Anhållan till kommunen 1954.

Till kommunalfullmäktige i Lappfjärd.

Idrottsföreningen Länkens Dagsmark avdelning har sedan 1949 arbetat för att få en egen idrottsplan i byn. Markområdet köptes för 112 000:-, Oy Pellonraivaus har för en kostnad av 41 000 jämnat planen och avdelningen har för övrigt på planens iståndställande betalt 60 000 :-. Avdelningen har sålunda hittills nedlagt på sin idrottsplan mycket över 200 000 mark. Tre särskilda ansökningar om tipsbidrag har gjorts men utan resultat.

Avdelningen har på sitt planbygge ett banklån på 90 000 mark och kan inte i år ens betala räntan därpå. Då föreningen saknar medel, kan icke heller sportplanen iordningställas utan hjälp av kommunen och med tipsmedel.

För att tipsmedel skall erhållas måste också kommunen ge en del för planbygget.

Då kommunalfullmäktige för par år sedan beviljade 200 000 mark på planinköp i kyrkobyn och kommunala idrottsnämnden för samma plan utvecklat bra mycket över 1 miljon i tipsmedel, så kan det icke vara riktigt att samtidigt föreningen och enskilda skall stå för idrottsplanbyggen i utbyarna.

IF Länkens Dagsmark avdelning anhåller därför att kommunalfullmäktige besluter att inköpa idrottsplanen i Dagsmark och för ändamålet i 1955 års budget upptager 200 000 mark samt ger kommunala idrottsnämnden i uppdrag att anhålla om tipsmedel.

IF Länkens Dagsmark avdelning förbinder sig att färdigbygga idrottsplanen och svara för dess framtida underhåll.

IF Länkens Dagsmark avdelning

A.R. ordförande