Höstmöte i november 1939.

2 dagar före vinterkrigets utbrott, alltså den 28 november 1939 hade tidningen Syd-Österbotten en artikel om Dagsmarks Andelsmejeris höstmöte:

Dagsmark andelsmejeri höll sin höststämma i går kl. 14. Ordförande var bonden Valdemar Rosengren och sekreterare disponent A. Mattsson.

Styrelsens verksamhetsberättelse för årets tio första månader föredrogs och godkändes. Ur berättelsen framgick att mejeriet under ifrågavarande period varit i gång 228 dagar, varunder invägts 461.340 kg mjölk eller 2.023 kg per dag. Den invägda mjölkmängden var motsvarande period i fjol 439.089 kg, varför av avsevärd ökning föreligger. Mjölkens medelfetthalt var 3,72 %. För mjölken utbetalades till leverantörerna 450.492 mark eller 97,6 p per kg. Till leverantörerna såldes 1.387 kg smör för ett medelpris av 26,77, till återförsäljare i Kristinestad och Lappfjärd 2.347 för sammanlagt 65.246 mark och till Mejeriförbundet Enigheten 14.833 kg för 390.813 mark.

För försåld helmjölk inflöt 36.337, för grädde 9.339 och för skummjölk 3.599 mark. Mejerites statslån avkortades med 20.000 mk, varför på detsamma nu återstår 100.000 mk. Särskilda reparationer på mejeribyggnaden drogo en kostnad av 7.500 mk.

Från styrelsen voro i tur att avgå Erland Norrgård och Anselm Nygård, vilka återvaldes. Till revisorer för innevarande års räkenskaper valdes Emil Backlund, Viktor Björklund och Mejeriförbundet Enigheten, suppleanter blevo Frans Agnäs och Einar Lind. Slutligen beslöts för nästa år prenumerera på tidskriften Lantmän och Andelsfolk åt samtliga medlemmar.