Hemmanet Lång på A-sidon.

Nedanstående utredning om Lång hemman på A-sidon, är uppgjord av Inga-Lill Sandström från Vasa. Hon är född och uppväxt i Dagsmark, nära dessa Lång hemman.

Hemmanet Lång på Sebbasbackan.

Anders Andersson Lång (1779-1833) gifte sig år 1801 med Stina Stephansdotter f. 1774 i Närpes, Yttermark. Hon var syster till Henrik Stephansson som Anders mor Margaretha hade gift sig med. Anders och Stina får barnen Anders Henrik f. 1801, Johan Erik f. 1803 och Josef f. 1808. Stina Stephansdotter dör 1809 och Anders gifter om sig 9.12 1810 med Caisa Pettersdotter som är född 1783 i Bötom. I detta äktenskap föds barnen: Maja Lena 1811, Gustav 1814, Rudolf 1816, Carl 1820 och Bernhard 1822. Det var säkert under Anders Anderssons och hans son Anders Henriks tid som bönder på 1/12 del av Lång som detta hemman flyttades till A-sidon.

Del av Lång till bönhustomten.

Efter Anders Andersson Lång övertog sonen Anders Henrik Lång f. 1801 faderns hemman om 1/12 mantal av Lång skattehemman. Det var troligen den tiden som den sista av Lång-gårdarna nedanom Sebbas-backan flyttades ut. Anders Henriks gård flyttades till A-sidon och troligen till det ställe där bönehuset finns idag. Hemskiftet på detta Lång hemman gick från Lillbron söderut längs med ån.

Anders Henrik Andersson Lång f. 1801 gifte sig 1822 med Brita Lena Eriksdotter Finne f. 1798. De fick en dotter, Maja Lena f. 1824. Anders Henrik dog redan 1826 endast 25 år gammal. Änkan Brita Lena gifte om sig 1828 med Gustaf Adolf Mattsson Österling som var född 1802 i Sideby. Brita Lena och Gustaf Adolf fick gemensamma barnen: Anders Henrik 1829, Greta Stina 1834, Anna 1837 och Josef 1840. Denna Gustaf Adolf var husbonde på Lång hemmanet på A-sidon fram till sin död 1846.

Anders Henrik Anderssons bror Johan Erik f. 1803 blev skräddare och ändrade sitt namn Lång till Söderholm. Han var anfader till de personer i Dagsmark som haft det namnet.

Efter styvfadern Gustav Adolfs död är det Maja Lena Anders Henriksdotter f. 1824 som tillsammans med sina män axlar husbondeskapet på Lång hemman i ”bönehus” gården. Hon gifte sig första gången med Anders Henriksson Geisor år 1847 men han dog efter bara två år. Så gifte hon sig 1851 med Josef Erik Henriksson Storsjö men han levde också bara två år efter bröllopet. År 1857 gifte hon sig tredje gången med Karl Mattsson Lillsund f. 1812 som då blev husbonde i gården. Maja Lenas mor Brita Lena f. Finne dog också samma år, alltså år 1857.

Josef Blomkvist köper del av Lång som sedan kommer att bli ”Backlundas”.

Det var vid denna tid som en del av bönhushemmanet på A-sidon såldes. Smeden Josef Blomkvist köpte 1/3 av hemmanet eller 1/36 mantal och blev medåbo. Om honom är antecknat i kyrkboken att han år 1855 först kom till Båsk hemman från Bötom men sedan flyttade till Lång. Han flyttade då till den plats på Lång hemman som senare blev Backlunds och kanske det också var han som byggde gården där?

Efter hustrun Albertinas död sålde Josef Blomkvist år 1868 hemmansdelen om 1/36 mantal åt Gustav Andersson Lillkull f. Riarbäck och dennes hustru Maja Lena. Senare övertog deras son Viktor Lång hemmanet och sedan han farit till Amerika såldes hemmanet år 1900 åt änkan Matilda Klemets. Hon var dotter till ”Storfåssin”, alltså Johan Josef Storfors eller Kaas och hade vuxit upp i granngården på ”bönehustomten” och hennes föräldrar Johan Josef och Edla Sofia bodde nu i en sytningsstuga alldeles i närheten. Matilda gifte sig 1902 med Anders Björses, senare Forsgård och redan 1904 sålde de detta hemman 1/36 mantal av Lång till Josef och Maria Backlund. Detta hemman fick vid storskiftesregleringen 1912 namnet Backlund 4:5 och är ännu 100 år senare i den släktens ägo.

På storskifteskartan från början på 1900-talet så ser vi var Backlunds hemman nr 4:5 fanns på den södra sidan av Lappfjärds å, på båda sidorna om Sunnantillvägen. Bakom Nylundas fanns ett annat skifte som helt naturligt ännu idag kallas för ”Anna skifte”. Därtill fanns det skog på Bergåsen och skog och ängar uppe i Lillsjö.
På storskifteskartan från början på 1900-talet så ser vi var Backlunds hemman nr 4:5 fanns på den södra sidan av Lappfjärds å, på båda sidorna om Sunnantillvägen. Bakom Nylundas fanns ett annat skifte som helt naturligt ännu idag kallas för ”Anna skifte”. Därtill fanns det skog på Bergåsen och skog och ängar uppe i Lillsjö.

Österut från Backlundas hemman ligger Sandback hemman nr 4:4, som alltså är den så kallade bönhustomten.