Korsbäckbor som for till Amerika.

Från Korsbäck reste också flera personer till Amerika och Eva Grönlund, som bor i Vasa men är född och uppvuxen på Sunnantillvägen har gjort en förteckning på en del av dessa:

 1. Filippson Anders Lindfors (Sarviluoma) f. 1850 i Storå. Kallades ”Finn-Ant” och bodde i Korsbäck med sin familj, bland annat Fina Lindfors och Bäckaas-Mari. Han for till Amerika 1892.
 2. Korsbäck Amanda Sofia Gretasdotter (Smeds) f. 1879 i Korsbäck. Hon blev moderlös i januari 1892 och följde med morbrodern Robert f.1855 och dennes hustru Mina Smeds från Tjöck f. 1862 till Amerika. De anlände till New York 5.8.1892. Alla 3 använde efternamnet Smeds vid ankomsten till Amerika.
 3. Korsbäck Axel Carlsson f. 1877 i Korsbäck for till Iron Mountain i Amerika 1899. Han var son till Carl Henriksson Korsbäck f. 1835 och Lena Sofia Kajsasdotter Nöjd f. 1839 i Siikais. Familjen bodde i Korsbäck därifrån de flyttade till Bergkulla i Lappfjärd. Axel flyttade till K.stad 1896 och därifrån till Amerika.
 4. Korsbäck Erik Anders Henriksson f. 1839 i Korsbäck vistades i Amerika 1882-1892. Han var son till Anders Henrik Anderson Ribäck f. 1811 och Anna Caisa Johansdotter Korsbäck f. 1817. Erik Anders var gift två gånger; första gången med Maja Carolina Rosenstedt f. 1845 och andra gången med kusinen Maja Greta Karl Gustavsdotter Lillkull f. 1836. Paret bodde på Lillsjö hemman år 1903.
 5. Korsbäck Johan Viktor Johansson f. 1878 i Korsbäck var son till Karl Johan ”Träsk Kalle” Rosenkvist f. 1847 och Karolina Storkull f. 1851. Johan Viktor reste till Amerika första gången 11.5.1901. Han var gift med Wilhelmina Rosenback f. 1869 och han dog i Amerika.
 6. Korsbäck Josef Henrik Karlsson född 1861 i Korsbäck reste till Amerika år 1883. Han var son till Karl Mattsson Korsbäck f. 1832 och Greta Sofia Eriksdotter f. i Sideby 1830.
 7. Korsbäck Josef Henrik Josef Andersson f. 1869 i Korsbäck for till Amerika år 1897. Han var gift med Hilma Sofia Mattsdotter f. 1873 i Sideby. Josef Henrik hade köpt Rosenback 1/24 mantal i Dagsmark år 1895. Hösten 1897 sände han hem en fullmakt från Iron Mountain så att hans far Josef Andersson Korsbäck skulle få sälja hans fastighet Rosenback 1/24 mantal och kreatur i Dagsmark. De som hade bevittnat fullmakten var Josef Gustafsson Lång, Henrik Josefsson Storkull och Viktor J. Henriksson Lillkull. (från Inga-Lills dokument) Iron Mountain var en gruvstad. Bland finlandssvenskarna var kommuner från Åland, Närpes och Lappfjärd bäst representerade. (Myhrman, s. 187
 8. Korsbäck Viktor Reinholdsson f. 1868 från Korsbäck reste till Amerika 1890. Han dog där 38 år gammal 1907. Han var son till torparen Reinhold Esaiasson f. 1840 och Maria Sofia Mattsdotter Söderberg f. 1841.
 9. Korsbäck Robert Andersson (Smeds) f. 1855 i Korsbäck, d. 1940 i Unity, USA. Robert var son till Anders Henrik Andersson Ribäck f.1811 och Anna Kajsa Johansdotter Korsbäck f.1817. Han gifte sig 13.10.1882 med Wilhelmina (Mina) Karlsdotter Smeds f. 1862 i Tjöck och blev måg och torpare på Smeds i Tjöck. Robert och Mina for till Amerika via Köpenhamn år 1892. De anlände till New York 5.8.1892. Med dem följde också Roberts 13-åriga systerdotter Amanda Sofia f. 1879. Amanda Sofias mor dog samma år. Robert, Mina och Amanda Sofia använde efternamnet Smeds vid ankomsten till New York. Mina dödförklarades 1.1.1950 i Amerika.
 10. Lillsjö Carl Erik Johansson Gammalgård, Sjöholm f. 1853 reste till Amerika 1883. Han var gift med Maja Lena Josefsdotter Lillkull f. 1851. Carl Erik återvände till Dagsmark. Familjen flyttade till Korsbäck. Deras barn: Josef Erik f. 1878, Johan Viktor f. 1886, Erik Anders f. 1892 och Erland f. 1896
 11. Lång Henrik Emil Viktorsson f. 1886 i Korsbäck, uppvuxen i Dagsmark, for till Escanaba i Amerika 29.3.1905. Han dog i en gruvolycka i Amerika 1906. Han var son till Viktor Andersson Lång f. 26.9.1855 och Vilhelmina Josefsdotter f.12.10.1855 i Korsbäck. Escanaba, Michigan ligger på västra sidan av Lake Michigan. Tack vare järnvägen och den goda hamnen blev Escanaba ett slags centrum för skogsläger, mindre sågverksplatser och för utskeppning av järnmalm från närliggande gruvorter. Vid sekelskiftet hade staden 10.000 invånare varav 300 var finlandssvenskar. (Myhrman, s.168)
 12. Nyholm Anna Kajsa f. 1870 i Lappfjärd. Fadern var Johan Anders Jakobsson Nyholm f. 1842 i Korsbäck och modern Kajsa Agnäs f. 1843 i Lappfjärd. Anna Kajsa dog i Amerika. 
 13. Rosenqvist Selma Sofia g. Dahlberg från Korsbäck f. 1889 emigrerade 26.7.1914 till Hibbing i Minnesota till brodern Johan Viktor Rosenkvist. Hon gifte sig med Axel Lineus Dahlberg f. 1894 i Sverige.