om texten är för liten, så skall du hålla ned CTRL-knappen nere till vänster och på samma gång skall du klicka på +-tangenten som finns till höger några gånger.

Sid 1 pärmbild Sid 3 Allmänt Sid 4-5 gamla mejeriet Sid 6-7 Privata ostmejeriet i Lappfjärd Sid 8-9 Mejeri i Sideby Sid 10-11 Nya mejeriet i Sideby Sid 12-13 Tjöck mejeri Sid 14-15 Dagsmark Andelsmejeri Sid 16-17 Härkmeri Andelsmejeri Sid 18-19 SÖAM bildas i Lappfjärd Sid 20-21 SÖAM forts Sid 22-23 SÖAM Mejeriet körs igång Sid 24-25 SÖAM snöplogning och transporter Sid 26-27 SÖAM fortsatt upprustning Sid 28-29 SÖAM mjölktillförsel och osttillverkning Sid 30-31 SÖAM svingården Sid 32-33 SÖAM Smörberedning ovh svinskötsel Sid 34-35 SÖAM Glada årsstämmor, andelslagets ledning Sid 36-37 Milka tar över Sid 38 Kommentar