70-års jubileum år 1984, uppgjord av Bror Vikfors.

h21

h22

h23

h24