Det Lillkull hemman som blev till Blomkvist.

Karl Blomkvist (1856-1909) blev bonde på det Lillkull hemman som låg nära Kiaskroken år 1880, då han gifte sig med bondedottern Anna Greta Johansdotter Lillkull (1862-1902). Köpebrevet skulle ha uppgjorts 1881.

Anna Greta Lillkull var dotter till Johan Henrik Båsk (1833-1879) som kom som måg till Lillkull hemmanet 1858 då han gifte sig med bondedottern Anna Greta Eriksdotter Lillkull (1840-1894).

Anna Greta Eriksdotter var dotter till ”Pelas-Erk” alltså Erik Henriksson Lillkull (1808-1862) och hans hustru Maja Greta Riarbäck. Erik var bonde på hemmanet åren 1831 – 1862 på 5/48 mantal, men fick fastebrev först 1841.  Erik delade år 1831 faderns hemman med sin bror Johan Henrik Henriksson Lillkull (1798-1857) och det är den delen som i dag kallas för Lindellas.

”Pelas-Erk”, Erik Henrik Lillkull var son till Henrik Mattsson Mattfolk (1804-1857) som blev måg på Lillkull hemmanet då han gifte sig med bondedottern Anna Karlsson Lillkull (1775-1833). Deras hemman var på 5/24 mantal och de var bönder under åren 1804-1831.

Anna Karlsson Lillkull var dotter till Karl Johansson Lillkull (1750-1828) och dennes hustru Margareta Gabrielsdotter Finne (1747-1802). Deras hemman var på 5/24 mantal och de var bönder under åren 1778 – 1804.

Karl Johansson Lillkull var son till Johan Persson Lillkull (1718-1788) och dennes hustru Maria Larsdotter Klemets. Deras hemman var på 5/24 mantal och de var bönder under åren 1750-1778. Från början var Johans hemman dubbelt större men år 1753 delade han det med sin svåger Lars Larsson Lillkull. Det var denne Lars Larsson som sedan flyttade sitt hemman till andra sidan Lillån, mittemot nuvarande bönehus.

Johan Persson Lillkull var son till Pehr Isaksson Lillkull (1688-1750) och dennes hustru Elisabet Johansdotter (1698-1776) och de var bönder mellan åren 1721 – 1750.

Pehr Isaksson Lillkull var son till Isak och Anna Lillkull. Isak i sin tur var son till Per Hansson som var gift med Beata. Denne Per Hansson är den första kända bonden på hemmanet Lillkull och i Lappfjärds historia, del 2 har läraren Einar Lind antytt att det är efter denna Per som släkten kallas ”Pelas”.

Per Hansson var bonde på ½ mantal kronohemman redan år 1681 och det var han fortfarande 1696. Per Hanssons måg Mårten Mattson var bonde på hemmanet fram till 1705 men denne Mårten var barnlös. Från 1712 och framåt till 1721 skulle en Måns Lillkull ha varit bonde på detta kronohemman, då alltså Pehr Isaksson tog över.