Selims foton från åren 1948 – 1950.

Här några av Selim Björses´ fotografier tagna åren 1948 och 1950. Eric Stens har identifierat personerna och skrivit de flesta texter. Fotografierna är från Svenska Litteratursällskapets arkiv i Vasa.

Eleverna från Lappfjärd på utfärd till Wilhelm von Schwerins minnesmärke i Ömossa 1950.
Eleverna från Lappfjärd på utfärd till Wilhelm von Schwerins minnesmärke i Ömossa 1950.
Pärttaken spikades så gott som alltid på talko i tiderna, till på köpet var det lite tävling mellan spikarna,
Pärttaken spikades så gott som alltid på talko i tiderna, till på köpet var det lite tävling mellan spikarna,
Skolans elever på utfärd till Blomåsarna 1950.
Skolans elever på utfärd till Blomåsarna 1950.
År 1950 gjorde klubben en utfärd till Oravais och här står Mona Knus framför Döbelns sten och läser "Döbeln vid Jutas" ur Fänrik Ståhls sägner.
År 1950 gjorde klubben en utfärd till Oravais och här står Mona Knus framför Döbelns sten och läser ”Döbeln vid Jutas” ur Fänrik Ståhls sägner.
Lantbruksklubbens medlemmar framför minnesstenen över de stupade i Finska kriget 1808-09, som finns i Oravais. Fotot från 1950.
Lantbruksklubbens medlemmar framför minnesstenen över de stupade i Finska kriget 1808-09, som finns i Oravais. Fotot från 1950.
Vacker strandvy vid Lappfjärds å.
Vacker strandvy vid Lappfjärds å.
Kraftverket i Harjavalta togs i bruk just före vinterkriget bröt ut 1939 och den stora ledningen genom Dagsmark till Vasa togs i bruk ett år senare. Lantbruksklubben gjorde en resa till kraftverket 1949.
Kraftverket i Harjavalta togs i bruk just före vinterkriget bröt ut 1939 och den stora ledningen genom Dagsmark till Vasa togs i bruk ett år senare. Lantbruksklubben gjorde en resa till kraftverket 1949.
År 1949 gjorde lantbruksklubben ett besök till det då tio år gamla kraftverket i Harjavalta. På bilden bland annat Irma Rosendahl, Brita ebb och Astrid Klåvus.
År 1949 gjorde lantbruksklubben ett besök till det då tio år gamla kraftverket i Harjavalta. På bilden bland annat Irma Rosendahl, Brita Ebb och Astrid Klåvus.
Det var mycket folk i skördearbetet i tiderna och arbetet gjordes med finkläderna på. Det var vita skjortor, folkdräkter och "kvita hassasdukar".
Det var mycket folk i skördearbetet i tiderna och arbetet gjordes med finkläderna på. Det var vita skjortor, folkdräkter och ”kvita hassasdukar”.
Uthusbyggnaden på prostgården Bäckelund. Delen till vänster revs 1950 medan delen till höger fortfarande står kvar.
Uthusbyggnaden på prostgården Bäckelund. Delen till vänster revs 1950 medan delen till höger fortfarande står kvar.
Lappfjärdsflickor i folkdräkt, från vänster Astrid Klemets, Inga Högström och Ellen Nissander. Fotot från 1950.
Lappfjärdsflickor i folkdräkt, från vänster Astrid Klemets, Inga Högström och Ellen Nissander. Fotot från 1950.
Elin och Elna Holmlund vid deras klubbland.
Elin och Elna Holmlund vid deras klubbland.
Präktig hemträdgård vid Rosendahls, där bland andra Irma och Margit står.
Präktig hemträdgård vid Rosendahls, där bland andra Irma och Margit står.
Lappfjärds å, gärdesgårdar och vida fält.
Lappfjärds å, gärdesgårdar och vida fält.
7 april 1950 fyllde folkskolläraren Selim Björses 50 år och då var det stor fest på södra skolan. Här är det efterfest i det rum som tidigare var slöjdsal men som nu ändrats till läsesal. Från vänster Brita Björses, Greta Ebb, Signe Björses, Amanda Storkull, Irene Ingves, Alina Björses, Birger Björses, Elin Björses och Tekla Skrivars.
7 april 1950 fyllde folkskolläraren Selim Björses 50 år och då var det stor fest på södra skolan. Här är det efterfest i det rum som tidigare var slöjdsal men som nu ändrats till läsesal. Från vänster Brita Björses, Greta Ebb, Signe Björses, Amanda Storkull, Irene Ingves, Alina Björses, Birger Björses, Elin Björses och Tekla Skrivars.
Folkskolläraren, klubbledaren och fotografen Selim Björses balanserar på den sluttande trappan på häbbret vid Bäckelund.
Folkskolläraren, klubbledaren och fotografen Selim Björses balanserar på den sluttande trappan på häbbret vid prostgården Bäckelund.
Häbbret på prästgården Bäckelund är stort och ståtligt, det är bara trappan som lutar betänkligt.
Häbbret på prostgården Bäckelund är stort och ståtligt, det är bara trappan som lutar betänkligt.
4 000 stockar sågades till byggnadsvirke för att användas vid lokalsbygget. Evert Ekman till vänster ser bekymrad ut.
4 000 stockar sågades till byggnadsvirke för att användas vid lokalsbygget. Evert Ekman till vänster ser bekymrad ut.
År 1950 visar Alvar Björklund hur stenfoten är lagd under den nya ungdomslokalen.
År 1950 visar Alvar Björklund hur stenfoten är lagd under den nya ungdomslokalen.
Takstolarna vinschades upp med en dylik maskin, då ungdomslokalen byggdes 1950.
Takstolarna vinschades upp med en dylik maskin, då ungdomslokalen byggdes 1950.
Här ser man hur det gick till då takstolarna vinschades upp på väggbanden, då lokalen byggdes 1950.
Här ser man hur det gick till då takstolarna vinschades upp på väggbanden, då lokalen byggdes 1950.
1950 reser sig den nya ungdomslokalen. Mannen med "karavagne" är på väg över Gamla bron.
1950 reser sig den nya ungdomslokalen. Mannen med ”karavagne” torde vara Hemming Ådjers (1912-1990) är på väg över Gamla bron.
Ungdomslokalen under byggnadsskedet 1950 fotograferad från andra sidan ån. "Gamälbroen" leder över till den andra sidan.
Ungdomslokalen under byggnadsskedet 1950 fotograferad från andra sidan ån. ”Gamälbroen” leder över till den andra sidan.

Mera foton av Selim Björses hittar du genom att klicka HÄR!