Andelsmejeriets stämma 1933.

Syd-Österbotten 1.4.1933:

En gemensam stämmodag med Dagsmark andelsmejeri, Andelskassa och byakassa föranstaltades på ungdomsföreningens lokal torsdagen den 23 mars. Till först behandlades andelsmejeriets löpande ärenden. Av årsberättelsen framgick, att mejeriet under år 1932 invägt 699.677 kg mjölk under 305 leveransdagar, således med medelmjölkmängd av 2 294 kg per dag, medelfettprocenten har varit 3,542. Av denna mjölkmängd har tillverkats 29,478 kg smör, som till största delen har sålts till Centralandelslaget Enigheten för ett medelpris av 19,12 mk per kg. Till leverantörerna har i mjölklikvider utbetalats 466,000 mk, medelpriset utgör 66,6 penni per kg. Mejeriets skuld har under året nedgått med 31,000 mk utgör den totala skulden nu vid årsskiftet 255,000 mk. Efter förhandlingarnas slut bjöd mejeriet de närvarande på kaffe med bröd.