Minnesfond bildad för krigargravarna i Lappfjärd.

Uppgjort av Lasse Backlund i mars 2016 med hjälp av Ruth Mitts. Detta publicerat i tidningen Syd-Österbotten 12.3 2016.

Vinterkriget bröt ut den 30 november 1939 och den 13 mars 2016 har det gått 76 år sedan vinterkriget tog slut i och med freden mellan Finland och Sovjetunionen som slöts i Moskva dagen innan. Kriget som räckte i 105 dagar skördade flera offer i Finland och freden blev väldigt betungande för landet.

Andra världskriget hade ju startat 3 månader före vinterkriget i och med att Tyskland och Sovjetunionen anföll Polen. Det krossade Polen delades sedan av angriparna. Den 30 november 1939 anföll Sovjetunionen Finland men de finska trupperna lyckades mota anfallarna med en sisu och en kämpaglöd som häpnade en hel värld. De finska förlusterna blev stora, mer än 25 000 personer stupade eller försvann och dessutom måste stora delar av Karelen överlåtas åt angriparen.

Minnesfond bildas i Lappfjärd under vinterkriget.

Fondkorten som trycktes upp var dubbelvikta, 14 cm höga och 20 cm breda.
Fondkorten som trycktes upp var dubbelvikta, 14 cm höga och 20 cm breda.

För att hedra minnet av de stupade så bildades i Lappfjärd under vinterkriget en fond för de stupades minnesvård. Pengar till fonden samlades in bland annat genom att sälja fondkort åt anhöriga till de som stupade vid fronten.Tanken var att det skulle skaffas ett monument speciellt för de som stupade i vinterkriget. Det såldes stora mängder av dessa fondkort men något nytt monument blev det inte. I stället gjordes det minnesplattor med de stupades namn, som sedan fästes på det gamla monumentet.

Efter kriget upphörde denna fond att existera och den föll i glömska. En som inte glömde detta, de stupade och vården av krigargravarna var bonden Alf Mitts från Dagsmark. Han var född år 1928 och var bara 12 år gammal då hans far Artur Mitts stupade i Vilajoki på Karelska näset den 6 mars 1940, endast en vecka före kriget tog slut. Arturs kropp lämnades kvar på slagfältet då de finska trupperna drog sig tillbaka men då fortsättningskriget började och de förlorade områdena återtogs så hittades hans kropp och den kunde återbördas till Lappfjärd. Det var flera män från Lappfjärd som stupade på samma gång som Artur, bland annat hans granne Anselm Viklund. De stupade på samma gång och deras kroppar hittades först ett par år senare.

Ny fond bildas.

Artur Mitts begravdes i Lappfjärd två år efter att han stupade på Karelska näset. I familjen var saknaden stor och därför var skötseln av krigargravarna och minnesmonumentet en viktig sak för sonen Alf, dottern Ruth och framför allt för Arturs hustru Julanda, som levde som krigsänka hela livet. Alf Mitts dog för 5 år sedan år 2011 men före han dog så bestämde han att en ny minnesfond skall grundas för att bevara och vårda krigargravarna och monumentet i Lappfjärd.

Här på Selim Björses foto är det en högtidlig uppvaktning vid krigargravarna framför kyrkan i Lappfjärd. Minnesmonumenten till höger i bild restes efter inbördeskriget, ungefär 1920. Det är tillverkat i Hangö och transporterades därifrån med tåg till Kristinestad och sedan med häst till Lappfjärd. Traditionsarkivet i Vasa.
Här på Selim Björses foto är det en högtidlig uppvaktning vid krigargravarna framför kyrkan i Lappfjärd. Minnesmonumenten till höger i bild restes efter inbördeskriget, ungefär 1920. Det är tillverkat i Hangö och transporterades därifrån med tåg till Kristinestad och sedan med häst till Lappfjärd. Traditionsarkivet i Vasa.

Efter Alf Mitts´ död uppgjordes stadgar för ”Fonden för de Stupades Minnesvård i Lappfjärd”.  Där stadgas att avkastningen av de medel som fonden förfogar över skall användas till skötseln av gravstenarna på krigargravarna och för att lysa upp gravarna vid större högtider.  Alf Mitts testamenterade en större summa pengar som grundplåt till denna fond och nu ges möjlighet att också andra skall kunna donera pengar till denna fond.

Fonden förvaltas av Kristinestadsnejdens Krigsveteraner r.f. och pengar behövs hela tiden för denna behjärtansvärda sak. Bland annat grunden till monumentet borde göras om, eftersom en del stenar har börjat sätta sig. Donationer mottas med största tacksamhet och förhoppningsvis skall området med krigargravarna kunna hållas i skick för eviga tider, helt i enlighet med Alf Mitts´ vilja. Den som önskar donera eller testamentera pengar till denna fond gör det enklast genom att kontakta Kristinestadsnejdens Krigsveteraner.

Minnesmonumentet fotograferat av Viktor Nylund i början på 1920-talet. Traditionsarkivet i Vasa.
Minnesmonumentet fotograferat av Viktor Nylund i början på 1920-talet. Traditionsarkivet i Vasa.