Tidningsartiklar från år 1905.

Folkmängderna i Sydösterbotten:

Inom Lappfjärds församling föddes det 135 barn och 124 personer hade avlidit. Inflyttningen var betydligt större än utflyttningen, så den kyrkskrivna befolkningen i slutet av år 1904 var 6 672 personer.

I staden föddes 59 barn och 63 personer avled under det gångna året. 107 personer flyttade in och 76 flyttade ut från staden. 10 par hade gift sig. Folkmängden ökade med 27 personer och vid årets slut var 3 069 skrivna i stadsförsamlingen.

I landsförsamlingen i Tjöck föddes 37 barn och 32 personer hade avlidit och folkmängden i slutet av året var 1 472 personer.

I Närpes föddes hela 226 barn medan 197 personer avled. 40 par hade gift sig och den totala folkmängden var 10 645 personer. I Kaskö bodde det 977 personer vid årets slut.

Syd-Österbotten 21.1.1905 skrev att varje år fördelade länets landskontor i Vasa den så kallade brännvinsskatten åt städerna och kommunerna. Av städerna fick Vasa mest med 2 551 mark. Kristinestad fick 434 mk och Kaskö fick minst 144 mark. Av kommunerna fick Lappfjärd 788 mark, Sideby 247 mark och landsförsamlingen i Tjöck fick 210 mark.

Syd-Österbotten 4.2.1905:

Ett dåligt hästbyte gjorde bonden V. Rosenback från Dagsmark by i onsdags, då han mot en häst, vars värde uppskattats till 300 mark, erhöll av zigenarna en, som för tillfället såg bra ut och även tycktes vara kvick, men följande dag befanns vara både eländig och mager, samt – blind. Ehuru efterforskningar vidtagits, ha de bedrägliga zigenarna ej ännu kunnat anträffas.

Syd-Österbotten 11.2.1905:

Vid entreprenadauktionen på Lappfjärds norra folkskola i tisdags åtog sig sågägaren Nylund uppförandet vid skolan av en uthusbyggnad om 14 famnars längd och 4 famnars bredd för 2.100 mk. Byggnaden skall uppföras av korsvirke, förutom fähuset som blir av stock.

En leverans av 30.000 tegel övertogs i skilda poster för ett pris emellan 31-32 penni per st.