Berglunds gård på Lillsjövägen 291.

Sammanställt av Lasse Backlund i april 2019, med hjälp av Magnus Berglund och flera andra släktingar och bekanta.

Berglunds gård fotograferad från nordost år 2003.

Den här gården byggdes i början av 1920-talet av bonden Josef Berglund och hans hustru Vilhelmina. På samma ställe stod från tidigare en annan gård, som revs i samma veva.

Den nybyggda gården fotograferad i mitten av 1920-talet. August sitter på bänken flankerad av sonen Josef och sonhustrun Vilhelmina. Längst till vänster står Arvid och till höger står Ellen.

Här ser man bra att marken sluttar så pass mycket att mitt under byggnadstiden så ändrades planerna på en lång och rak gård. För att inte behöva fylla ut tomten eller att bygga en för hög stenfot, så byggdes gården i en vinkel. Josef som var en duktig stenhuggare kilade tillsammans med brodern Viktor lös stenfotstenarna i Kärjenkoski.

Josef Berglund (1894-1974) var son till August Klemets (1858-1942) som sedan på 1920-talet bytte namn till Berglund. August var son till ”Kärr Gåbbin” och han var född nära Stolidbackan i Korsbäck och år 1888 gifte han sig med Serafia Lillsjö (f. Hannus 1858 i Härkmeri). I april 1891 köpte August och Serafia ett hemman på 1/24 mantal i Lillsjö av ”Gamäl Kalle”, alltså Karl Mattsson Lillsjö (1840-1914) och dennes hustru Albertina Johansdotter (f. Sjuls i Härkmeri år 1841, död i Lillsjö 1901) för 2 500 finska mark, plus livstids sytning åt säljarna. Karl och Albertina hade inga egna barn men de hade en fosterson som hette Karl Johan Lillkull (f.1872). Denne Karl for till Amerika år 1890, ett år innan styvföräldrarna sålde sitt hemman. Efter Albertinas död gifte änklingen Karl Mattsson Lillsjö om sig år 1903 med änkan Fredrika Storkull eller Lång, som hade 2 barn från tidigare gifte: sonen Josef Henrik f. 1885 for till Amerika och dottern Amanda som gifte sig till Närpes. År 1924 flyttade Fredrika, som tagit namnet Tallås till dottern i Närpes.

Tillträdet till hemmanet kunde ske genast ”med allt hvad under hemmanet lyder”. Där ingick också en torplägenhet, som flera bönder i Lillsjö hade del i. Säljaren ”Gamäl Kalle” Karl Mattsson Lillsjö var son till Anna Eriksdotter Lillsjö (f.1804) och hennes man Matts Mattsson Skrivars. Annas farfar var för övrigt självaste nybyggaren Matts Mickelsson Lillsjö. Om du vill läsa mera om nybyggaren Lillsjö, så skall du klicka HÄR!

På storskifteskartan från 1900-1912 så ser vi var den gård stod som August och Serafia Berglund köpte av Karl Mattson Lillsjö år 1891. Hemmanet Lillsjö var för övrigt inte alls med i storskiftesregleringen i början på 1900-talet, som så totalt ändrade på ägorna i Dagsmark.

Josef Berglund gifte sig 3 mars 1918 med Vilhelmina Lillsjö (1891-1982). Vilhelmina, som kallades ”Mina” var dotter till Henrik Johansson Lillsjö (1828-1916) och dennes andra hustru Edla Sofia Lång (1857-1943). Henrik hade inga barn i det första äktenskapet. Han var den riktiga storbonden i Lillsjö med 1/12 mtl hemman. Hans bror Johan ägde lika mycket, men Johans barn flyttade år 1917 sitt hemman till Stormyron på Flakåsvägen.

Henriks stora hemman delades mellan hans 4 söner i lika stora delar: Johan Åberg, Viktor Hällfors, Josef Dahlroos och Karl Forslund fick vardera 1/48 mtl. Döttrarna Amanda, gift med Johan Viktor Lindblad och Vilhelmina, gift med Josef Berglund fick inga hemmansdelar.

I slutet på januari 1918 bröt inbördeskriget ut och i februari samma år infördes allmän värnplikt genom uppbåd. Josef togs ut och blev som flera andra skickad till Tammerfors där han anslöts till Melins kompani. Men som så många andra så hann han gifta sig före avfärden. I början på april 1918 var Josef med i stormningen av Näsilinna. Den här stormningen anses vara en av de djärvaste militära operationer som någonsin har genomförts i Finland. Läs mera om Melins kompani eller om stormningen av Näsilinna genom att klicka på de blåa texterna.

Liksom de tre andra lillsjöborna som var med i Tammerfors klarade sig Josef Berglund helskinnad från äventyret. Den 29 maj 1918 övertog Josef och Vilhelmina hela hemmanet av August och han löste då ut sina syskon Amanda Hällfors, Maria Forslund och Viktor Berglund. Då brodern Viktor Berglund återvände från vistelsen i Amerika överlät Josef en del av hemmanet åt honom. Förutom att vara bonde var Josef känd för att vara en duktig hantverkare, som tillverkade allt från fönster och såar till likkistor. På vintrarna arbetade han också som stenhuggare och husbyggare.

Josef och Mina fick två barn:

-Ellen (1918-2016) som år 1944 gifte sig med bonden Gunnar Långkvist (1919-1961) och flyttade till ”Lillkårk” nere i byn. Ellen och Gunnar fick 2 pojkar.

Arvid (1920-2008) som år 1951 gifte med Lisa Blomkvist (f.1930).

Det var Arvid och Lisa som på 1950-talet tog över faderns hemman. De fick 3 döttrar och en son och det var sonen som i början av 1980-talet övertog Berglunds hemman. Hemmanet som har växt genom flera fastighetsköp, har nyligen övertagits av följande generation.

Vill du läsa mera om hemmanet Lillsjö, som grundades år 1773 av nybyggaren Mats Mickelsson Lång (1745-1797) så skall du klicka HÄR!

Foton.

På flygfotot från 1960-talet så ser vi både huvudbyggnaden, lillstugan och flera uthus.
År 1908, då Josef Berglund var 14 år gammal tillverkade han denna ”brevgömma” eller hållare i skolan. Ett mycket välgjort arbete av en ung pojke.
År 1917 tillverkade Josef Berglund, som då ännu hette Lillsjö, denna lilla låsbara ask, passande för värdefulla saker som klockor eller pengar. Själva asken är gjord av ett enda stycke och låsmekanismen fungerar perfekt ännu.
Ellen och Arvid Berglund hos fotografen på 1920-talet.
Ellen Berglund som förlovade sig med Gunnar Långkvist.
Ellen Berglund (f.1918).
På marknaden i Kristinestad fanns det kringresande fotografer som fotograferade besökarna. Arvid Berglund besökte en av dessa.
Josef och Arvid på besök hos ”Lillkårk-Viktor” Långkvist i centrala Dagsmark. Lillstugan till höger står fortfarande kvar på Lisa Morsvägen.
Arvid Berglund (f. 1920) som lillpojke hos fotografen.
Arvid Berglund.
Den 13 maj 1951 gifte sig Arvid Berglund med Lisa Blomkvist.
Berglunds gård fotograferad från söder.
Högst troligt har de här herrarna utfört någon reparation på storbron. Längst till vänster står Josef Berglund.
Hulda Lindblad och Amanda Hällfors till vänster träffar på Mina och Josef Berglund på vägen utanför deras lillstuga i Lillsjö.
Under inbördeskriget 1918 stormade Melins kompani rödgardisternas huvudkvarter Näsilinna i Tammerfors och hela 4 Lillsjöbor var med i drabbningen. År 1938 då 20-årsminnet firades i Tammerfors deltog åtminstone tre av dessa. Längst framme andra från vänster sitter Josef Berglund, fjärde från vänster är Karl Forslund. På tredje raden snett bakom Josef Berglund sitter Josef Dahlroos.
Berglundas Mina framför lillstugan i Lillsjö.
Granngårdspojken hälsar på flickorna hos Berglunds på 1960-talet.
Till vänster Josef Dahlroos och till höger Mina och Josef Berglund.
Erik Anders Rosengren från Åbackan och Josef Berglund från Lillsjö.
Till vänster Vilhelmina Blomkvist och till höger Vilhelmina Berglund.
Vilhelmina Berglund var dotter till storbonden Henrik Johansson Lillsjö och växte upp i det hus som sedan kallades Sigvaldas.
Tre generationer Berglundare, till vänster Josef, sonen Arvid och barnbarnet Magnus.
Lisa Berglund med stövaren på sparkaren.
År 1930 lät kommunen bygga en ny skola i Korsbäck och Johannes Stenlund valdes till entreprenör för bygget. Josef Berglund som står som femte från vänster var med på bygget.
På flygfotot från 1966 så ser vi Josef Berglunds gård närmast kameran och på andra sidan Lillsjövägen Viktor Berglunds gård. Båda gårdarna byggdes på 1920-talet.
Flygfoto över Berglunds gård.
Ännu i början på 1960-talet var det helt normalt att barnen skulle hjälpa till med sysslorna i hemmet. Magnus sågar och Marita bär in.
Josef och Vilhelmina Berglund hos fotografen.
Grannar och släkt på besök hos Långkvistas, fr.v. grannen fröken Elin Rosenback, Ellen och Gunnar Långkvist med sonen Viking, Arvid och Lisa Berglund, grannarna Ida och Juho Malinen och längst till höger Josef Berglund.
Josef Berglund på trappan till lillstugan.
Längst fram två av kusinerna från Langåsin i Perus på besök hos Berglunds flickor i Lillsjö.
Arvids och Lisas barn på skidtur.
Familjen Berglund fotograferad på Aavamo i Kristinestad.
I långa tider har området runt Berglunds gård varit prydligt och välskött.
Josef Berglund hade en tydlig bokföring då han byggde sin gård år 1921: Hälla 302 mk, Stekugn 308 mk, Vattensystärn 159 mk, Eldstadslucka 117 mk, Kakelugnsdörrar 75 mk, Ugnslucka 70 mk, Sinkjärn 7,5 kg 23 mk, Pertspik 4 lådor 160 mk, Plåtar 11 st 275 mk, Galvanplåtar 6 st 162 mk, Tritumsspik 1 låda 58 mk, Femtumsspik 5 kg 30 mk, 1 st Sotlucka å ventil 28 mk, Annat till, mur-lås-gångjärn 375 mk. Allt material tillsammans 2 162 mark.
Josef Berglund gjorde det mesta arbetet själv då han byggde gården 1921 men ibland anlitade han också andra, enligt bokföringen så här: Arbetslön åt Männistö 65 mk, åt Viktor å gubben 100 mk, Hällfors 160 mk, Josef Dalroos 40 mk, Kalaksin 20 mk, åt Valbäck murarin 500 mk, annat arbete 30 mk. Allt arbete tillsammans 925 mark.
Berglunds gård fotograferad från väster år 2013.