Granlundas eller Pala-gården på Storåvägen 51.

Sammanställt av Lasse Backlund 2015, med hjälp av Kerstin, Jalle och Kaj Granlund. Uppdatering gjord i juli 2017. 

Granlunds stilrena gård med lillstuga står nära Storåvägen i Palon.
Granlunds stilrena bondgård med lillstuga står nära Storåvägen i Palon.

Den här gamla bondgården i Palon på Storåvägen blev flyttad till sin nuvarande plats år 1895. Den stod tidigare ca 200 m österut, nära Åbbs uthus och bostad. Den blev flyttad av Anders Konstantin Andersson Rosenblad (1845-1916) och hans andra hustru Christina Carl Fredriksdotter Skrivars (1855-1928).

Anders Rosenblad var född på Klockarbackan i Bötom och han var son till Anders Mattsson Rosenblad el. Haaranoja (1821-1874) och Sofia Tomasdotter Haaranoja och han hade kommit som måg till Storkulls hemman. Anders Mattsson var känd som en god sångare och han brukade sjunga ut liken i Bötom och åtminstone då han var i Alakylä, eller i Nederby som byn heter på svenska så kunde sången höras ända ner till Dagsmark. Anders Konstantin kom som fosterson till Dagsmark hos sin moster Sofia Eriksdotter Haaranoja och Karl Mattsson född i Birkala. Torpet där de bodde ska ha legat någonstans mellan nuvarande Englundas och Mannilas, fast på Mannilas sida av vägen.

Anders Rosenblad gifte sig första gången med Karolina Storkull (1847-1886) och hon var dotter till Maja Lena Finne (f. 1812) och Erik Henrik Storkull (f. 1810). Karolina Storkull var småkusin till Viktor Nylund, Erik Anders Englund, Erland Norén och J.H. Storkull. Karolinas farmor Anna Storkull (f. 1768) var syster till Maria som gifte sig med skomakaren Johan Petter Fröberg och hon var också syster till Matts Mattsson Storkull (f. 1766) som var farfar åt Nylundas Viktor och hans bröder. Anders Rosenblad fick fastebrev på hemmanet i april 1876.

På bilden Konstantin som föddes på Klockarsbackan, kom till Palon som fosterson, och som sedan gifte sig med Karolina Storkull. På fotot är han dock tillsammans med sin andra hustru Christina Skrivars, hemma från Uttermossa.
Anders Konstantin som föddes på Klockarsbackan, kom till Palon som fosterson, och som sedan gifte sig med Karolina Storkull. På fotot är han dock tillsammans med sin andra hustru Christina Skrivars, hemma från Uttermossa.

Anders och Karolina fick 7 barn tillsammans, av dem dog 3 som unga och 3 emigrerade till Amerika och stannade där. Det var endast sonen Karl ”Pala Viktor” (1881-1948) som tog namnet Hägglund som stannade i Dagsmark och som vuxen bosatte sig på andra sidan landsvägen.

Då Karolina dog år 1886 så gifte Anders om sig med pigan Christina Skrivars (1855-1928) som var hemma från Uttermossa, dotter till Karl Fredrik Skrivars och Anna Lena Ådjers. År 1895 flyttade de så bondgården till den plats där den fortfarande står och år 1907 bytte de namn från Storkull till Granlund.

10 Granlund
Den blåa linjen visar råarna på det hemman som Anders Granlund fick efter storskiftet.

De fick 4 barn och den äldsta som hette Frans (1887-1938) emigrerade till Amerika och antog där namnet Frank Andersson. Han arbetade som textilarbetare i Norwood.

Här Frans som emigrerade till Amerika och bytte namn till Frank Andersson.
Frans som emigrerade till Amerika och bytte namn till Frank Andersson.

Dottern Elsa Matilda (1889-1969) gifte sig med Johan Viktor Jansson från Tjöck och de bodde i Kristinestad, de fick endast en dotter, Elin Marita som dog mycket ung år 1922. Elsa och Johan Viktor tog Josefs son Rudi som fosterson år 1932, så han växte upp i Kristinestad. Elsa och Viktor bodde först på hyra på Strandgatan. Elsa arbetade i hamnen med både lastning och lossning av fartyg och Viktor arbetade som forman på en affär vid torget, alltså med att köra ut varor till kunderna med häst. Efter en tid köpte de gården nr 7 i norra ändan av Östra långgatan där de till och med kunde hålla några kor. De hade också ett litet jordbruk och Elsa slutade då arbeta i hamnen. Fostersonen Rudi brukade valla korna nere vid Norrfjärden.

Här Elsa Granlund som gifte sig med Jansson från Tjöck. På den högra bilden så sitter Elsa t.v. tillsammans med okänd kvinna.
Elsa Granlund som gifte sig med Jansson från Tjöck. På den högra bilden så sitter Elsa t.v. tillsammans med okänd kvinna.

Sonen Josef Granlund (1894-1957) som i vardagligt tal kallades för ”Pala-Josip” var den som övertog hemmanet år 1915 och odlade upp stora nya arealer, bland annat i Nyängen. Och förstås så skulle ju barnen också hjälpa till. Till exempel Gunnar och Birger var under tio när de ensamma skulle upp till Nyängen och röja skog på egen hand. Någon dagsmarkbo hade anmält att pojkarna tvingades jobba hårt, så en övervakare från kommunen kom och kollade om Josef hade tvingat iväg pojkarna. Då hade Birger sagt att de inte blivit tvingade utan gjorde det för att de ville.

Josef Granlund inkallades på de vitas sida i inbördeskriget och deltog i artilleriet i Tammerfors och sedan också möjligtvis också i Helsingfors. Eftersom han kunde finska kom han att fungera som tolk för den rikssvenska stabspersonalen. Han hade anhållit om att inte bli uttagen med motiveringen att han var enda sonen som kunde sköta hemmanet när den andra ”sedan länge är borta i Amerika”.

Josef som inte var speciellt religiös tyckte inte om att hustrun Hulda och några av barnen brukade gå till bönehuset men Hulda talade ofta med honom om tron när han blev gammal och sjuk. Han började längta mera och mera efter det och till sist hade han sagt att om karlarna i byn inte har något värdefullt att säga om Jesus när de kommer, så kan de lika gärna låta bli att komma.

Då Josef sedan låg på sitt yttersta, så samlade han hustrun och alla barnen runt sig. Då fick de gå igenom allt vad som hänt under tiden tillsammans, då skulle allt redas upp och det fanns möjlighet att be om förlåtelse. En dag när Hulda satt vid Josefs säng och såg att nu är det inte långt kvar så hade hon sagt: ”Nu kommer Jesus snart.” Då reste han sig ur sin säng och sträckte upp händerna och sa: ”Snart? Han är redan här”. Kort härefter dog Josef.

Här den unge ”Pala-Josip” som skulle bli bonde på hemgården.
Den unge ”Pala Josip” som skulle bli bonde på hemgården.

Den yngsta dottern hette Ida Josefina (1896-1980) och gifte sig med Frans Vilhelm Ketola från Storå och fick 5 döttrar och har många ättlingar. De bodde i Kristinestad någonstans vid Skrattnäsvägen.

Här Ida Granlund som gifte sig med Ketola.
Ida Granlund som gifte sig med Ketola.

Men det var ju alltså Josef Granlund som tog över gården och hemmanet. ”Pala-Josip” som han kallades gifte sig år 1917 med Hulda Rosenback (1895-1973) från Kvarnå. Lillstugan som fortfarande står kvar byggdes år 1905 som sytningsstuga åt Konstantin och Christina och uthusen byggdes om i början på 30-talet.

Josef var också en riktig hästkarl och har fått flera diplom för detta. Just därför och kanske för att gården ligger bra till nära landsvägen så blev Granlunds ett ställe där man ofta hade inkvarteringar. Folk från de finska trakterna som skulle till Kristinestad brukade ofta ta in och de fick bo i både huvudgården och i lillstugan. Ibland kunde det vara så mycket främmande att barnen inte alltid visste var du skulle sova, fast det var deras eget hem.

På 1920-talet var Josef Granlund ordförande för Dagsmark Lantmannagille under ett par års tid. Han satt ofta i folkskolans direktion och under krigsåren satt han som medlem i kommunalnämnden i Lappfjärds kommun.

Josef och Hulda Granlund.
Josef och Hulda Granlund.

Hulda Rosenback.

Hulda Rosenback var dotter till Viktor Hannus, senare Lillsjö (1859-1899) från Härkmeri och Anna Kajsa Rosenback (1864-1928). Viktor och Anna Kajsa bodde i Kvarnå på det ställe som i dag heter för Westerbackas,  i en bondgård med lillstuga och flera uthus. År 1899 avreste fadern Viktor till Amerika men efter en kort dog han på sjukhus i Proctor och Anna Kajsa blev änka med flera små barn.

På bilden sitter Hulda med sina bröder Viktor t.v. och Karl ”Kväänå-Kalle” till höger.
Hulda sittande med sina bröder Viktor t.v. och Karl ”Kväänå-Kalle” till höger.
Anna Kajsa Rosenbacks man Viktor före hans avfärd till Amerika 1899.
Anna Kajsa Rosenbacks man Viktor före hans avfärd till Amerika 1899.
Här Ida Agnäs till vänster, som senare gifte sig med Emil Backlund. Till höger Hulda Rosenback.
Ida Agnäs till vänster, som senare gifte sig med Emil Backlund. Till höger Hulda Rosenback.

Hulda hade flera syskon men bara två som levde till vuxen ålder.

Karl Viktor (1888-1943) som kallades för ”Kväänå-Kalle” och han var gift med Signe Adelina Ulfves (1893-1932) från Lappfjärd. De fick 6 barn och bodde på flera ställen i Dagsmark men flyttade senare till Lappfjärd. Kväänå-Kalle var känd för sina byrallor som han brukade uppträda med på olika tillställningar. Vill du läsa hans byrallor, så skall du klicka här!

Viktor Sigfrid (f. 1893, död i Fitchburg, Mass. i Amerika i april 1933) som år 1916 avreste till Amerika med 4 andra män från Dagsmark, nämligen Konrad Rosenlund, Leonard Lillkull, Johannes Gröndahl och Frans Eklund. De for med den så kallade ”riipelilinjen” från Alesundet i Kristinestad och det var nog rädslan för den hotande ryska militären som fick åtminstone Viktor att åka iväg. Den här tiden pågick ju första världskriget och moderlandet Ryssland låg i krig med Tyskland, så det var en dramatisk tid i vår historia. Så här skriver Eva Grönlund om början på den långa färden till Amerika, som började i Alesundet:

Deras dramatiska resa med en liten båt från Kristinestad över Bottniska viken till Sverige har av många äldre berättats vidare till yngre generationer i Dagsmark. Under båtfärden över havet från Kristinestad mot Sverige blåste det upp till hård storm. Båten började ta in vatten, och det uppstod problem med båtmotorn. De unga männen förde en hård kamp mot stormen och de kämpade med att ro och ösa vatten ur båten. Alla utom en höll på att ge upp. En av de unga männen ville gå ur båten mitt på havet. De hade gett upp hoppet när de till slut nådde en liten holme och där hittades de av svenska kustbevakningen som hjälpte dem. Flera av dem som var i båten fick sviter av strapatserna för resten av sina liv. Leonard var en av dem. Viktor Rosenback ansågs av de andra vara den som räddade dem så att de klarade livhanken.”

Enligt denna berättelse så var det Viktors förtjänst att alla kom lyckligt fram till Amerika. Den första tiden bodde han i Proctor i Massachusetts tillsammans med bland annat Leonard Lillkull men sedan flyttade de båda två till Worcester som ligger i samma delstat.

Viktor Rosenback d.y. som föddes 1893 var son till Viktor Rosenback d.ä. och ”Kväänå Kajs” i Kvarnå. Tillsammans med några andra dagsmarkpojkar for han till Amerika år 1916 och den lilla båten höll på att gå under redan på Bottenhavet. Enligt vad kamraterna har berättat så skulle det vara denne Viktor Rosenback som höll modet uppe så att samtliga kunde rädda sig och ta sig iland på en ö utanför svenska kusten.

Mamma Anna Kajsa Rosenback, som kallades ”Kväänå Kajs” som blev änka 1899 råkade i början på 1900-talet ut för en stor olycka då gården med alla uthus förstördes i en häftig brand. Elden fick sin början av att inhysingar som bodde i lillstugan tömde het aska i gödselstacken med den påföljd att byggnaden fattade eld. Den spred sig snabbt till alla andra byggnader och inom några timmar var allting lagt i aska.

Eldsvådan hos Kväänå-Kajs
Det var på natten den 8 maj 1901 som elden bröt ut i de tätt bebyggda gårdarna i Kvarnå. Kväänå Kajs alla hus förstördes och samma sak hände med grannen Josef Karl Rosenbacks gård. Totalt 19 byggnader lades i aska och katastrofen var fullständig, för gårdarna var så gott som oförsäkrade.

Några försäkringar fanns inte som skulle ha täckt skadorna och det ledde till att Anna Kajsa blev tvungen att sälja markerna åt grannarna och själv flyttade hon till Kristinestad där hon år 1922 köpte en liten stadsgård på Strandgatan 69 nära Kattpiskargränden.

Här huset på Strandgatan som fortfarande står kvar.
Här huset på Strandgatan i Kristinestad som fortfarande står kvar.
Här står Anna Kajsa Rosenback på gårdsplanen i Kristinestad. I bakgrunden skymtar Kristinestads nya kyrka. Före hon dog, bodde hon en tid i Palon i Dagsmark hos dottern Hulda Granlund.
Anna Kajsa Rosenback på gårdsplanen i Kristinestad. I bakgrunden skymtar Kristinestads nya kyrka. Före hon dog, bodde hon tidvis i Palon i Dagsmark hos dottern Hulda Granlund.
Här på bilden Pala-Josip, han och Hulda blev alltså bönder på hemgården och de fick flera barn:
Pala Josip Granlund, han och Hulda blev alltså bönder på hemgården.
Hulda Rosenback från Kvarnå iklädd folkdräkt. Hon gifte ju sig sedan med Josef Granlund i Palon.

 

Josef och Hulda Granlund fick flera barn:

Gunnar Georg (f. 1918), stupade i fortsättningskriget år 1942 och han blev ett så kallat onödigt offer. Det var vinter och halt då männen skulle sätta ut minor och mot bestämmelserna hade gruppchefen gett order att säkringarna skulle tas bort på förhand. Och eftersom det var halt så halkade en av soldaterna, vilket gjorde att en av minorna sprängdes. Flera soldater dog direkt och Gunnar skadades men dog senare på sjukhus i Jyväskylä. Gunnar var den tilltänkta bonden på Granlunds hemman och han fick agrolog utbildning men det blev i stället den yngsta brodern Alvar som lite motvilligt tog över hemmanet. Jarl blev också erbjuden hemmanet men då hans hustru Irma som var lärare hade arbete på annan ort så blev det Alvar i stället.

Birger Olof (1919-2015) som år 1947 gifte sig med Signe Rosengård (1910-1984), bodde en tid i ”Rintamäki-gården” men sedan bosatta i Sverige. Barnlösa.

Rudi Rafael (1921-2014) togs som 11-åring som fosterson till sin faster Elsa och hennes man Viktor i Kristinestad och växte upp där. De 2 sista åren gick han i skolan i Kristinestad och efter skolan arbetade han några som busspojke men sedan började han arbeta på en affär vid torget. År 1958 gifte han sig med Lisbeth Björknäs (1931-2014) från Lappfjärd och 3 dagar efter bröllopet for Rudi till Smedjebacken där hans bror Nils bodde. Först följande år flyttade hustrun Lisbeth dit och de bodde där så länge de levde. Deras båda barn bor fortfarande i Sverige, dottern i Täby och sonen i Västervik.

Helny Linnea (1923-2017) som år 1946 gifte sig med grannen Elis Åbb (1917-1970). Flyttade till Smedjebacken i Sverige år 1961, 2 döttrar som bor där med sina familjer.

Jarl Erik (1925-2015) som år 1954 gifte sig med Irma Rosendahl (f. 1931) från Lappfjärd. Bosatta i Kristinestad, sonen bosatt i Esse.

Nils Åke (1926-1963) som år 1950 gifte sig med Ellen Söderback (f. 1926) från Övermark. Bosatta i Sverige, 4 barn, av dem lever 3 fortfarande.

Alvar Valfrid (1928-2008) ogift och barnlös. Alvar tog över hemmanet och blev bonde och potatisodlare i hela sitt liv. Efter Alvars död såldes gården och hemmanet åt grannen Englund. Man kan säga att Granlunds hemman som i tiderna avskiljts från Storkulls hemman genom detta köp återgick till ursprunget eftersom Englunds hör till Storkulls släkt.

Släkten Granlund, generation 1:

Anders Mattsson Rosenblad, senare Haaranoja (1821-1874) gift 1845 med Sofia Tomasdotter Haaranoja (1824-1894) . Bosatta på Klockarsbackan i Bötom.

Anders Konstantin Andersson (1845-1916) se tabell 1

Vilhelmina (1847-1931)

-Johannes (1849-1920)

-Anna Albertina (1852-1887)

-Mathias (1854-1863)

-Thomas Nestor (1857-1915)

-Karl Viktor (1860-1860)

-Malakias (1861-1863)

-Elina Sofia (1864-1941)

 Tabell 1

Från generation 1!

Anders Konstantin Andersson Rosenblad (1845-1916) gift första gången år 1870 med Karolina Storkull (1847-1886) från Dagsmark. Karolina var dotter till Erik Henrik Hansson Storkull (f. 1810) och Maja Lena Johansdotter Finne (f. 1812). Erik Henrik Storkull var son till Hans Henrik Uddfolk från Uttermossa och Anna Storkull (f. 1768). Denna Anna var syster till Maria som gifte sig med skomakaren Johan Petter Fröberg. Anna var också syster till Matts Mattsson Storkull som var far till bland annat Josef Storkull, alltså den Josef som sedan fick barnen Viktor Nylund, Erik Anders Englund, J.H. Storkull och Erland Norén.

-Vilhelmina Storkull (1870-1929) se tabell 2

-Karl Viktor (1872-1874)

-Maria Sofia (1874-1875)

-Elina (1876-1953) se tabell 3

-Maria Sofia (1878-1886)

Karl Viktor (1881-1948) se tabell 4

Erik Anders (1884-1928) se tabell 5

Anders gift andra gången år 1886 med Christina Skrivars (1855-1928) som var dotter till Karl Fredrik Skrivars och Anna Lena Ådjers.

Frans Emil (1887-1938) se tabell 6

Elsa Matilda (1889-1969) se tabell 7

Josef Henrik (1894-1957) se tabell 8

Ida Josefina (1896-1980) se tabell 9

Tabell 2

Från tabell 1.

Vilhelmina Storkull (1870-1929) gift 1894 med Johan Viktor Lillgäls el. Knus (1872-1917). Båda emigrerat till Amerika där Vilhelmina kallade sig Nina Wilson och Johan Viktor som arbetade som mekaniker på järnvägen kallade sig John Wilson. Bosatta i Worcester i Massachusetts på östkusten.

-Annie Vilhelmina Lillgäls el Wilson (1895-1929) gift med John Sullivan

-Selma Elina Wilson (1897-1961) gift med Leroy Stanley Day (1893-1962) 5 barn, alla bosatta i Amerika

-Johan Walter Wilson (f. 1901), bosatt i Worcester, 3 barn bosatta i Amerika

Tabell 3

Från tabell 1.

Elina Storkull. På bilden till höger tillsammans med sin man Alfred.
Elina Storkull. På bilden till höger tillsammans med sin man Alfred.

Elina Storkull (1876-1953) emigrerade till Amerika 1894, gift 1897 med Alfred Aspholm (1873-1953) som tog namnet Johnson och som flyttat till Amerika 1895. Alfred var född i Pörtom, men flyttade 1890 till Mustasaari, eller Korsholm som det heter nu, där han blev dräng på Reth hemman i Höstves.

-Rose Elizabeth Johnson (1898-1961) gift med Richard Anderson

-Theodore Alfred Johnson (1899-1989) gift med Emma Fredrika Halgren (1896-1991) 2 barn

-Edward Leonard Johnson (f. 1901) gift med Dorothy Ashton

Tabell 4

Från tabell 1.

Karl Viktor Rosenblad, senare Hägglund (1881-1948) gift år 1909 med Adelina Korsbäck (1882-1948). Adelina från Korsbäck var dotter Erik Henrik Johansson Korsbäck och Maja Greta.

-Einar Valdemar Hägglund (1910-1991) gift med Milda Sofia Norrgård från Malax, bosatt i Palon men flyttade sedan till Sverige, barnlösa.

-Gunnar Georg Hägglund (1916-1984) gift år 1946 med Helmi Maria Myllyniemi (1918) från Åbackan, dotter till Oskar och Vilhelmina Myllyniemi. Barn: Helge (f. 1946), Holger (f. 1949) och Margit (f. 1951).

-Ellen Ingeborg (f. 1921) gift med Sten Ragnar Hellberg

Tabell 5

Från tabell 1.

Erik Anders Rosenblad el. Storkull (1884-1928) gift första gången med Sofia Karl Johansdotter Granqvist från Påskmark (1874-1914).

-Lina Evelina Rosenblad (1905-1979) gift med Theodore L Salonen

-Anders Theodore Rosenblad (1908-1942) gift med Signe Irene Johansdotter Hautaviita (1907-1989) , 4 barn, bland annat Ingmar Rosenblad, bosatt i Lappfjärd och har 4 barn tillsammans med Rauha Anneli Kivioja, f. i Kauhajoki.

Erik Anders gift andra gången med Ida Alvina Josef Eriksdotter Mannfolk (1891-1973) född i Lappfjärd. De fick en dotter Ida Cecilia som dog ung.

Tabell 6

Från tabell 1.

Storkull Frans och Lydia i Amerika.
Storkull Frans och Lydia i Amerika.

Frans Emil Storkull (1887-1938) emigrerade till Amerika år 1906, tog där namnet Frank Anderson och gifte sig i Amerika år 1910 med Lydia G Rasi, född i Finland (1889-1980).

-Arthur Anderson (1912-2005) gift med Sirkka Rantala och fick 2 döttrar

-Anne Evelina Anderson 1913-1995) gift med William Ernest Lauterbach och fick 4 barn

-Grace Anderson (1916-1995) gift med Arvo John Heino och fick 3 barn

Tabell 7

Från tabell 1.

Elsa Matilda Storkull (1889-1969) gift med formannen Viktor Jansson, född i Tjöck (1903-1962). Bosatta i Kristinestad.

-Elin Marita Jansson (1922-1922)

Tog år 1932 Rudi Granlund som fosterson.

Tabell 8

Från tabell 1.

Josef ”Pala Josip” Henrik Storkull, senare Granlund (1894-1957) gift år 1917 med Hulda Maria Rosenback (1895-1973) från Kvarnå. Hulda var dotter till Viktor Hannus, född i Härkmeri, senare Lillsjö och Anna Kajsa Gustavsdotter Rosenback. Bodde där Nybond i Kvarnå.

-Gunnar Georg Granlund (1918, stupade i fortsättningskriget 1942)

Gunnar Granlund.
Gunnar Granlund.

 

-Birger Olof Granlund (1919-2015) gift med Signe Olivia Rosengård (1910-1984) från Brobackan, bosatta i Västerås. Barnlösa.

Birger Granlund.
Birger Granlund.

-Rudi Rafael Granlund (1921-2014) gift 1958 med Lisbeth Rosina Björknäs (1931-2014) från Lappfjärd, bosatta i Smedjebacken. 2 barn, båda bosatta i Sverige.

Rudi Granlund.
Rudi Granlund.

-Helny Linnea Granlund (1925-2017) gift 1946 med Elis Åbb (1917-1970) född i Härkmeri men bodde sedan i granngården i Palon. Flyttade 1961 till Smedjebacken i Sverige. 2 döttrar som båda bor i Sverige.

Helny Granlund, g. Åbb.
Helny Granlund, g. Åbb.

-Jarl Erik Granlund (1925-2015) gift 1954 med läraren Irma Rosendahl (f. 1931) från Lappfjärd. Bodde en tid i Oravais men sedan på Skolbrinken i Kristinestad. Sonen Kaj, kyrkoherde i Esse.

Jarl Granlund.
Jarl Granlund 1925-2015.

-Nils Åke Granlund (1926-1965) gift 1950 med Ellen Söderbacka (1926-2003) född i Övermark. Bosatta i Smedjebacken, 4 barn varav 3 fortfarande lever.

Nils Granlund.
Nils Granlund.

-Alvar Ragnvald Granlund (1927-1927)

-Alvar Valfrid Granlund (1928-2008) ogift och barnlös, bonde och potatisodlare på hemgården i Palon.

Alvar Granlund .
Alvar Granlund .

Tabell 9

Från tabell 1.

Ida Josefina Storkull (1896-1980) gift år 1924 med snickaren Frans Vilhelm Ketola, född i Storå (1901-1972). Bosatta på Skrattnäsvägen i Kristinestad.

-Aino Anita Ketola (1925-1940) ogift och barnlös.

-Elvi Elisabeth Ketola (1927-1995) gift 1946 med Reino Ossian Koivuluoma (f. 1923) från Kristinestad, 5 barn.

-Eila Marita Ketola (f. 1930) gift 1950 med Birger Osvald Eklund (1922-1992) från Påskmark, 12 barn.

-Impi Kyllikki (f.1934) gift med Tenho Antero Kankaanpää (f.1932) son till Arthur Kankaanpää i Korsbäck. Bosatta i Sverige, 2 barn.

-Elsi Unelma (f.1940) gift 1961 med Erkki Johannes Ylinen (f. 1935).

Foton.

Den välskötta gården står nära landsvägen till Storå. Byggnaden som syns i den vänstra kanten är Lars Granérs garage på Lillsjövägen och i den högra kanten syns Westeras smedjan på Brobackan.
Den välskötta gården står nära landsvägen till Storå. Byggnaden som syns i den vänstra kanten är Lars Granérs garage på Lillsjövägen och i den högra kanten syns Westeras smedjan på Brobackan. Fotot från 2003.
Pala-Hulda pratar med grannfrun Sanderas-Mina, som bodde på andra sidan landsvägen i "Strand-Erlands" lilla stuga.
Pala-Hulda pratar med grannfrun Sanderas-Mina, som bodde på andra sidan landsvägen i ”Strand-Erlands” lilla stuga.
Nils Granlund och Allan Wester uppe i ett träd i Gamla Vasa.
Nils Granlund och Allan Wester uppe i ett träd i Gamla Vasa.
På det hemman 6:10 som Josef Granlund fick i storskiftet 1900-1912, så råkade det finnas ett torp nära Storåvägen, alldeles på rån till Erik Johan Långs hemman 4:1. År 1916 arrenderade Josef ut detta torp åt Henrik och Ulrika Hemberg, som tidigare hade bott på Lillsjölidvägen i ”Rintalas” gård. Grannen Erik Johan Lång gav ett muntligt tillstånd åt Hembergs att få arrendera det område som låg på hans sida. År 1920 köpte familjen Hemberg dessa små tomter. Av Erik Johan Lång köpte de 0,2 ha och det fick namnet Ulrikasborg och av Josef Granlund köpte Hembergs 0,3 ha och det fick namnet Hernbärg. Efter Henriks och Ulrikas död så sålde sonen Karl Hemberg och mågen Heikki Välimäki år 1935 dessa områden åt ”Kuoppa” Ivar Mäki från Storå.
Det var till det huset på Östra långgatan 7, som Elsa och Viktor Jansson flyttade från Strandgatan. Rudi Granlund bodde i flera år här som fosterpojke. Fotot taget från gårdssidan.
Det var i den här gården på Östra långgatan 7 i Kristinestad som Rudi Granlund växte upp. Huset ägdes av Rudis faster Elsa och hennes man Viktor Jansson. Fotot taget från gatan.
Josef Granlund sitter i stolen medan Artur Gröndahl står bredvid.
Josef Granlund sitter i stolen medan Artur Gröndahl står bredvid.
Rudi Granlund som ung man, kanske i Vasa.
Rudi Granlund som ung man, kanske i Vasa.
Granlunds gård fotograferad 2017.
Granlunds gård fotograferad 2017.
År 1905 byggdes denna lillstuga och högst troligt har den tidigare stått någon annanstans eftersom stockarna är numrerade.
År 1905 byggdes denna lillstuga och högst troligt har den tidigare stått någon annanstans eftersom stockarna är numrerade. Fotot från 2017.
Josef Granlund visar upp sin häst i Bötom, där ungdomslokalen syns i bakgrunden.
Josef Granlund visar upp sin häst i Bötom, där ungdomslokalen syns i bakgrunden.
Annons 31.1.1928 i tidningen Syd-Österbotten, då Kväänå-Kajs säljer sin gård i stadin
Annons 31.1.1928 i tidningen Syd-Österbotten, då Kväänå-Kajs säljer sin gård i stadin
Josef Granlund var en känd hästkarl i nejden.
Josef Granlund var en känd hästkarl i nejden.
Lillstugan är i relativt gott skick med tanke på den höga åldern.
Lillstugan är i relativt gott skick med tanke på den höga åldern.
En riktig hyvelbänk med därtill hörande hyvlar var ett måste på en gård förr i världen.
En riktig hyvelbänk med därtill hörande hyvlar var ett måste på en gård förr i världen.
I kammaren fanns gamla föremål utställda.
I kammaren fanns gamla föremål utställda.
De gamla föremålen är så välgjorda att de skulle fungera bra ännu i dag.
De gamla föremålen är så välgjorda att de skulle fungera bra ännu i dag.
Till vänster står Tommy Englund, nybliven fullmäktigeledamot i Kristinestad tillsammans med kocken Leva som är hemma från Litauen och är dotter till den kända veterinären.
Till vänster står Tommy Englund, nybliven fullmäktigeledamot i Kristinestad tillsammans med kocken Ieva som är hemma från Litauen och är dotter till den kända veterinären. Fotot taget i juni 2017 under evenemanget ”Öppna portar”.