Pelas-Josipas torparkontrakt med Mokkelin.

Härmed upplåter jag under teknad en uppodlingsmark sirka tolf /12/ kappland å sand kullan i bymåssan på Norra sidan om vegen som leder till sunnantill åker Mellan vegen och Long hemmans rå till Inhyses Gustaf Eriksson Långfors på tjugofem /25/ års tid från nedanstående år och dag emot dett att han gör till hemmansinnehavaren 1 dagsvärk årligen sommartid med gårdens kost men sedan ofvan nemda tjugofem äro till enda gåt skall ofvan nemda gård tillfalla hemmansinnehafvaren utan vidare kostnad.

Dagsmark den 12 mai 1894.

Josef mattsson Lillkull

Härmed nöid ort och tid som ofvan

Gustaf Eriksson Longfors (bomärke)

Bevitnare Karl Erik Johanson Lillkull torpari (bomärke)

 

(det här området torde ha legat mellan ån och Sunnantillvägen bakom Pelas, nära Nylundas sågbacken. Rurik Nylund kallade detta ställe för ”Mokkela-däldin” och den nuvarande ägaren minns bra att där har funnits en brunn i tiderna, eftersom han en gång kört ner sin traktor i den)