Dragås-hemmanets historia.

Sammanställt av Lasse Backlund i april 2020. Inga-Lill Sandström har bidragit med viktiga uppgifter.

Detta Dragås hemman på Lång i Dagsmark, som trots namnet var beläget under Bergåsen fick sin början år 1898 då Karl Eriksson Mattfolk och hans hustru Maria Andersdotter från Uttermossa köpte hälften av det så kallade Bönhushemmanet nära Lillbron. Marias mor Maja Lena var född på Sunnantill och hon var syster till ”Pelas Josip” Lillkull, så hon var säkert bekant med hemmanet och orten från tidigare. (Om du vill läsa historiken om det så kallade ”Bönhushemmanet”, så skall du klicka HÄR!)

Hemmanet som uttermossaborna köpte i april 1898 var på 1/18 mtl, och där fanns också flera byggnader, som ingick i köpet. För hemmanet betalade de 6 500 mark + den sytning som hörde till denna hemmansdel.

I mars 1901 avled den unga bonden Karl Eriksson och änkan Maria blev ensam med de fyra barnen. Maria ärvde halva hemmanet och de minderåriga barnen den andra halvan. Barnens arvedel såldes nu på auktion och det högsta budet gavs av Marias morbror ”Pelas Josip” Lillkull. Mamman Maria sålde sin arvedel på 1/36 mtl år 1906, och efter flera ägarbyten köpte Evangeliföreningen själva bondgården till bönehus och handlanden J. H. Storkull köpte själva hemmanet.

Barnens arvedel, alltså den del som Josef Lillkull köpte 1901 sålde han vidare redan i mars 1902. Han sålde då hemmansdelen på 1/36 mtl åt torparen Johan Henrik Johansson Lillsjö, senare Lång och hans hustru Karolina Esaiasdotter Korsbäck. Karolina var yngsta barn till Esaias Varsaviita (1799-1871) som blev måg på Korsbäck hemman, då han år 1828 gifte sig med Maja Greta Korsbäck. Namnet ”Haga” kommer från denne torpare Johan Henrik Lillsjö, som bland annat hade en syster som under storskiftet omnämns som Maja Lena Haga eller Klemets. Den efterkommande släkten kallas fortfarande ”Haga”.

Torparna köpte hemmansdelen för 1 800 mark, plus sytning åt den ursprungliga ägare som var ”Storfåssin”, alltså Josef Johansson Lång och hans hustru Edla. Några byggnader ingick inte i köpet men nog en stugtimra som de fick tillträda.

Storskiftet i Dagsmark pågick som bäst och Johan och Karolina Lång fick sitt nya hemman placerat under Bergåsen, längs med Gamla vägens på den östra sida. Hemmanet fick namnet Dragås 4:14 och det var på 20 ha, varav 7 ha var skog på Bergåsen. En del av markerna fanns i Villurin.

8,5 hektar av Dragås hemmanet fanns i en ruta under Bergåsen, på östra sidan av Gamla vägen. Därtill fanns det 4,5 ha mark i Villurin och 7 ha skog på Bergåsen. Nummer 4:5 tillhörde Josef Backlund och kallas ännu ”Anna skifte”, nummer 5:10 är Josef Lillkulls hemman Sten och nummer 5:7 är Viktor Lillkulls hemman Löfgren. Hemmanet nummer 5:9 som syns både uppe och nere på kartan tillhörde Viktor Nylund.

År 1905, under storskiftstiden dog Johan Henrik och det blev nu änkan Karolina Lång som ensam övertog hemmanet. Enligt de gamla mantalsböckerna så skulle det ha funnits ett torp på hemmanet och det ägdes först av Paul Kivioja och från 1903 till 1905 av Henrik Korpela från Storå. Vem som bodde på torpet är oklart. Det är också oklart var Karolina bodde men möjligtvis var det just i detta torp.

Johan Henrik och Karolina hade 8 barn, varav ett dog i unga år. Bland barnen kan nämnas ”Haga-Hindrik” Lindberg och Amanda, som kallades ”Isakas Manda”. Det äldsta barnet, dottern Edla Karolina som var född 1876 gifte sig år 1904 med slaktaren Emil Gideon Hjort eller Lund (1884-1937). Denne Emil, som kallades ”Joot Emel”, senare ”Haga Emel” var son till Johan Viktor Hjort eller Lund (f.1841) och Maria (född 1840 i Kaskö) och Emil växte upp i Lappfjärd. I början av 1900-talet vistades Emil några år i Amerika men han återvände till Lappfjärd.

Edla Karolina och Emil flyttade år 1905 upp till torpet på hemmanet Dragås, alltså samma år som bonden Johan Henrik Lillsjö, senare Lång dog. I juni år 1906 sålde nyblivna änkan Karolina Lång hemmanet 4:14 på 1/36 mantal åt torparen Heikki Henberg-Mäenpää. Heikki Henberg var född i Honkajoki men via Sideby flyttade han till Bötom då han träffade Ulrika där. Efter köpet flyttade Heikki, Ulrika och Ulrikas son Karl till Dragås hemmanet. Heikki Henberg hade flera barn från ett tidigare äktenskap, så kanske också något av dessa följde med till Dragås hemmanet. Förra ägaren Karolina Lång flyttade från Dragås hemmanet år 1914 och efter det är hon skriven som backstugusittare på Karl och Vendla Lindells Lillkull hemman i Klemetsändan. Dottern Edla Karolina och hennes man, mågen Emil Lund däremot flyttade till Långqvist gård på Lillkårk år 1914 tillsammans med de sex barnen. Möjligtvis bodde de där i lillstugan som fortfarande finns kvar nära Lisa-Moravägen eller så bodde de i den rymliga bondgården som inhysingar.

Emil Gideon Lund och Edla Karolina fick alltså sex barn under tiden de bodde på Dragås hemmanet:

-Viktor ”Haga-Anselm” Anselm (född 1903, död i Sverige 1967)
-Amanda Julina (född 1905, gift med Georg Adrian Konn, död i Kristinestad 1995)
-Ida Olivia (född 1907, gift 1936 med Ragnar Nyberg i Fiskars och dog där)
-Artur Emil (1909-1928)
-Johannes (född 1911, gift med Ida Utfolk från Tjöck och dog där 1981)
”Haga” Leander Lund (född 1912, gift år 1933 med Jenny Öström från Ömossa)

 

Heikki och Ulrika Henberg som hade köpt Dragås hemmanet i juni 1906, flyttade en stugtimra dit samma år. I november 1907 sålde Heikki och Ulrika Dragås hemmanet med en bostadsbyggnad vidare åt Sven Kangasniemi, som hade bott i Honkajoki och i Storå. Möjligtvis kände Heikki Henberg och Sven Kangasniemi varandra från tidigare, eftersom de var från samma ort.

I november 1912 sålde Sven Kangasniemi hemmanet Dragås i 2 lika stora delar, ungefär 4 ha åkermark var. Den nedre delen på 1/72 mtl sålde han åt bonden Josef Backlund. Det fick namnet Bergås 4:50 och där ingick också 3,5 hektar skog på Bergåsen nära Ivaras väg. Josef Backlund ägde från tidigare det så kallade ”Anna skiftet” på andra sidan rån mot nordväst. Den övre delen på 1/72 mtl där byggnaderna stod sålde han åt ”Mäkelä-Jåss” eller Johannes Mäkelä från Storå. Den delen blev kvar med namnet Dragås och där ingick också 3,5 hektar skog på Bergåsen.

I september 1921 sålde Johannes Mäkelä sin hemmansdel på lite mer än 4 hektar mark och 3,5 hektar skog åt läraren Johannes Sjöblad. Denne var folkskollärare i Dagsmark mellan åren 1921-1930 tills han blev rektor för den nybildade Evangeliska folkhögskolan i Dagsmark. Läraren Sjöblad bodde säkert i det nybyggda skolhuset, så därför är det oklart hur det kom sig att han köpte denna hemmansdel och vad den skulle användas till.

I dag är Dragås hemmanet delat i 3 lägenheter, som alla ägs av familjen Backlund. Väster om hemmanet går den gamla vägen till Korsbäck och till höger på kartan syns den nya vägen till Korsbäck.

I maj 1927 sålde läraren Johannes Sjöblad 3 ha mark och 3,5 hektar skog åt bonden Emil Backlund och det fick nummer Dragås 4:62 och den mindre delen på drygt ett hektar mark fick nummer 4:61, som fick namnet ”Sjöbladas” åt Viktor Söderqvist.

Familjen Söderqvist behöll Sjöbladas ända tills Håkan Söderqvists dödsbo sålde området åt Kurt Backlund.

I dag är det således familjen Backlund som är ägare till hela det gamla Dragåshemmanet.