”Fiskbussen” i diket.

I en tidningsartikel 15.12.1936 i Syd-Österbotten står det så här:

I det synnerligen svåra föret med isgata och smältande yttjäle under de senaste dagarna ha bilar flerstädes hamnat i diket. I allmänhet ha dock större skador undvikits tack vare den stora försiktighet chaufförerna tvungits iakttaga.

Ett hotfullt tillbud inträffade kl. 10.45 på fredagen i Dagsmark. Den s.k. fiskbussen mellan Vasa och Helsingfors befann sig på resa söderut. I den svåra kurvan vid Erland Båsks gård i Dagsmark täcktes den glashala isgatan av vatten, varför den var ytterst förrädisk. Då chauffören tydligen ansåg, att bussen hade för hög fart, försökte han bromsa in den med den påföljd, att den tungt lastade vagnen slirade ut över ytterkanten, där den med sidan före kolliderade med en stolpe. Denna hindrade bussen att stjälpa men alla fönster på högra sidan krossades. Bussen hade sex passagerare men lyckligtvis blev ingen skadad. Vid polisundersökningen har det konstaterats att en ren olyckshändelse föreligger.