Medaljen.

Diktat av Eva 11 april 2018:

I dag är kärestan på en finfin fest,
i Helsingfors som inbjuden gäst.
Av Svenska Folkskolans Vänner ett pris han får,
jag är rörd och stolt, fäller en tår.

Att bli uppmärksammad för det han gör och har gjort
är uppmuntrande, sporrande och mycket stort.
Ifall jag glömt Dig gratulera så gör jag det nu:
Hjärtliga gratulationer älskade, kära Du!

Medaljen som Lasse fick på Svenska Folkskolans Vänners fest i april 2018.