Måg Jåssas gård och släkt.

Sammanställt av Inga-Lill Sandström år 2022:

Johan Fredrik Mickelsson Häggblom eller Färm var född på Österbacka hemman i Ömossa år 1818 men flyttade som mycket ung till Korsnäs.  Han flyttade sedan till Sebasbackan  i Dagsmark, då han gifte sig med Anna Kajsa Johansdotter Finne (f.1816). Han blev måg på Anna Kajsas hemman och fick därför smeknamnet ”Måg Jåss”.

Så här såg den gård ut som byggdes på 1790-talet och som revs i slutet av 1940-talet, då Emil och Mildrid Klåvus byggde den gård som fortfarande står kvar.

Denna gård byggdes troligen på 1790-talet av bonden Erik Andersson Thomasfolk f. 1755 i Tjöck och hans hustru Anna Johansdotter Lillkull f. 1757. De hade gift sig 1783 och de övertog Henrik Mattsson Finnes hemman om 5/24 dels mantal i början av 1790-talet. Eftersom detta par byggde sitt hus norr om byns dåvarande centrum på Byåsen, så började gården kallas ”Åsinas”.

Sönerna Johan och Anders tar över hemmanet år 1817.

Efter Erik Anderssons död 1810 förestod änkan Anna Johansdotter hemmanet till år 1817, då sönerna Johan Eriksson f. 1784 och Anders Eriksson f. 1785 gemensamt tog över hemmanet. År 1829 delades hemmanet mellan dem så att vardera brodern fick 5/48 dels mantal av Finne hemman.  Johan Eriksson var sexman i byn och var gift med Maria Mattsdotter Klemes f. 1790 och de bodde i den här hemgården. Brodern Anders Eriksson byggde sin gård en bit längre västerut och den gården började kallas Antas. Deras syster Maria Eriksdotter f. 1890 var gift med bonden Johan Henriksson Finne f. 1792 och bodde på andra sidan landsvägen. Hon var mor åt Johan Johansson Finne eller Sebbas f. 1817, som började kallas Sebbin.

Johans son Johan Henrik tar över hemmanet år 1844, medan dottern Anna Kajsa och mågen fick ett torp.

År 1844, då Johan Eriksson var 60 år gammal, skrev han över sitt ägande Finne 5/48 dels mantal skattehemman till sin äldsta son Johan Henrik Johansson f. 1820. Samtidigt utfäste han en torplägenhet för sin dotter Anna Kajsa f. 1816 och sin måg Johan Fredrik Mickelsson Färm f. 1818. Johan Fredrik var född i Ömossa 1818 men familjen flyttade 1819 till Korsnäs. År 1836 kom drängen Johan Mickelsson Färm från Korsnäs och han gifte sig 1842 med bondedottern Anna Kajsa Johansdotter Finne i Dagsmark. Följaktligen börjar han då kallas ”Måg Jåss”.

Enligt torpkontraktet skall Anna Kajsa och Johan Fredrik ha till boningshus just det hus som redan är uppbyggt och halva rian som är byggd på åsen. Johan ”Måg Jåss” Mickelsson Färm eller Finne undertecknar kontraktet med orden ”Med föregående kära svärfars goda villkor finder jag mig till alla delar nöjd”.

Johan Henrik bygger en ny gård i Likvagnsjäälon.

Anna Kajsas bror, Johan Henrik Johansson Rosenback eller Finne f. 1820 hade gift sig 1840 med bondedottern Anna Greta Larsdotter Äbb f. 1819 i Lappfjärd. Det var de som blev bönder på hemmanet och byggde troligen en ny gård 100 meter österut från hemgården i den s.k Likvagnsjäälon mittemot folkskolan. Bonden Johan Henrik Rosenback dog redan 1852 och änkan Anna Greta Larsdotter förestod hemmanet ända till år 1869, då hon sålde halva hemmanet eller 5/96 dels mantal till äldsta sonen Johan Henrik Johan Henriksson Rosenback f. 1841, som kallades ”Åsinas Hindrik”.

Eftersom den gamla gården vid Byåsvägen började kallas Måg Jåssas, så var det säkert där som Johan Mickelsson och hustrun Anna Kajsa bodde. Deras son Viktor f. 1860 bodde också i gården med sin familj. Han var gift med Vilhelmina Karlsdotter Lång f. 1859 och de hade 8 barn. Måg Jåss som hade erhållit sin torplägenhet 1844 hade innehaft den i 45 års tid och han sålde den i november 1889 till bonden Johan Henrik Johansson Rosenback, alltså ”Åsinas Hindrik” för en köpesumma stor ettusen sjuttiofem (1075) mark. Från köpet undantog han alla hus och 1/4 lott i Storsjö träsk, vilka han behöll för egen del.

Måg Jåssas son Viktor köper ett hemman på Sebasbackan år 1889.

Samma månad 1889 köpte Måg Jåssas son Viktor ett hemman om 1/24 dels mantal av Rosenback skattehemman Nr.3 i Dagsmark by. Detta hemman köpte han av Viktor Valentin Johansson Rosenback f. Förnäs. Denne i sin tur hade köpt hemmanet 1/12 mantal av Rosenback på auktionen efter ”Sebbin” (Johan Johansson Rosenback) och säljer nu hälften till torparen Viktor Johansson Rosenback och hans hustru Vilhelmina för 2825 mark i gull. I köpet ingår inga vidare hus än den riebyggnad, som på Storsveden befinnes samt hälften av ängsladorna. Även får köparen ingen del i tomten där hemmanets åbyggnad nu är uppförd. Köparen skall även ansvara för hälften av den sytning som tillkommer sytningsänkan Matilda Abrahamsdotter enl. sytn.kontrakt av den 13 april 1885 (Sebbins änka). Viktor Johansson Rosenback eller Häggblom erhöll 1 uppbudet på detta hemman vid 1890 års lagtima vinterting, § 9.

”Måg Jåss” dog 1896 då han var 78 år gammal. Hans hustru Anna-Kajsa blev 84 år och dog i november år 1900. Sonen Viktors hustru Vilhelmina dog i barnsäng år 1901 vid 41 års ålder. Måg Jåssas son Viktor blev då ensam med 8 barn varav den äldsta var 17 år och den yngsta Hulda Olivia var en vecka gammal.

”Måg Jåssas Viktor” säljer sitt hemman i delar år 1903.

Ett par år efter hustruns död säljer Viktor sitt hemman 1/24 dels mantal av Rosenback. I augusti 1903 säljer han halva hemmanet 1/48 del till ”Skaftong Josip å Lina”, alltså Josef Henrik Gustafsson Häggblom och hans hustru Karolina samt Johan Erland Reinholdsson Lindqvist och hustru Maria Amanda. Hälften till vardera hjonelaget för 2000 mark samt ¼ sytning till Matilda Abrahamsdotter Rosenback. Inga tomtåbyggnader ingår i köpet. Vid storskiftet fick Josef Häggblom och Erland Lindqvist sina hemman väl samlade i Korsbäck på Sågkvarnbackan.

I oktober samma år 1903 säljer Viktor Johansson Rosenback – Häggblom eller Färm andra halvan av hemmanet 1/48 del för sina 8 barn i moderarv bekommet för 2000 mark samt barnens del i åbyggnaderna (½) för 700 mark samt sin egen del i byggnaderna (½) för 700 mark. Tillsammans 3400 mark samt sytning från denna hemmansdel åt Matilda Rosenback. Köpare av denna hemmansdel är Viktors kusin Viktor Eliasson Rosenback (Eljasas Viktor) och hans hustru Edla Maria Reinholdsdotter. I köpet ingår jord, skog, hägnader och ängslador samt åbyggnader. Säljaren förbehåller sig rätt att med sin familj bebo gården hyresfritt till 1 maj 1904. Viktor Häggblom flyttade till Lappfjärd efter det han sålt sin gård och sitt hemman i Dagsmark.

”Eljasas Viktor” säljer gården åt ”Agnis Hindrik å Mina” år 1906.

Tre år efter det Viktor Eliasson köpt Måg Jåssas gamla gård säljer han den vidare åt bonden Henrik Karlsson Agnäs och dennes hustru Wilhelmina Henriksdotter. De köper den 10 oktober 1906 1/48 dels mantal av Rosenback hemman. I köpet ingår jord, skog, hägnader och ängslador samt bostadsbyggnad, fähus och stallsbyggnader. Köpesumman är 3500 mark samt sytning till sytningsänkan Matilda Rosenback enligt kontrakt av den 13 april 1885.