”Sandra” fyller 50 år.

Notis i Syd-Österbotten lördagen 9.9.1944:

Femtio år fyller i morgon söndag lärarinnan Alexandra Rosengren i Lappfjärd. Född och uppvuxen i Dagsmark har hon också utfört sin lärarinneverksamhet huvudsakligen i hembyn. Såsom helt ung gjorde hon sina första lärospån inom den kyrkliga småbarnsskolan, dels i Dagsmark, dels i Lappfjärds kyrkoby. Efter förvärvad kompetens vid lägre folkskollärarinneseminariet i Vasa erhöll Alexandra Rosengren anställning vid Dagsmark lägre folkskola hösten 1918, vilken tjänst hon fortfarande har.

Utöver lärarinneverksamheten har Alexandra Rosengren ägnat tid och intresse åt andra kulturella strävanden, främst inom ungdomsföreningen och Marthaföreningen i hembyn. Sedan några år tillbaka är hon jämte familjen bosatt i Träskvik by.

Det är en hurtig och glad 50-åring, som i morgon passerar milstolpen. Helst säkert går många vänners tankar då till jubilaren i Träskvik.