Löfgren Sigurd och Aina på Sunnantillvägen 4

Löfgrens gård på Sunnantillvägen 4 som Sigurd byggde år 1934. Fotot taget från norr år 2003.

Uppgjort av Lasse Backlund i augusti 2020, med hjälp av Iris Lindblad och Marianne Lind.

Den här gården i början av Sunnantillvägen byggdes år 1934 av bondesonen Sigurd Löfgren. Gården med 4 rum och kök är uppförd av stock på Tallskog lägenhet, som är en del av hemmanet Löfgren. På tomten fanns det inga bostadshus från tidigare men det fanns en ria i närheten. Efter kriget byggde Sigurd några vindsrum, som flickorna använde när de växte upp. Under åren 1934 – 1935 uppfördes fähus, stall och de andra uthusen.

Sigurd Löfgren (1905-1994) var son till Karl Löfgren (1872-1934) och Adelina Eriksdotter Klemets (1878-1947). Karl, som kallades ”Holmbergas Kaal” var född där Holmbergas i Korsbäck och Adelina var från Klemetsändan. Karl och Adelina köpte i juni 1907 hälften av hemmanet Johansson i Palon och de var bönder där ända till 1913 då de sålde hemmansdelen åt Axel Lillträsk. På samma gång köpte de största delen av hemmanet Löfgren, som ”Pelas Viktor” Lillkull hade ägt ända till 1910, då han reste till Amerika och Axel Lillträsk övertog hemmanet. Karl och Adelina flyttade då till den stora gården, som stod bredvid Lillbron, mittemot bönhuset. De blev då bönder på hemmanet Löfgren.

Sigurd gifte sig i november 1935 med bondedottern Aina Lillkull (1904-1989) som var född på Sunnantillvägen 87. Aina var dotter till Josef Rosenback (född 1870 där Krook på Åbackvägen men som dog redan år 1905 efter att ha blivit ihjälsparkad av en häst. Efter att Josef år 1898 hade gift sig med Adelina Lillkull (1876-1947) och blev måg på hennes hemman bytte han namn till Lillkull. Adelina, som kalles ”Rebeck Adelin”  var dotter till Rebeck Kalle och hon övertog dennes hemman Lund på Sunnantillvägen.

Sigurd blev bonde på Löfgrens hemmansdel på ungefär 20 ha, varav hälften var skog. Markerna låg i närheten av hemmet. På gården fanns häst och några kor och på senare tid blev det både morots- och potatisodling.

Sigurd deltog både i vinter- och fortsättningskriget. Efter kriget arbetade han som bonde men också som murare på olika byggen. Otaliga är de spisar och skorstenar som han har gjort runt om i nejden. Vintertid kunde han också vara i annat arbete, till exempel på sågen i Kvarnå.

Sigurd och Aina fick 3 döttrar:

Viola Aline (1936-2015), som år 1957 gifte sig Holger Bergqvist och bodde som vuxen i Sverige.

Marianne Linnea (f.1941), som år 1961 gifte sig Alf Lind från Norrviken och senare bosatt i Dagsmark.

Iris Elise (f.1943), som år 1964 gifte sig med Boris Lindblad från Lillsjö och senare bosatt i Dagsmark.

Aina Löfgren dog 1989 i Dagsmark och Sigurd bodde kvar i huset i några år tills han fick plats på Kristinahemmet, där han stannade något år. Han dog i Kristinestad år 1994.

Efter det stod huset tomt ända till 1997 då Ainas och Sigurds dotterdotter Nina flyttade dit med sin man Mikael från Härkmeri. De bodde där till år 2003 då de vid ett generationsskifte tog över Ninas föräldrars växthus och hemman nära Bergåsen. Sedan 2003 bor pensionärsparet Lind i den gård som Sigurd Löfgren byggde år 1934.

Foton.

År 1997 flyttade Nina och Mikael Hoxell till den tomma gården och renoverade och byggde ut den med en vinkel på gårdssidan. De bodde i huset ända till 2003, då de via ett generationsskifte bytte gård med Ninas föräldrar. Föräldrarna bor sedan dess i Löfgrens gamla gård.
Familjen Löfgren framför hemmet på Sunnantillvägen 4 i mitten av 1940-talet. Aina och Sigurd står bakom flickorna Marianne (f.1941), Iris (f.1943) och längst till höger Viola (1936-2015). Längst till vänster står Ainas mor Adelina Lillkull (1876-1947), som kallades Rebeck Adelin.
Sigurds föräldrar Adelina och Karl Löfgren. Karl var född ”där Holmbergas” i Korsbäck, alltså  i den gård där Peter Hammarberg bor i dag.
Flygfoto med alla byggnader.
Ainas barndomshem på Sunnantillvägen. Längst till vänster Ainas bror Anselm Lillkull. i mitten står deras mor Adelina Lillkull, som kallades ”Rebeck Adelin. Huset fotograferat från söder i februari 1932.
Andra från vänster sitter Sigurd Löfgren, de andra är okända. Sigurd deltog i både vinter- och fortsättningskriget.
I oktober 1961 gifte sig Marianne Löfgren med Alf Lind från Norrviken. Till vänster står Alfs föräldrar Runar och Inga Lind och på andra sidan står Aina och Sigurd. Den lilla pojken nere till vänster är Mikael Nelson. Till höger skymtar uthusen hos Sigurds bror Emil Löfgren.
Längst till höger står Sigurd Löfgren. Bredvid honom står Gunnar Storkull, Lennart Nyström och Alfred Storkull.
Aina och Sigurd Löfgren utanför en kyrka.
Sigurd och Aina på besök hos dottern Marianne och mågen Alf nära Bergåsen.
Aina och Sigurd på väg till fest.
Sigurd och Ainas porträtt.

Sigurd var inte aktiv i några större föreningar i Dagsmark men Aina var med i Marthaföreningen och sedan i bönhusets syförening.

Sigurd och Aina håller på med tröskning i rian nedanför Bergåsen, medan mågen Boris står till vänster och håller i ”såålde”.
Löfgrens gård fotograferad på 1950-talet, där Aina står på gården med två flickor. Marianne som står till höger har en kråkunge på huvudet. Vid vägen syns det obligatoriska ”mäijarboole”, där mjölkkannorna placerade och hämtades bort med lastbil till mejeriet i Lappfjärd. Pojken som står bredvid mäjarboole är grannpojken Per-Erik Backlund.
Flygfoto från 1972. Samtliga byggnader finns fortfarande kvar. I dag går vägen till Korsbäck närmare huset än vad den gjorde 1972 medan Sunnantillvägen har samma sträckning. I tiderna fanns det två utfarter från Sunnantillvägen till ”Treskveejin”. så att det bildades ett trekantigt område mellan utfarterna.
Sigurd och Aina på torget i Kristinestad någon gång på 70-talet.
Aina Lillkull i unga år.