Wilhelmina Agnäs (1868-1950) släkt.

Sammanställt av Lasse Backlund i februari 2022, med hjälp av Fjalar Hammarberg, Verna Björkskogs berättelser och Wilhelm Janssons utredningar.

Wilhelminas far, ”Eerkas Hindrik” Eric Henric Eriksson Båsk (1843-1913), var bonde på Finne hemman i Dagsmark, liksom hennes farfar Erik Andersson Finne. År 1868 gifte sig Eric Henric med Maja Lena (1840-1927), som då använde släktnamnet Knus.

Maja Lena var dotter till ”Kväänå Josip” eller ”Kväänå gåbbin”, alltså Rudolf Josef Jakobsson Finne (1811-1896). Josef gifte sig år 1836 med torparedottern Maja Lena Gabrielsdotter Korsbäck (1812-1902) från Korsbäck. ”Kväänå Josip och Maj” var först torpare på Finne eller Rosenback hemman i Kvarnå och sedan blev de torpare på Korsbäck hemman i Tresk. I slutet av 1850-talet blev Josip och Maj torpare på Knus hemman i Norrviken men då detta torp övertogs av deras son, så flyttade gamlingarna till dottern Anna Gretas (f.1838) gård.

Anna Gretas gård ”Skalonas stugon” stod bredvid den gård där Hans Stenlund bodde, då han var bonde. Hon kallades ”Anagret” men hon omnämns också som ”Skalon”. Anna Greta var ogift och tog då hand om föräldrarna så länge de levde. Hon hade en oäkta son, som avled i unga år. Hon hade också en fosterson från Härkmeri, som hette Edvard Ånäs (f.1878). Edvard gifte sig sedan med ”Ulla Maj” och kallades efter det ”Ulla Edvard”. I något skede flyttades Anna Gretas gård ner till Lillsjö på Bergåssidan, då ”Kionas Ivar” Söderholm byggde om den till ett stampverk i Lillån.

Agnäs Minas mor Maja Lena, kallades av någon anledning för ”Skala Maj”. Hon skulle ha varit högröstad och bestämd och inte lätt att ha att göra med. Dottern Mina var också bestämd av sig, rent ut sagt elak. Hon var mycket religiös och besökte ofta bönhuset. Då hennes barnbarn Åke Backlund gick i söndagsskolan, så pratades det där om att vara snäll så kommer man till himlen. Då lär Åke ha svarat ”att om mormor Mina å ska var tär, tå vill it jag tiit”.

Mina gifte sig år 1889 med Henrik Agnäs (1868) från Lappfjärd och följande år föddes deras son Frans. År 1890 reste Henrik till Amerika men han stannade där endast en kort tid. De fick sedan barnen Ida (f.1894 gift med Emil Backlund), Anshelm (1896-1918) som stupade i inbördeskriget, Hulda (f.1901) som en tid var gift med Emil Klåvus och Hilma (f.1906) som en tid var gift med Valdemar Rosengren.

Wilhelminas morfar ”Kväänå Josip” var förresten son till Jakob Eriksson Klockars, som var född på Klockars hemman år 1768 och han dog av ålderdom på Finne i Dagsmark år 1856. År 1794 hade han gift sig med bondedottern Margaretha Helena Björmans (1768-1843) och hon kallades ”Greta Lena”. Då de gifte sig blev de till en början bosatta på Björmans hemman i Lappfjärds by och Jakob blir då titulerad ”bondemåg”. År 1798 flyttade paret med sin 2 små barn till Finne hemman i Kvarnå i Dagsmark. Efter flytten fick de ytterligare 8 barn men av dessa dog flera i unga år. Men ”Kväänå Josip” klarade sig och levde till för den tiden den höga åldern av 88 år.

Den här Jakob Klockars (1768-1856) var son till Erik Klockars (1736-1802) från Lappfjärd. Erik var gift med Catarina Sebas (1733-1803) från Dagsmark och de fick många barn och har ett stort antal ättlingar.

Johan Henric Finne.

Ytterligare kan tilläggas att ”Skalon” Anna Greta och ”Skala Maj” hade en bror Johan Henric Finne (1844-1888). Denne gifte sig år 1874 med Fredrika Båsk (f.1848) och de tog över ”Kväänå Josips” torp på Knus i Norrviken och blev bönder där. De fick 7 barn men det var endast de 4 sönerna som levde till vuxen ålder:

-Erik Johan Knus (1874-1952), senare Eskelin. Bosatta på Nyholms i Norrviken.

-Viktor Knus (1875-1929), senare Jansson. Bosatt på Järvelä i Norrviken.

-Josef Anders Knus (1877-1948), senare Småträsk.

Henrik Knus (1879-1879), senare Lindroos. Bosatt i Kvarnå i Dagsmark.