Torparen Karl ”Rebeck-Kalle” Gustafsson Lillkull.

Den 19 februari 1864 övertog Kalle och hans hustru Maja 1/3 av fadern Gustaf Andersson Lillkulls torp på Sunnantillvägen.  Som bostadstomt fick han ett område i Västeråkern, västerut från den gamla gården och i närheten fick han 8 tegar åkermark. Han fick också hälften av Åbackåkern, och hälften av södra åkern invid Lillsjö träsk. Ängar fick han på den västra sidan om Lillsjö träsk, 1 ½ lott uti tillandningen uti Lillsjö träsk och en tredjedel av torpets tillhöriga skogsmark.

För att erhålla detta måste Rebeck-Kalle överta en tredjedel av torpets skulder och i utlösen åt sin syster ge 100 mark silver. Ett sytningskontrakt uppgjordes  samma dag som köpebrevet skrevs. I köpebrevet fanns också villkoret att om Kalle tänker sälja sin torpandel, så har hans arvingar rätt att inlösa det för 600 silvermark.

Kalle skulle också betala en tredjedel av torpets onera och utskylder, alltså skatter och avgifter, enligt det torparkontrakt som Gustaf Andersson hade gjort 22 januari 1846. Kalle fick tillträde till torpandelen först till hösten 1864.

Den 10 oktober 1877 köpte Rebeck-Kalle och Maja ett Lillkull hemman på 5/224 mantal av Edla Karolina Eriksdotter Lillkull, med sin man Adrian Mickelssons samtycke. Detta hemman hade Edla fått i arv år 1865 efter sin far ”Pelas-Erk”  Erik Henriksson Lillkull. Hemmanet kostade 1 500 mark, inga byggnader ingick förutom en halv ria. Det här köpebrevet var undertecknat i Härkmeri och bevittnat av två herrar Grannas.

Vem var denna Edla Karolina Lillkull?

Edla Karolina Lillkull (1847-1883) var dotter till ”Pelas Erk” (f.1808) som var bonde i Kiaskroken. Hon var första gången gift med Johan Reinhold Sjuls från Härkmeri (1843-1874).  Johan for till Amerika redan 1872 och dog där 1874. De fick barnen:

-Amanda (f.1866) som flyttade till Sideby.

-Edla (f.1869) gifte sig med Josef Isaksson Berg (f.1857 i Uttermossa).

-Karl Johan var fosterson i Lillsjö hos Carl Viktor Mattsson (f. 1840) och Albertina Johan Henriksdotter (f.1841). Karl Johan for till Amerika år 1890.

Efter Johan Reinholds död gifte Edla Karolina om sig med Adrian Mickelsson Hukrelius (1849-1901) från Pjelax och de fick två söner:

-Adrian (1877-1886).

-Johannes (f. 1880) ”rymde” till Amerika år 1900.

Edla Karolina dog i barnsäng år 1883. Hennes andra man Adrian, som enligt kyrkboken var slagrörd och lam dog i Dagsmark i mars 1901.

Inga ättlingar är alltså bosatta i Dagsmark.