Grönlunds gård på Sunnantillvägen 154.

Sammanställt av Eva Grönlund år 2014. Uppdaterats i januari 2017.

Dal-Frans Grönlunds gård fotograferad från söder.
Dal-Frans Grönlunds gård fotograferad från söder.
Huset fotograferat från nordväst.
Huset fotograferat från nordväst.

Huset byggdes år 1902.

Enligt alla tillgängliga källor så är det här huset byggt år 1902. Byggnadsstilen är dock sådan att man kan anta att den är betydligt äldre än så. Takutskeften och väggbräderna under utskeften verkar vara tidigt 1800-tal, så möjligtvis är den här gården flyttad till sin nuvarande plats eller så byggdes den bara i gammaldags stil.

Historia:

Anders Henrik Andersson Klemets (1841-1890) och Karolina Johan Henrikssdotter Båsk (1850-1929) upptog eller grundade det här hemmanet år 1866 på Dalen, som blev på 1/36 mantal av Klemets hemman. Anders var son till Anders Henrik Andersson Klemets d.ä. (1818-1884) och Maja Greta Klemets (1818-1906). Karolina var dotter till ”kyrkobyggaren” Johan Henrik Båsk (f. Lång 1816-1886) och Brita Maria (1822-1888). De bodde då ”där Andersas” på andra sidan ån.

Deras son Erik Anders Sundblom (1871-1913) ärvde sedan Andersas hemmanet tillsammans med sin bror Josef Henrik (1873-1895) år 1890 då fadern dog. Erik Anders gifte sig år 1903 med Ida Vilhelmina Eriksdotter Klemets (1878-1959) som kallades ”Dalmanas-Ida” och år 1902 flyttade de till hemmanet på Dalen, till det hus som i dag kallas för ”Dal-Fransas”.  Om det fanns ett hus på samma plats tidigare är oklart. Erik Anders byggde en del nya byggnader i samband med storskiftet och några byggnader flyttades från Andersas till Dalen. Erik Anders som var både skriv och räknekunnig skaffade år 1907 en bokföringsbok, där han gjorde intressanta anteckningar.

Erik Anders (1871-1913) var född Klemets men tog namnet Sundblom då han år 1903 gifte sig med ”Dalmanas-Ida” (1878-1959). Flickan är deras dotter Jenny Jolanda Sundblom (1908-1996) som till julen 1929 gifte sig med Valter Lindell.

År 1908 föddes dottern Jenny Jolanda medan de bodde på Dalen. Pappa Erik Anders anhöll också vid storskiftet om att en Erik Johan Anderssons torp skulle flyttas ut till ägorna. Det torpet flyttades till den plats som kallas Karolinas tomten och beboddes av Erik Anders mor Karolina sedan hon blivit änka. Torpet revs på 1950-talet. I början av 1900-talet var vägförhållandena ut till Sunnantill (Sånan) dåliga och år 1908 yrkade Erik Anders Sundblom på en väg från Klemets kavelbro till Brobacken.

Frans Grönlunds gård fotograferad från öster.
Frans Grönlunds gård fotograferad från öster.

Troligen var Erik Anders Sundholm sjuk, då han och hustrun Ida 28.10.1913 sålde hemmanet på Dalen åt Frans Emil Viktorsson Norrgård, senare Grönlund (1890-1969) och Wilhelmina f. Hoxell från Lappfjärd (1891-1970). Förutom köpeskillingen skulle de också ge sytning åt säljarens mor Karolina enligt ett sytningskontrakt från 1901. Erik Anders dog redan som 42-åring i december 1913 och då ägde han endast 1/144 mtl av Grönroos hemmanet, som han hade fått i arv efter son bror Erland, som dog 1904. Erland (1879-1904) i sin tur hade genom testamente fått detta av sin bror Josef Henrik, som hade avlidit 1895.

Då Erik Anders sålde hemmanet, så fick han rätt att bo kvar i mangården till 1 maj 1914. Han fick också rätt att bortskaffa ”lilla boningsbyggnaden med därtill hörande port” och månne inte denna lillstuga sedan flyttades till nya stället på andra sidan ån.

Före sin död började Erik Anders Sundblom bygga eller flytta en gård till denna hemmansdel som är i rå med Vestergårds hemman men han hann själv aldrig flytta dit. Det gjorde däremot änkan Dalmanas Ida och dottern Jenny Sundblom ungefär sommaren 1914. Jenny var bara 5 år gammal då fadern dog och det var hon som ärvde hemmansdelen. Jenny Sundblom gifte sig sedan med Valter Lindell julen 1929 och hon flyttade då till Lindells gård, som ”Valter och hans fästmö” hade köpt av ”Kånstonas Kalle” ett par månader före bröllopet. Dalmanas Idas gård övertogs sedan av Jennys son Ernst Lindell, som efter en tid rev ner den och byggde en ny på samma ställe.

Frans som var född i Klemetsändan var son till Viktor Johannes Johansson Norrgård (1859-1945) på Klemets och Edla Maria Karlsdotter Lillkull eller Lund (1862-1918). Hemmanet har enligt uppgift varit i Frans´ släkts ägo sedan 1700-talet i och med att båda hans föräldrar var nära släktingar till Erik Anders Sundblom.

Frans Grönlund kallades i folkmun för ”Dal-Frans” och namnet Dalen kommer från den tjärdal som tidigare fanns invid åkanten. Där brändes tjära ännu på 1800-talet. Tjärtunnorna rullades ner i ån och togs upp lite längre ner innan Klemetsforsen för att sedan forslas till staden. Stora delar av tjärdalen rasade ner i ån våren 1975 men man kan ännu se lager av kol och sand efter tjärbränningen.

Vägen ner till Dalen påminner om att marken tidigare varit skogsmark. Längs vägen växer lingon, olika sorter av svamp och enbuskar. Åkrarna på husets baksida ner mot ån kallas Storsvedan.

Frans och Vilhelmina fick fastebrev på  hemmanet Sundblom år 1917.I april 1946 sålde de hälften av hemmanet åt sina söner Eskil, Nils och Sigvald och köparna skulle också ge sytning åt säljarna. Sedan sålde de också resten av sitt hemman.

Skriftskolfoto av Frans Grönlund 1906.
Skriftskolfoto av Frans Grönlund 1906.
Wilhelmina Grönlund f. Hoxell (1891-1970)
Wilhelmina Grönlund f. Hoxell (1891-1970)
I familjen Grönlund föddes åtta barn. Döttrarna fr.v: Signhild, Elin, Gunvor, Else och Elvy. Sönerna fr.v är Nils, Sigvald och Eskil. Den yngsta dottern är i dag ägare av hemgården. Fotografiet är taget år 1960 på tjärdalen. I bakgrunden syns Kias holmen och Elna och Anselm Lillkulls, senare Håkan Söderqvists hus.
I familjen Grönlund föddes åtta barn. Döttrarna fr.v: Signhild, Elin, Gunvor, Else och Elvy. Sönerna fr.v är Nils, Sigvald och Eskil. Den yngsta dottern är i dag ägare av hemgården.
Fotografiet är taget år 1960 på tjärdalen. I bakgrunden syns Kias holmen och Elna och Anselm Lillkulls, senare Håkan Söderqvists hus.

 Foton.

Till vänster Karolina Båsk eller Sundblom (1850-1929) och bredvid henne systern Maja Lena Klemets i början på 1900-talet. Flickan framför dem är Selma Gröndahl, f. 1891.
Här står Frans och Mina Grönlund framför sin gård år 1966.
Här står Frans och Mina Grönlund framför sin gård år 1966.

På flygbilden syns "Skomakas" alltså Rosenlundas eller Lammis gård som en grön oas mitt på åkrarna.
På flygbilden syns ”Skomakas” alltså Rosenlundas eller Lammis gård som en grön oas mitt på åkrarna, som kallas Storsvedan.

Storsvedan sträcker sig från Dalen mot Klemetsforsen. Stora delar av den hörde till ”Skomakas hemman”. (Från: KRISTINESTAD, ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV DAGSMARKS DELGENERALPLAN )

Grönlunds gård på 1960-talet.
Grönlunds gård på 1960-talet.

 

”Dal” Frans Grönlunds gård fotograferad 2003 från sydväst.
”Dal” Frans Grönlunds gård fotograferad 2003 från sydväst.
På grund av häftiga skyfall var åkrarna i Storsvedan översvämmade hösten 2012.
På grund av häftiga skyfall var åkrarna i Storsvedan översvämmade hösten 2012.
Det ser ut som ett avskedsfest för "Pelas" Otto Lillkull, som sitter bakom skrivbordet. 1903 for han till Amerika och kom inte tillbaka. Kamraterna runtomkring är från vänster Erik Ander Englund från Koll, "Andäsas" Erik Anders Sundblom, "Andäsas" Erland Grönroos, "Kia´s" Erland Båsk och sittande till höger "Ruffa-Josip" Josef Granholm.
Det ser ut som ett avskedsfest för ”Pelas” Otto Lillkull, som sitter bakom skrivbordet. 1903 for han till Amerika och kom inte tillbaka. Kamraterna runtomkring är från vänster Erik Anders Englund från Koll, ”Andäsas” Erik Anders Sundblom, ”Andäsas” Erland Grönroos, ”Kia´s” Erland Båsk och sittande till höger ”Ruffa-Josip” Josef Granholm.
På bilden kör Else Grönlund med höräfsan och hästen Mona passade på att nafsa åt sig en hötapp.
På bilden kör Else Grönlund med höräfsan och hästen Mona passade på att nafsa åt sig en hötapp.
På den här fina bilden syns en del av ”Storåkrin” på andra sidan ån. Mitt i ån ser vi att det har bärgats hö på Kias holmen. Gårdarna som syns i bakgrunden är från vänster Selim och Manda Lillkulls, följande är Gunnar och Guldi Lillkulls gård och nästan mitt i bild står Anselm och Elna Lillkulls gård.
På den här fina bilden syns en del av ”Storåkrin” på andra sidan ån. Mitt i ån ser vi att det har bärgats hö på Kias holmen. Gårdarna som syns i bakgrunden är från vänster Selim och Manda Lillkulls, följande är Gunnar och Guldi Lillkulls gård och nästan mitt i bild står Anselm och Elna Lillkulls gård.

 

På bilden Frans Grönlund med hästdriven slåttermaskin någon gång på 1960-talet.
På bilden Frans Grönlund med hästdriven slåttermaskin någon gång på 1960-talet.
Så här såg det ut på 60-talet från Dal upp mot Bymossan, det fanns många riar och lador. Mitt i bild går Sunnantillvägen kantad av gärdsgårdsstörar.
Så här såg det ut på 60-talet från Dal upp mot Bymossan, det fanns många riar och lador. Mitt i bild går Sunnantillvägen kantad av gärdsgårdsstörar.
Här på storskifteskartan från 1900-1912 så ser vi att Erik Anders och Ida Sundblom fick hemmanet Sundholm 1:16 mellan Storsvedan och Bymossen. Hemmanet som då var på 33 hektar fanns på 2 ställen, hemskiftet och så skogen på Bergåsen, nära Gamlavägen. I övre ändan syns det 2 torp, det till vänster fanns där Mannfolkas och det andra nära Dal-Fransas gård.
Här på storskifteskartan från 1900-1912 så ser vi att Erik Anders och Ida Sundblom fick hemmanet Sundblom 1:16 mellan Storsvedan och Bymossen. Hemmanet som då var på 33 hektar fanns på 2 ställen, hemskiftet och så skogen på Bergåsen, nära Gamlavägen. I övre ändan syns det 2 torp, det till vänster fanns där Mannfolkas och det andra nära Dal-Fransas gård.