Rosenbacks gård på Storåvägen 17

Den här gården på Storåvägen 17 är byggd i slutet på 1800-talet av Erik och Maria Sofia Rosenback.
Den här gården på Storåvägen 17 är byggd runt 1913-16 av Erik och Maria Sofia Rosenback.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014, med hjälp av Rita Rosenback, bosatt i England. Historiken uppdaterades i november 2017.

Gårdens historia

I mars 1916 köpte Erik och Maria Sofia Rosenback denna parcell av Erik Anders och Alvina Rosengård men de hade arrenderat tomten redan från år 1913. Parcellen på ca ett halvt hektar bröts ut från Lillkull hemman och fick namnet Söderberg. Erik Anders och Alvina Rosengård hade förvärvat detta Lillkull hemman år 1915 och det omfattade då över 60 hektar. År 1916 sålde Erik Anders och Alvina också en tomt ca 200 m2 på Brobackan åt ”Koll-Mina” Sundholm och ett markområde ”Grönvik” på nästan 2 hektar i Palon åt Erik Anders och Ida Rosenblad. Området låg bakom Rosenblads gård.

Köparen till ”Söderberg” Erik Rosenback (f. Fröberg 1851-1930) var son till Josef Fröberg ( 1803-1869) och Lena Greta Rostén (f. i Storå 1810). Lena kom från fattiga förhållanden och måste genast från unga år arbeta på flera ställen i Dagsmark och i Lappfjärd Eftersom Lena Greta var född i Storå så uttalades hennes namn med kort e, och det är nog hon som gett hela släkten smeknamnet ”Lena”.

Eriks hustru Maria Sofia var född Rosenback år 1846 och hon dog 1939.

Redan på 1800-talet vistades Erik flera år i Amerika. Första gången for han 1881 men återvände efter några år, för mellan åren 1894 och 1903 var han torpare på Lång hemman någonstans på A-sidon. År 1890 köpte han hälften av sågkvarnen i Verkforsen av ”Kårk-Viktor” Eklund. År 1904 köpte han också den andra halvan av sågkvarnen av ”Ådd-Ivar” Westerback. År 1907 sålde Erik Rosenback sågkvarnen åt Erik Anders Broberg, som innehade den i några år, tills området med därtill hörande sågkvarn övertogs av Ivar Westerback. Efter att Erik sålt sågkvarnen 1907 emigrerade han och hustrun Maria till Amerika och de hade sonen Erland med sig, men de stannade bara i 5 år så de återvände 1912. Erik var en känd affärsman som köpte in jordbruksprodukter i Dagsmark och sedan sålde dem i bland annat Kristinestad och till och med till Helsingfors. Han anlitades också ofta för att skriva bouppteckningar och hålla auktioner av dödsbon.

På fotot till vänster Erik Rosenback, då han vistades i Boston i Amerika. På fotot till höger sitter Erik i stolen och hustrun Maria står bakom.
På fotot till vänster Erik Rosenback, då han vistades i Boston i Amerika. På fotot till höger sitter Erik i stolen och hustrun Maria står bakom.

Erik Rosenback hade många syskon, och fick själv 3 barn:

Erik Anders Fröberg (1880-1900) som gifte sig med Edla Maria Storkull (1863-1940) och med henne fick han sonen Emil (1898-1983) som tog namnet Sandbacka och som bodde i Storfors. Vill du läsa mera om ”Lena-Edlas” i Storfors, så klicka HÄR!

Ida Maria (1882-1952) som gifte sig i Amerika med Bernal Vilhelm Ekholm, hemma från Sjundeå men de bosatte sig i Amerika och fick där 5 barn.

-Erland Rosenback (1890-1943) som efter att han återvänt från Amerika gifte sig år 1914 med Alvina (f. Kankaanpää i Korsbäck 1889-1982).

Erland och Alvina flyttade till en gammal gård på Storåvägen 35 efter att de gifte sig. Han arbetade bland annat som murare men han var en riktig mångsysslare och var ofta anlitad som både bokförare och montör åt Dagsmark Elandelslag.

Till vänster Erland Rosenback med hustrun Alvina till höger.
Till vänster Erland Rosenback med hustrun Alvina till höger.

Alvina som var dotter till Robert Kankaanpää (1855-1919) och Anna Kajsa (f. Nyholm i Lappfjärd 1864-1943) från Timo i Korsbäck. Alvina hade många syskon, några av dom bosatte sig i Dagsmark.

Nere t.v. Alvina (1889-1982) som gifte sig med Erland Rosenback , följande Johannes (1891-1970) som gifte sig med Hilma Elvira Ojanperä från Storå och som tog namnet Hällback, Maria Vilhelmina (1893-1989) som gifte sig med Sigfrid Storlåhls från Måston eller Lillsund, följande Alma (1895-1984) som gifte sig med Emil Nyberg och längst ut Amanda (1897-1985) som gifte sig med Evert Gröndahl. Stående fr.v. Viktor (1899-1981) som först varit gift med Helmi Tuominiemi men som sedan gifte sig med Selma Nyberg och som tog namnet Berglind, följande är Jenny (1901-1976) som var ogift, följande Leander (1904-1972) som gifte sig med Selma Hammarberg, sedan Arthur (1905-1985) som gifte sig med Helmi Lydia Jansson från Storå och längst t.h. Mathilda (1908-1984) som gifte sig med Emil Lillsjö.
Nere t.v. Alvina (1889-1982) som gifte sig med Erland Rosenback , följande Johannes (1891-1970) som gifte sig med Hilma Elvira Ojanperä från Storå och som tog namnet Hällback, Maria Vilhelmina (1893-1989) som gifte sig med Sigfrid Storlåhls från Måston eller Lillsund, följande Alma (1895-1984) som gifte sig med Emil Nyberg och längst ut Amanda (1897-1985) som gifte sig med Evert Gröndahl.
Stående fr.v. Viktor (1899-1981) som först varit gift med Helmi Tuominiemi men som sedan gifte sig med Selma Nyberg och som tog namnet Berglind, följande är Jenny (1901-1976) som var ogift, följande Leander (1904-1972) som gifte sig med Selma Hammarberg, sedan Arthur (1905-1985) som gifte sig med Helmi Lydia Jansson från Storå och längst t.h. Mathilda (1908-1984) som gifte sig med Emil Lillsjö.

Det var alltså äldsta systern Alvina som gifte sig med Erland och flyttade till Brobackan. De fick också flera barn, några dog unga men sex stycken levde till vuxen ålder:

Anna (1918-1993) gifte sig med Kaarlo Huhtanen från Bötom. Här på bilden tillsammans med dottern Anneli f. 1947. Sonen Juhani föddes 1957.
Anna (1918-1993) gifte sig med Kaarlo Huhtanen från Bötom. Här på bilden tillsammans med dottern Anneli f. 1947. Sonen Juhani föddes 1957.
Här sitter Bertel Rosenback (1920-2005) tillsammans med hustrun Tora och barnen Inger och Ingbritt, bosatta i Ekenäs.
Här sitter Bertel Rosenback (1920-2005) tillsammans med hustrun Tora och barnen Inger och Ingbritt, bosatta i Ekenäs.
På bilden från 1946 Else Rosenback (1921-2011) som gifte sig med Eskil Gullmes från Lappfjärd. År 1948 fick de sonen Rolf och 1951 dottern Rita. År 1951 flyttade de till Canada där de 1958 fick ännu en dotter Rose-Marie.
På bilden från 1946 Else Rosenback (1921-2011) som gifte sig med Eskil Gullmes från Lappfjärd. År 1948 fick de sonen Rolf och 1951 dottern Rita. År 1951 flyttade de till Canada där de 1958 fick ännu en dotter Rose-Marie.
På bilden Torsten Rosenback (f. 1926) med hustrun Kaino (f. Santamäki Bötom 1929) och äldre sonen Leif i famnen, fotot från 1952. Sonen Hans föddes 1954.
På bilden Torsten Rosenback (f. 1926) med hustrun Kaino (f. Santamäki Bötom 1929) och äldre sonen Leif i famnen, fotot från 1952. Sonen Hans föddes 1954.
Den yngsta dottern Astrid (1928-2013) gifte sig år 1956 med Lars Löfgren från A-sidon. De fick barnen Stefan 1957 och Monica 1961. Dom flyttade till Sverige men 1963 flyttade de tillbaka till Dagsmark då de övertog Westers butik. Den förstördes i en brand på vintern 1964 och de flyttade då tillbaka till Sverige för gott.
Den yngsta dottern Astrid (1928-2013) gifte sig år 1956 med ”Holmbergas” Lars Löfgren från A-sidon. De fick barnen Stefan 1957 och Monica 1961. Dom flyttade till Sverige men 1963 flyttade de tillbaka till Dagsmark då de övertog Westers butik. Den förstördes i en brand på vintern 1964 och de flyttade då tillbaka till Sverige för gott.
Yngsta barnet Egil föddes 1931 och han gifte sig år 1955 med Ritva (f. Joonas i Storå 1934-1981) och de fick barnen Tor-Erik 1956 och Rita 1960.
Yngsta barnet Egil föddes 1931 och han gifte sig år 1955 med Ritva (f. Joonas i Storå 1934-1981) och de fick barnen Tor-Erik 1956 och Rita 1960.

De flesta barnen är födda på Storåvägen 35 utom minstingen Egil som föddes på nr 17, för år 1928 flyttade Erland och Alvina ner till Eriks och Marias hem. Erik och Maria hade båda blivit gamla och sjuka, så då sålde Erland sin gård åt slaktaren ”Haga” Anselm Lund. Nu bodde alla 3 generationer i samma gård.

Erland dog under kriget 1943 och i samband med dödfallet beslöt man på bönehuset att det skall göras ett fondkort eller minnesadress. De här fondkorten är fortfarande mycket populära och är en av grundstenarna i bönehusets ekonomi.

Efter Erlands dödsfall bodde Alvina ensam i den södra ändan och efter att Egil gifte sig med Ritva flyttade de in i den norra ändan. Egil arbetade på olika verkstäder, den sista tiden före pensioneringen på en däckverkstad i Kristinestad. Ritva Rosenback som arbetade som postutdelare i Dagsmark dog år 1981 och Alvina följande år och efter det bodde Egil i huset till sin död 2005. I dag används huset som fritidsbostad av Egils dotter Rita och hennes familj, som sedan flera år tillbaka är bosatta i England.

Foton.

Rosenbacks gård fotograferad från Storåvägen. Till vänster skymtar Koll-Minas stuga.
Rosenbacks gård fotograferad från Storåvägen. Till vänster skymtar Koll-Minas stuga.
Rosenbacks gård fotograferad från söder. Till höger skymtar Skogmans gård.
Rosenbacks gård fotograferad från söder. Till höger skymtar Skogmans gård.
Så här såg Rosenbacks gård ut enligt konstnären Rosblom.
Så här såg Rosenbacks gård ut enligt konstnären Rosblom.
Alvina Rosenback i trädgården år 1953.
Alvina Rosenback i trädgården år 1953.
Här står Alvina Rosenback på trappan tillsammans med sonhustrun Ritva.
Här står Alvina Rosenback på trappan tillsammans med sonhustrun Ritva.
Alvina Rosenback med dottern Astrid framför gården.
Alvina Rosenback med dottern Astrid framför gården.
Alvina Rosenback tillsammans med Alice Gröndahl (1925-2017) som sedan gifte sig med Eskil Norrgård från Klemetsändan.
Alvina Rosenback tillsammans med Alice Gröndahl (1925-2017) som sedan gifte sig med Eskil Norrgård från Klemetsändan.
Lena-Alvina på brotrappon år 1955.
Lena-Alvina på brotrappon år 1955.
Rita Rosenbacks fotografi från 2013, taget från sydväst. Eftersom gården flera gånger renoverats och byggts till så skulle Erik Rosenback som i tiderna byggde den knappast känna igen den i dag.
Rita Rosenbacks fotografi från 2013, taget från sydväst. Eftersom gården flera gånger renoverats och byggts till så skulle Erik Rosenback som i tiderna byggde den knappast känna igen den i dag.
Rosenbacks gård fotograferad 2014 från väster.
Rosenbacks gård fotograferad 2014 från väster.
Tidningsartikel från augusti 1997.
Tidningsartikel från augusti 1997.