Selims foton från år 1963.

Här några av folkskolläraren Selim Björses´ fotografier, som han tog år 1963. Eric Stens har identifierat personerna och skrivit de flesta texter. Fotografierna är från Svenska Litteratursällskapets arkiv i Vasa.

I bakgrunden bakom träden syns södra folkskolan, alltså nuvarande Kantilena. Byggnaden till höger revs för flera år sedan, och i den bodde läraren i den norra ändan och lärarinnan i den södra.
I bakgrunden bakom träden syns södra folkskolan, alltså nuvarande Kantilena. Byggnaden till höger revs för flera år sedan, och i den bodde läraren i den norra ändan och lärarinnan i den södra.
En blomsterprakt utan like fanns det utanför lärarbostaden, så länge läraren och klubbledaren Selim Björses bodde där.
En blomsterprakt utan like fanns det utanför lärarbostaden, så länge läraren och klubbledaren Selim Björses bodde där.
Skoltå vid södra folkskolan fotograferad från landsvägen. Längst fram syns Gustas Kaalas gård.
Skoltå vid södra folkskolan fotograferad från landsvägen. Längst fram syns Gustas Kaalas gård.
Glada vinnare i en skidtävling, från vänster Jonny Ingvesback, Karl Erik Ebb, Göran Gullmes, Hans Hoxell och Ernfrid Grannas.
Glada vinnare i en skidtävling, från vänster Jonny Ingvesback, Karl Erik Ebb, Göran Gullmes, Hans Hoxell och Ernfrid Grannas.
Vid skolavslutningen visades elevernas skolarbeten upp för föräldrarna och andra besökare.
Vid skolavslutningen visades elevernas skolarbeten upp för föräldrarna och andra besökare.
Takstegar, gungor och cykelställningar tillverkades i metallslöjden på den nya centralskolan.
Takstegar, gungor och cykelställningar tillverkades i metallslöjden på den nya centralskolan.
Handkärror och takstegar i långa rader visas upp på skolavslutningen.
Handkärror och takstegar i långa rader visas upp på skolavslutningen.
Brandstakar, blomställningar och golvlampor utställda vid skolavslutningen.
Brandstakar, blomställningar och golvlampor utställda vid skolavslutningen.
 Kläderna från handarbetslektionerna utställda i klassrummet.
Kläderna från handarbetslektionerna utställda i klassrummet.
Lite svårt att förstå i dag att eleverna i början på 1960-talet kunde tillverka dylika bord och stolar.
Lite svårt att förstå i dag att eleverna i början på 1960-talet kunde tillverka dylika bord och stolar.
Kläder och andra nyttoföremål tillverkades på handarbetslektionerna i helt otroliga mängder. Fotot från skolavslutningen 1963.
Kläder och andra nyttoföremål tillverkades på handarbetslektionerna i helt otroliga mängder. Fotot från skolavslutningen 1963.
Trädgårdsmöbler och andra fina bruksföremål utställda på skolavslutningen.
Trädgårdsmöbler och andra fina bruksföremål utställda på skolavslutningen.
Salens norra sida i Selim Björses bostad.
Salens norra sida i Selim Björses bostad.
Så här kunde en spis se ut i läraren Selim Björses bostad vid södra folkskolan.
Så här kunde en spis se ut i läraren Selim Björses bostad vid södra folkskolan.
Lärare Björses sal på södra folkskolan.
Lärare Björses sal på södra folkskolan.
Nordöstra kammaren i lärare Selim Björses bostad.
Nordöstra kammaren i lärare Selim Björses bostad.
Under 35 år som lärare på södra skolan bodde Selim Björses i denna bostad.
Under 35 år som lärare på södra skolan bodde Selim Björses i denna bostad.
Salens norra sida med insyn i nordvästra kammaren i Selim Björses bostad vid södra skolan.
Salens norra sida med insyn i nordvästra kammaren i Selim Björses bostad vid södra skolan.
Så här bodde läraren på södra dolkskolan.
Så här bodde läraren på södra dolkskolan.

Mera foton av Selim Björses hittar du genom att klicka HÄR!