Folkvännen skriver om Dagsmark.

År 1861 grundades tidningen FOLKVÄNNEN i Helsingfors, i samband med den svenska nationalitetsrörelsens uppkomst. Tidningen hade närmast en pedagogisk funktion och utkom från år 1883 till 1893 hela sex gånger i veckan.

En aktiv skribent från Syd-Österbotten, troligen från Sideby hade i varje nummer en artikel som behandlade aktuella händelser i vårt område. Den hette Bref från landsorten, och var en lång följetong som för det mesta handlade om Sideby. År 1888 hade Sideby 2 750 invånare och det föddes hela 50 barn det året. Det fanns också en Immanuel som när han dog var hela 81 år gammal. Emigrationen till Amerika var stor, men de flesta reste bara i väg för att förtjäna pengar och sedan återvända till hemtrakterna.

Men ibland så figurerar också andra byar i följetongen, bland annat så här skriver tidningen om Dagsmark den 14 mars 1889:

1

En månad senare återkommer tidningen med en längre artikel om Dagsmark:

2

Ett par dagar senare skriver tidningen en intressant artikel som beskriver området söder om Lappfjärds å, det som i folkmun kallas för A-sidon eller Kaskö-sidon:

3

Notis i Vasabladet 14.4.1877:

Statsrådet K. H. Furuhjelms donation. Sedan avlidna statsrådet Karl Harald Felix Furuhjelm genom ett i livstiden upprättat testamente förordnat att räntorna på ett av honom donerat kapital, som numera förvaltas av Finlands Statskontor, skall användas företrädesvis till underhåll vid folkskola av de fattigaste, men tillika mest lovande av de kommuners barn, där dylika skolor finnas inrättade och där undervisning ordnas i slöjd, åkerbruk, trädgårdsskötsel och hälsovård, så har överstyrelsen för skolväsendet efter det statskontoret anmält att 9 796 mark 95 penni för närvarande är disponibla, anmodat samtliga inspektörer för folkskolorna på landet, att på det överstyrelsen må komma i tillfälle att fördela dessa medel, inkomma med uppgift på de skolor inom inspektionsdistriktet, där undervisning i något eller några av ovan uppräknade ämnen ordnas.

Den Furuhjelmska fonden delade varje år ut stipendier åt duktiga elever. I ett nummer av Helsingfors Dagblad från 1887 står det att totalt 285 elever i Finland fått stipendium, i Vasa län fick 15 skolor stipendier som gavs åt totalt 27 elever, bland annat till Dagsmarks nyinrättade folkskola.