”Lena-Emelas” eller Sandbackas gård på Dagsmarkvägen ca 135.

Sammanställt av Lasse Backlund 2017, med hjälp av Dagny Sandbacka, Leif Sandbacka och Kurt Långfors.

Här Sandbackas gård fotograferad från söder. I bakgrunden syns Bertel Långfors gård.
Här Sandbackas gård fotograferad från söder. I bakgrunden syns Bertel Långfors gård. På gården står Egils Volkswagen bubbla, som pojkarna i Klemetsändan beundrade för ”an gick ju nestan hondra”.

Det här huset i Storfors hade tidigare stått på Sebbasbackan upp mot Byåsen men i samband med storskiftet så flyttades det till lägenheten Gullvik 1:26 som var en del av Klemets hemman. Den här lägenheten hade efter storskiftet, år 1915 brutits ut ur Emil Klemets hemman, troligtvis av en Johan Henrik Lillgäls f.1843 och den var lite över ett hektar stor.

Någon byggnad uppfördes inte då på denna parcell utan det var änkan Edla Storkull (1863-1940)  som flyttade sin gård från Storkull hemmanet på Byåsen. I dag kan det verka lite oklart var på Byåsen denna gård hade stått men lite hjälp får vi av Selma Huhtala som en gång i radion klart och tydligt hade beskrivit var Edlas gård hade stått, så här sade hon: Å en beta från Ståhl Viktoras neeråt så va e Lena Edla´as. Han gåålin staar i Storfåss backan nu. Åp aron siidon åå veejin lite meir neerååt så va Lill-Kånstonas.”

”Lena” Edla Storkull som flyttade gården hade en kort tid varit gift med Erik Anders Fröberg (1880-1900) och med honom fått sonen Emil (1898-1983) som senare tog namnet Sandbacka. Erik Anders Fröberg var bror till “Lena-Erland”, alltså Erland Rosenback på Brobackan och deras far hette “Lena-Erik”, alltså Erik Fröberg (1851-1930).

År 1924 gifte sig Emil, som kallades ”Lena-Emel” med Hilma Jossandt (1900-1966) från Lappfjärd och följande år bytte de släktnamn till Sandbacka. År 1930 tog de över huset och det lilla hemmanet av modern Edla, som dock bodde kvar i huset tills hon dog 1940. På gården fanns fähus med 2 kor och eftersom det lilla hemmanet på lite över ett hektar inte kunde livnära deras stora familj, så arbetade Emil bland annat som skogshuggare.

Hilma Sandbacka ser nöjd ut då mejarkannon, mjölkkannon, mjölkämbaret och mjölksilen är urtvättade. I bakgrunden syns litet av Valter Långfors gård.
Hilma Sandbacka ser nöjd ut då mejarkannon, mjölkkannon, mjölkämbaret och mjölksilen är urtvättade. I bakgrunden syns litet av Valter Långfors gård.
På bilden Emil och Hilma Sandbacka.
På bilden Emil och Hilma Sandbacka.

Emil och Hilma Sandbacka fick 7 barn:

Torsten (1924-1925).

-Elis Eugen (1925-1988) gift 1947 med Saga Storås från Tjöck (f.1929), barn: 2 söner och 2 döttrar. Elis arbetade som montör, först på Krimo och sedan på Österbottens Kött i Kristinestad. I början på 50-talet byggde Elis och Saga en gård på Sandan i Lappfjärd.

Else Hilma (1928-2004) gift 1951 med Sven Holmström från Närpes. Bosatta i Fagersta i Sverige. Barn: en dotter och två söner.

-Egil Emil (1929-2005) gift 1954 med Dagny Lillkull (f.1932 på Sunnantillvägen). Flyttade i slutet på 50-talet till Hudiksvall i Sverige, där han arbetade som skogsvaktare. Barn: en dotter och en son.

-Erik Ingvald (f.1931) gift 1952 med Maj-Lis Smeds (f. 1931), bosatta i Stockholmstrakten i Sverige. Arbetade som monterare. Barn: en dotter och en son.

Alice Anne-Maj (f.1933) gift 1964 med Elis Bäckman från Norrnäs, där de sedan livnärde sig som jordbrukare. Barn: en dotter och en son.

-Karl Åke (f. 1935), gift med Carita Blomfeldt (1935-2011). Åke bodde under en lång tid i Sverige och hade eget företag inom bilmålarbranschen. Åke bor numera i Lappfjärd.

Trots att Sandbackas bodde i Dagsmark, så gick allihopa i folkskolan i Perus. Avståndet till folkskolan i Dagsmark var betydligt längre och vägen längs Langjäälon var åtminstone vintertid kall och igensnöad.

Här står Hilma och Emil Sandbacka med barnen Elis längst till vänster. I mitten står Egil och följande är Erik och Else. Längst fram står Alice och Åke. Fotot från 1937-38.
Här står Hilma och Emil Sandbacka med barnen Elis längst till vänster. I mitten står Egil och följande är Erik och Else. Längst fram står Alice och Åke. Fotot från 1937-38.
Här hela familjen Sandbacka samlad i slutet på 1950-talet. I bakre raden från vänster Elis, Egil, Erik och Åke. Framme sitter från vänster Else, mamma Hilma, pappa Emil och till höger sitter Alice.
Här hela familjen Sandbacka samlad i slutet på 1950-talet. I bakre raden från vänster Elis, Egil, Erik och Åke. Framme sitter från vänster Else, mamma Hilma, pappa Emil och till höger sitter Alice.

 

I mitten på 1980-talet så köpte grannen Kurt Långfors gården med den tillhörande tomten av Emil Sandbacka. Han behövde området för att kunna utöka växthusarealen och han sålde själva huset till Mörtmark. Foto från norr av Kurt Långfors.
I mitten på 1980-talet så köpte grannen Kurt Långfors gården med den tillhörande tomten av Emil Sandbacka. Han behövde området för att kunna utöka växthusarealen och han sålde själva huset till Mörtmark. Foto från norr av Kurt Långfors.
På Kurts foto så syns det att området börjat växa igen så pass att själva huset knappt syns.
På Kurts foto så syns det att området börjat växa igen så pass att själva huset knappt syns.
Enligt en husbok från 1960-talet så skulle Sandbackas hemman varit 2,8 hektar stor och där skulle ha funnits 2 kor.
Enligt en husbok från 1960-talet så skulle Sandbackas hemman varit 2,8 hektar stor och där skulle ha funnits 2 kor,