Westerbacks gård på Lillsjövägen 109.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014. Uppdaterades i maj 2017. 

Westerbacks gård fotograferad hösten 2003.
Westerbacks gård fotograferad hösten 2003.

Det här huset byggdes år 1935 av Emil Hammarberg (1910-1988) och hans hustru Hulda (f. Nyholm år 1902, d. 1963). De fick lagfart på detta hemman som var en del av Kvarnfors hemman år 1938. Emil var son till ”Emmaas-Josip”, alltså Josef Gustavsson Hammarberg (1873-1950) och Emma Sofia (f. Nyholm år 1870). Josef och Emma Hammarberg var bönder på Knus hemman i Norrviken. Josef var bror till Erland Hammarberg och de är uppväxta i Storliden på gränsen till Bötom, men flyttade sedan till Norrviken.

År 1931 gifte sig Emil, som kallades ”Emmaas-Emel” med Hulda Nyholm som var född på Jåhanas i Norrviken. Hulda hade flyttat med föräldrarna Johan Viktor och Maria till Kvarnå i början på 1920-talet och de tog gården med sig. Hulda var dotter till ”Norrvik-Viktor”, alltså Viktor Nyholm och Maria som var dotter till ”Träsk-Kalle” Rosenqvist. Hulda var syster åt Emil, Leander, Hemming och Evert Nyholm.

Vill du läsa mera om Huldas bror Emil, så klicka HÄR! Vill du läsa mera om Leanders gård, så klicka HÄR!

År 1945 flyttade Emil och Hulda med sina tre söner till Korsbäck, där de hade köpt Holmbergs stora bondgård.I februari 1948 sålde de tomten på 0,87 ha som fick namnet Gäddfors och alla byggnader i Kvarnå åt ”Jockaas-Kaal”, alltså Karl Henrik Westerback (1897-1976) och hans hustru Hilma (f. Rosenqvist1894-1969). Hilma Westerback och Maria Nyholm var systrar. Sedan juni 1946 hade Karl Henrik och Hilma arrenderat denna gård på en tid av 50 år men redan 1948 köpte de alltså stället.

Karl Henrik och Hilma Westerback
År 1920 gifte sig Karl Henrik Westerback med Hilma Rosenqvist.

Karl Henrik och Hilma flyttade dock inte dit genast utan de bodde kvar i sin gamla bondgård, som stod på samma ställe där Ingvar Westerbacks hus står idag. Under och efter kriget bodde här evakuerade karelare, bland annat Juho och Ida Malinen med familj bodde här i slutet på 1940-talet.

Westerback Karl Henriks lillstuga. Det var i den här gården de bodde under åren 1949 – 1951, då de rev ner den gamla bondgården och byggde upp den nya som fortfarande står kvar där Westerbackas.
Westerback Karl Henriks hus fotograferat från vägen år 2013.
Westerback Karl Henriks hus fotograferat från Lillsjövägen år 2013.

I det här huset har alltså flera personer bott, senast bonden Karl Henrik Westerback (f. Knus i Korsbäck 1897, d. 1976) och hans hustru Hilma Emilia (f. Rosenqvist 1894 i Korsbäck, d. 1969). Paret hade 4 söner men endast Ingvar nådde vuxen ålder.

Karl Henrik Westerbacks hus hösten 2013. Till vänster skymtar Emil Nyholm gård.
Karl Henrik Westerbacks hus hösten 2013. Till vänster skymtar Emil Nyholm gård.
Hilma och Karl Henrik.
Hilma och Karl Henrik.

När Ingvar Westerback gifte sig med Evy år 1959 flyttade Karl Henrik och Hilma till detta hus och de bodde här så länge de levde. Huset är i dag obebott.

På bilden Karl Henriks rökbastu där han brukade röka kött. Lillån rinner precis bakom köttrökeriet och på andra sidan syns Malarudden.
På bilden Karl Henriks rökbastu där han brukade röka kött. Lillån rinner precis bakom köttrökeriet och på andra sidan syns Malarudden.
Hilma och Karl Henrik Westerback på trappan.
Hilma och Karl Henrik Westerback på trappan.
Emil Hammarberg i militären.
Emil Hammarberg i militären.
Karl Henrik Westerback, Jukkaas-Kaal
Här den unga Karl Henrik Knus, som sedan bytte namn till Westerback. Åtminstone i sina gamla hemtrakter kallades han ”Jockaas-Kaal”.