Torparen Isak Himmelä.

Släktutredningen uppgjort enligt uppgifter av Eva Grönlund från Vasa, men som är uppväxt på Sånan där Dal. Torparkontraktet från Lands

Isak Johansson Himmelä, senare Sjöblom var född år 1851 i Storå och hans första hustru hette Anna Sofia Gustavsdotter Långfors, född år 1858. Anna Sofia var dotter till “Mokkelin” och hade flera kända systrar, bland annat Mokkela-Lina på A-sidon och Mokkela-Tilda i Palon. 

Torparna Isak och Anna Sofia i Lillsjö fick flera barn:

-Adelina, (f. 1881), hade 2 barn och bodde i Lillsjö ännu 1915.

-Josef (1883-1906) hade fallandesot och dog av slag.

-Amanda Sofia (f. 1885) reste år 1911 till Clinton i Amerika, via Hangö.

-Erland (f.1887) reste år 1909 till Canada, via Hangö.

-Selma (f.1889)

-Emil (f. 1891) reste till Amerika med samma fartyg som Pelas-Viktor år 1910. Emil skulle till samma ställe som brodern Erland. Emil dog i Amerika år 1929.

-Matilda (1894-1894)

-Matilda (1896-1896)

-Otto (f.1897) utflyttad, troligen till Amerika

-Ida Matilda (f.1899)

Isaks hustru Anna Sofia dog år 1902 och år 1906 gifte Isak om sig med Maria Viik Korkeamäki från Dagsmark. Några barn finns inte antecknade, däremot står det år 1915 att Isak var blind.

Isaks torparkontrakt.

År 1877 gjorde Isak Himmelä ett torparkontrakt med bonden Karl Mattsson Lillsjö (1840-1914). Karl Mattsson var sondotterson till nybyggaren Matts Mickelsson Lillsjö (1745-1797). Karl Mattsson var gift två gånger men ända barnlös och år 1891 sålde han hela hemmanet åt August och Sera Fia Berglund. Så här lyder torparkontraktet med moderniserat språk:

Torparkontrakt

Härmed antager jag Karl Mattsson Lillsjö drängen Isak Johan Henriksson Himmelä till torpare under mitt ägande Lillsjö 1/24 dels mantal Nr 9 i Dagsmark by och Lappfjärds socken på följande villkor och förmåner:

Till uppodlingsmark och boningsställe vid den så kallade Stor Myron på östra sidan det så kallade Qvarnänget 2 tunnland och även det så kallade Blomgubbens äng ½ tunnland, till äng min andel av det så kallade Flakåsviken, mot villkor att ovannämnda torpare skall utgöra 10 dagsverken årligen med gårdens kost, 5 sommartid och 5 vintertid och får torparen behålla ovannämnda ägor i 50 års tid, då det faller under hemmanet tillbaka om icke ny överenskommelse sker med hemmansägaren, vilket uti vittnes närvaro bestyrks.

Dagsmark den 6 november 1877.

Karl Mattsson Lillsjö (bom)

Med föregående villkor och förbindelser finner jag mig nöjd, ort och som ovan.

Isak Johan Henriksson Himmelä (bom)

Bevittnar: Johan Henrik Johansson Lillkull (bom)