Norrgårds på Dagsmarkvägen 250

På bilden Norrgårds gamla bondgård, fotograferad 2015 från landsvägen.
Den här gården i Klemetsändan byggdes i slutet på 1800-talet av bonden Viktor Norrgård (1859-1945) och hans hustru Edla Maria (f. Lillkull 1862-1918, dotter till Rebeck Kalle Lillkull). Viktor var son till Johan Henrik Klemets (1830-1900) och Anna Greta (f. Lillsjö år 1832) som bodde på Sunnantillvägen ”där Sandlundas elder där Jöranas”. Viktor var bror till bland annat Johan Sandlund (1863-1947) och Vilhelmina (1870-1944) som sedan gifte sig med ”Kårk Antas Josip” Josef Nygård som vid storskiftet flyttade till Korsbäck. Fotot taget från landsvägen sommaren 2014.

Sammanställt av Lasse Backlund 2014, med hjälp av Arne och Anja Norrgård.

I slutet på 1800-talet började Viktor bygga gården och han odlade upp hemmanet runt den. Han var känd som en mycket arbetsam person, som arbetade dag och natt. Det ryktas att han en natt när han åkte hem till Sandlundas med hästen så hade han somnat på kärran medan hästen gick. Ännu några år före sin död gräftade han upp mark på Spagmossen.

Viktor fick tre barn som nådde vuxen ålder. Frans (1890-1969) antog namnet Grönlund och flyttade till Dal på A-sidon, Erland (1896-1962) blev bonde på ett nytt hemman några hundra meter västerut och så Emil som övertog hemgården.

Det var efter Edlas död år 1918 som gården och hemmanet övertogs av sonen Emil Norrgård (1899-1966) och hans hustru Hulda (f. 1901-1973) dotter till Anna Kajsa (1868-1955, dotter till Rebeck Kalle Lillkull) och hennes första man Josef Lillkull (1874, dog i en gruvolycka i Syd-Afrika år 1904). Efter Josefs död gifte Anna Kajsa om sig år 1908 med Niklas Nyström.

När Emil och Hulda flyttade in i gården flyttade änklingen Viktor in i lillstugan och han bodde där till sin död 1945. Efter det har ingen bott stadigvarande i lillstugan.

År 1966, i april avled bonden Emil Norrgård och gården övertogs av änkan Hulda Norrgård.

År 1973, i maj avled Hulda Norrgård och gården övertogs vid arvsskiftet av de tre då levande barnen Eskil Norrgård (f.1919), Else Ingvesback (f.1924) och Arne Norrgård (f.1926).
År 1973, den 22 september sålde Else Ingvesback sin tredjedel av gården åt sina bröder Eskil Norrgård och Arne Norrgård för 5 000 mark. Samma dag sålde Eskil och Arne gården med alla byggnader vidare för totalt 10 000 mark åt bonden Pentti Hietikko (f. 1925 i Teuva) och hans hustru Iida (f. Ruotsala 1923 i Kauhava).

 

År 1976, den 17 december sålde Pentti och Iida Hietikko gården åt sin son Ilmari (f.1946 i Teuva), som hade gift sig med Iris år 1966.

Gården är fortfarande i den släktens ägo.

Foton och annat

T.v. Anna Kajsa som först var gift med Josef Lillkull men efter hans död i Syd-Afrika så gifte hon om sig med Niklas Nyström. På fotot t.h. sitter Anna Kajsa med sin dotter Hulda Norrgård, längst till höger barnbarnet Elsi, gift Ingvesback med sin dotter i famnen. Fyra generationer på samma foto var den tiden inte riktigt vanligt.
T.v. Anna Kajsa som först var gift med Josef Lillkull men efter hans död i Syd-Afrika så gifte hon om sig med Niklas Nyström. På fotot t.h. sitter Anna Kajsa med sin dotter Hulda Norrgård, längst till höger barnbarnet Elsi, gift Ingvesback med sin dotter i famnen. Fyra generationer på samma foto var den tiden inte riktigt vanligt.
På bilden t.v. 4 av Anna Kajsa 5 barn. Fr.v. Anselm (1903-1973 i Los Angeles i USA) Guldi (1914-1990) gift med Gunnar Lillkull, Hulda (1901-1973) gift med Emil Norrgård och Lennart Nyström (1909-1969) som gifte sig med Signe Lindroos (f. 1910).
På bilden t.v. 4 av Anna Kajsa 5 barn. Fr.v. Anselm (1903-1973 i Los Angeles i USA) Guldi (1914-1990) gift med Gunnar Lillkull, Hulda (1901-1973) gift med Emil Norrgård och Lennart Nyström (1909-1969) som gifte sig med Signe Lindroos (f. 1910). På bilden till höger Anselms valreklam i det amerikanska senatorsvalet. Märk att han använde sitt andra förnamn Thure.
T.v. unga Hulda Lillkull. Till höger sitter hon med sin man Emil Norrgård.
T.v. unga Hulda Lillkull. Till höger sitter hon med sin man Emil Norrgård.
Sittande Emil Norrgård och bredvid honom sonen Alf (1936-1955) stående Hulda Norrgård och t.h. Amanda "Rebeck-Manda" Lillkull med en son i famnen.
Sittande Emil Norrgård och bredvid honom sonen Alf (1936-1955) stående Hulda Norrgård och t.h. Amanda ”Rebeck Manda” Lillkull med en son i famnen.
Fr.v. Gunnar Lillkull, Emil Norrgård, Anselm Norrgård, Lennart Nyström och Niklas Nyström.
Fr.v. Gunnar Lillkull, Emil Norrgård, Anselm Norrgård, Lennart Nyström och Niklas Nyström.
Här Niklas och Anna Kajsa Nyström med barn och barnbarn mellan sig.
Niklas och Anna Kajsa Nyström med barn och barnbarn mellan sig.
På bilden Else Norrgård (1924-2016) som gifte sig med Sigvald Ingvesback (1924-2003) från Finngärdstå i Lappfjärd.
Else Norrgård (1924-2016) som gifte sig med Sigvald Ingvesback (1924-2003) från Finngärdstå i Lappfjärd.
Unga Anja Vastamäki hemma i Ömossa, som vuxen gifte hon sig med Arne Norrgård.
Unga Anja Vastamäki hemma i Ömossa, som vuxen gifte hon sig med Arne Norrgård.
Här sitter Alice och Eskil Norrgård med barnen Gösta, Bengt och Britt-Mari.
Alice och Eskil Norrgård med barnen Gösta, Bengt och Britt-Marie.
Här står Arne och Anja Norrgård med den äldre sonen Börje utanför Eskils hus där de bodde medan de byggde det egna hemmet.
Arne och Anja Norrgård med den äldre sonen Börje utanför Eskils hus där de bodde medan de byggde det egna hemmet.
Bakom bänken står Signe Nyström och Hulda Norrgård, på bänken sitter Hulda Lindell och Jenny Lindell. Längst till höger står Alf Norrgård, sittande fram Göta Lindell.
Bakom bänken står Signe Nyström och Hulda Norrgård, på bänken sitter Hulda Lindell och Jenny Lindell. Längst till höger står Alf Norrgård, sittande fram Göta Lindell.
Från vänster Sixten Gröndahl, Eskil Norrgård, Manda och Evert Gröndahl, längst fram står Eskils pojkar Bengt och Gösta.
Från vänster Sixten Gröndahl, Eskil Norrgård, Manda och Evert Gröndahl, längst fram står Eskils pojkar Bengt och Gösta.
En del av Norrgårds barn på vägen framför deras hem.
En del av Norrgårds barn på vägen framför deras hem.
Det var på 1940-talet som Eskil byggde sin gård på Dagsmarkvägen 228.
Det var på 1940-talet som Eskil byggde sin gård på Dagsmarkvägen 228.
Här Alice och Eskil Norrgårds hus på Dagsmarkvägen 228.
Arne och Anja Norrgårds hus på Dagsmarkvägen 240.
Här Arne och Anja Norrgårds hus som de byggde 1951 på Dagsmarkvägen 240. Gården renoverades och byggdes till 1980. Fotot från 2013 är taget från landsvägen.
Arne och Anja Norrgårds hus som de byggde 1951 på Dagsmarkvägen 240. Gården renoverades och byggdes till 1980. Fotot från 2013 är taget från landsvägen.
Norrgårds familjegrav vid kyrkan i Lappfjärd.
Emil och Huldas ämbetsbetyg från 1973.