Arvid Björklunds begravning.

Nekrolog i tidningen Syd-Österbotten 9.4.1940.

Krigarbegravning i Lappfjärd.

Under talrikt deltagande fördes senaste söndag stoftet efter de stupade soldaterna Arvid Björklund från Dagsmark och Fjalar Sandgärds från Härkmeri till vila i hemförsamlingens vigda jord. Som vanligt bildade lottor och skyddskårister spaljé och hedersvakt. Den sorgmättade och stämningsfulla akten började med ps. ”Jag går mot döden”. Jordfästningen förrättades av prosten A. G. Rancken, som höll ett innerligt tal i anslutning till Uppb. 2:10 ”Var trofast intill döden, så skall jag giva dig livets krona” samt lät de tre skovlarna mull falla, innan välsignelsen lästes. Lottakören sjöng under fröken Hulda Blombergs ledning för tillfället lämpade sånger, och kantor E. Erickson sjöng sången ”Giv” av Emil Anjou.

Sedan anhöriga och vänner blomsterprytt kistorna, nedlades kommunens krans av J. Lillkull och Joh. Nyquist, varvid den senare talade. Tal höllos också av fru Veranen från Härkmeri och av S. Björses som jämte N. Molander och Hjördis Landgärds nedlade skyddskårens och lottornas gemensamma krans, varjämte kransar hade sänts av Vasa distriktsstab och av distriktchefen. Ett 50-tal inbetalningar hade gjorts till fonden för de stupade minne i Lappfjärd. Efter det ps. 660 sjungits, buros kistorna under tonerna av en sorgmarsch ur kyrkan och sänktes i hjältegraven.

Björklund ARVID Wilhelm