Annonser 1936

8.1.1936 Pärus-Fors påminner om möjligheten att mala säd på deras kvarn i Perus.
8.1.1936 Norrbacks som hade butik i Mylläris gård nära sportplanen.
1.11.1936 Andelslag i Dagsmark håller årsmöten.
8.2.1936 Ännu på 1930-talet så skulle skatter, avgifter och andra räkningar betalas kontant till mottagaren.
18.1.1936 Dagsmark Storsjöträsk i Korsbäck ordnade ofta möten och stämmor.
18.3.1936 Eftersom vägen till Korsbäck var privatägd, så skulle intressenterna samlas regelbundet för att besluta om vägens skötsel.
18.3.1936 Lappfjärd andelhandel skall bygga en ny filial i Perus och arbetet gavs ut på entreprenad.
15.2.1936 Sedan sekelskiftet var kilade stenar en allmän grund för byggnader och ofta hämtades den från Kärjenkoski och Uttermossa.
18.3.1936 Förr var det så att ordspråket ”Taa tär e finns å legg tär e behövs” användes alltför ofta. Behövde man sand så tog man det på Bergåsen, utan att fråga vems den var.
26.3.1936 Långstrandsdiket skall rensas.
4.4.1936 Bröderna Bodman öppnar busslinje till Dagsmark.
22.4.1936 ”Lid-Viktor” Björklund som skötte om Lappfjärd och Tjöck brandförsäkringsförening ville att husägarna skulle sota.
1.4.1936 Läkare eller sjukskötare hade ofta mottagningar ute i byarna och i Dagsmark skedde dessa hemma hos Erland Krook mittemot mejeriet.
25.4.1936 Lantmannagillet håller möte och föredrag på småskolan.
22.4.1936 Frans Renfors säljer lösegendom och hela lägenheten på auktion.
26.4.1936 I en liten notis i Syd-Österbotten så ser vi att ”Kårk-Elvira” Eklund tänker öppna ett kafé på Brobackan.
29.4.1936 Mejeriet håller extra stämma på småskolan.
16.5.1936 Skifteslaget håller möte på småskolan.
27.5.1936 Ungdomsföreningen ordar dans med orkestern Valencia.
16.5.1936 Viktor Långkvist som nyligen hade köpt Rönnqvist hemman i Klemetsändan av ”Roraas Viktor” sålde det direkt vidare åt Armas Hakala.
17.6.1936 Dagsmark Idrottsklubb ordnade tävlingar på den gamla sportplanen nära ungdomslokalen.
3.6.1936 DUF uppförde sina teaterstycken också i andra byar.
20.6.1936 Erland Lindqvist vill sälja ett hemman på Sneckarbackan i Norrviken.
8.7.1936 Johannes säljer gräset från flera skiften.
1.7.1936 Samppa och Tilda Yli-Heikkilä säljer lantbruksredskap, då han sålde sin gård på Åbro hemman i Palon åt Väinö och Elna Mannila.
4.7.1936 Gräsväxten på en bolagslott i Storsjö träsk skall säljas.
11.7.1936 Rio-Rita med kända musiker från Lappfjärd var en populär orkester på 1930-talet.
11.7.1936 Delägarna i Långstrandsdiket skall samlas till möte hos Erland Lindqvist.
11.7.1936 ”Kånstonas-Kalle” Lindell gjorde hela tiden affärer med lantbruksprodukter.

1.8.1936. Frans Korsbäck säljer en stuga i Korsbäck.
5.9.1936 Eelis Koskenkorva som just hade övertagit kvarnen i Ragnarsvik bjuder ut snabba och billiga malningar.
5.9.1936. 24/7 skulle det kanske kallas i dag men förr malde man ”alla dagar under hela dygnet”.
23.9.1936 Två fester ordnas på ungdomslokalen med lite olika arrangörer.
16.9.1936 Leander i Kvarnå vill sälja en hund.
12.9.1936 Handlande Norrback som hade butik nära sportplanen lämnade själv in sin konkursansökan.
30.9.1936 Gunnar på Sunnantillvägen vill sälja ett föl.
26.9.1936 Jyllinkoski vill hyra ut kvarnen och sågen i Tuimala i Kornbäcken.
7.10.1936 kommunens äldsta ungdomsförening som grundades 1896 firade ordentligt då den fyllde 40 år.
14.10.1936 Lantmannagillet ordnar skördefest i Korsbäck.
31.10.1936 ”Koll-Anagrets” arvingar säljer hennes kvarlåtenskap på auktion. Hon hette Storkull och bodde hos sin son Erik Anders Englund i Palon. Hon var också mor till sågägare Viktor Nylund, handlanden J.H.Storkull och handlanden Erland Norén.
4.11.1936 Korsbäckvägen var privat väg och intressenterna samlades till möte i Dagsmark.
5.12.1936. Handlande Norrbacks konkursbo säljer hans varulager, lastbil och 150 hönor på auktion. Själva fastigheten skulle säljas på eftermiddagen.
15.12.1936 Elandelslaget som bildades i mitten av 1930-talet tänker besluta om att sälja ledningarna.
8.12.1936 ”Lid-Viktor” var kassör i kolonisationsnämnden och låntagarna skulle betala räntor och amorteringar på kommunalgården i Lappfjärd.
12.12.1936 Handlande Norrback som hade sökt i konkurs hade tydligen kommit överens med borgenärerna om en förlikning, vilket gjorde att han kunde fortsätta handla en tid.
29.12.1936 Handlande Norrback har förlorat ett paket.
19.12.1936 Handlande Norrback säljer ut lagret men han gör också bytesaffärer.
12.3.1936 Andelskassan och mejeriet hade alltid gemensamma stämmor och möten, för de i stort sett samma delägare.
31.12.1936 Pärus-Fors Ab:s kvarn var igång dygnet runt varje dag.