Santamäkis gård på Åbackvägen 259

Santamäkis Knut och Hildas gård på Åbackan såg ut så här enligt konstnären Rosblom.
Santamäki Knut och Hildas gård på Åbackan såg ut så här enligt konstnären Rosblom.

Sammanställt av Lasse Backlund 2013, med hjälp av Helvi Klemets och Kauko Santamäki. Uppdaterats i mars 2017.

Det här huset på Jokirinta lägenhet nära Åbackvägen och Mellanåvägen byggde Knut Santamäki (1900-1985) och Hilda (f. Myllyniemi år 1902, d. 1987) i början av 1930-talet.

Knut Santamäki föddes år 1900 i Päntäne by i Kauhajoki och år 1927 gifte han sig med Hilda Myllyniemi, som då bodde på Åbackan i Dagsmark. Tillsammans med sin familj hade Hilda Myllyniemi år 1917 flyttat från Kornbäcken i Storå.

Efter giftermålet bodde Knut och Hilda Santamäki i Bötom i en gård ”kirkontausta”, alltså bakom kyrkan från byn sett då äldsta dottern Helvi föddes år 1928. Sedan flyttade de till en gård på Sandhöjden och där föddes den äldre sonen Pertti år 1931. I början av 30-talet flyttade familjen Santamäki till Åbackvägen 259 i Dagsmark, där de byggde sitt nya hem. År 1933 föddes så tvillingarna Keijo och Kauko.

Här sitter Hilda och Knut Santamäki i Hyvönens fotoatelje i Kristinestad tillsammans med barnen Helvi, Pertti och tvillingarna Kauko och Keijo.
Hilda och Knut Santamäki i Hyvönens fotoatelje i Kristinestad tillsammans med barnen Helvi, Pertti och tvillingarna Kauko och Keijo.

Hilda och Knut levde som bönder efter att  de övertagit en del av det hemman som Hildas far hade köpt i december 1916.

Knut Santamäki som fyller 85 år blir här uppassad av hustrun Hilda i hemmet på Åbackvägen.
Knut Santamäki som fyller 85 år blir här uppassad av hustrun Hilda i hemmet på Åbackvägen.

I slutet på 1990-talet såldes huset och tomten åt chipsfabriken Estrella som hade stor fabrik och många lagerbyggnader på granntomten närmare ån. De rev sedan ner huset men tomten förblev oanvänd och är nu igenväxt av buskar.

Hemmanets historia.

Här på storskifteskarta så ser vi var Rosenberg hemman 3:7 fanns i tiderna. Hilda och Knut fick en del av hemmanet i den östra sidan av hemmanet, från ån allt upp mot skogen. I början på 50-talet sålde Knut mark då den finska folkskolan skulle byggas, utefter Mellanåvägen nära ån.
Här på storskifteskarta så ser vi var Rosenberg hemman 3:7 fanns i tiderna. Hilda och Knut fick en del av hemmanet i den östra sidan av hemmanet, från ån allt upp mot skogen. I början på 50-talet sålde Knut mark då den finska folkskolan skulle byggas, utefter Mellanåvägen nära ån.

Hemmanet Rosenberg där Santamäkis gård stod var vid storskiftet 1900-1912 0,0521 mantal stort. Det utgjorde 5/44 mantal av Rosenback hemman och ägdes då av bonden ”Karolinas Viktor” alltså Josef Viktor Rosenback (1876-1921) och Matilda (f. Klemets 1875-1962), som senare tog namnet Rosenberg. Före storskiftet bodde Viktor Rosenberg, tidigare Rosenback på Sebasbackan i en gård, som stod nästan på det ställe där Klåvus P. bor i dag. År 1904 gifte sig Viktor med Matilda, som var dotter till Erik Johansson Klemets (1827-1902) och Greta (f. Storkull (1834-1904) och de bodde på Sebasbackan tillsammans med Viktors mor, Amerikaänkan Karolina.

Troligen flyttade de gården från Sebasbackan till Åbackan och den blev färdig år 1910 och då flyttade Viktor och Matilda dit medan modern Karolina flyttade till ett torp som stod i Kiaskroken, där Kaalas Mina tidigare hade bott. Karolina dog 1928 medan det är oklart när hennes man i Amerika dog.

Matilda och Viktor bodde dock inte på Åbackan längre än till 1915 då de sålde gården åt Erland och Fina Norén. Dessa i sin tur sålde gården vidare åt Ida och Viktor Lillsjö och de i sin tur sålde den åt Akseli och Rufiina Pihlaja i början på december år 1916. I slutet av månaden sålde makarna Pihlaja gården åt Oskar och Vilhelmina Myllyniemi från Ohriluoma. En del av området är fortfarande i Myllyniemi släktens ägo.

Foton.

Så här såg Santamäkis gård ut 1998 strax före den revs, fotot taget från väster av Helvi Klemets.
Så här såg Santamäkis gård ut 1998 strax före den revs, fotot taget från väster av Helvi Klemets.
Här Santamäkis gård fotograferad från norr, vägen som syns är Mellanåvägen som går mot plantskolan.
Santamäkis gård fotograferad från norr, vägen som syns är Mellanåvägen som går mot plantskolan.
Knut Santamäki föddes år 1900 i Päntäne i gården i bakgrunden.
Knut Santamäki föddes år 1900 i Päntäne i gården i bakgrunden.
Hilda Myllyniemi, som år 1927 gifte sig med Knut Santamäki var född i Ohriluoma år 1902 i bastun på bilden. Familjen Myllyniemi flyttade år 1917 till Åbackan i Dagsmark. Bastun är numera nedriven.
Hilda Myllyniemi, som år 1927 gifte sig med Knut Santamäki var född i Ohriluoma år 1902 i bastun på bilden. Familjen Myllyniemi flyttade år 1917 till Åbackan i Dagsmark. Bastun är numera nedriven.
I denna gård i Bötom bodde Knut och Hilda Santamäki i slutet på 20-talet då dottern Helvi föddes.
I denna gård ”kirkontausta” i Bötom bodde Knut och Hilda Santamäki i slutet på 20-talet då dottern Helvi föddes.
Här Helvi Santamäkis födelsehem i Bötom.
Helvi Santamäkis födelsehem i Bötom.
I den här gården i Bötom bodde Knut och Hilda Santamäki i slutet på 20-talet.
I den här gården i Bötom bodde Knut och Hilda Santamäki i slutet på 20-talet.
På detta foto från år 1928 Myllyniemis gård som stod bakom nuvarande snickeriet. Nere från vänster: Helmi Myllyniemi (f. 1918 senare gift med Gunnar Hägglund), Oskar Myllyniemi (1878-1953), Vilhelmiina Myllyniemi ( 1871-1950), Hilda Santamäki med dottern Helvi i famnen och längst till höger Knut Santamäki. I övre raden från vänster Johannes (1904-1985) och hans hustru Sylvia (f. Salin i Kristinestad år 1906), Urho Myllyniemi (1913-2008) och Vilho Myllyniemi (f.1909)
På detta foto från år 1928 Myllyniemis gård som stod bakom nuvarande snickeriet.
Nere från vänster: Helmi Myllyniemi (f. 1918 senare gift med Gunnar Hägglund), Oskar Myllyniemi (1878-1953), Vilhelmiina Myllyniemi ( 1871-1950), Hilda Santamäki med dottern Helvi i famnen och längst till höger Knut Santamäki.
I övre raden från vänster Johannes (1904-1985) och hans hustru Sylvia (f. Salin i Kristinestad år 1906), Urho Myllyniemi (1913-2008) och Vilho Myllyniemi (f.1909)
På bilden Myllyniemis familj. Nere från vänster Miina Myllyniemi med Keijo Santamäki i famnen, sedan Helvi Santamäki och Pertti Santamäki. Bakom Pertti hans kusin Alli Lähdesmäki och bredvid henne Alli Myllyniemi. Mannen med hatten är Oskar Myllyniemi med Kauko Santamäki i famnen. Där bak står från vänster fröken Niemi från Villamo, sedan Helmi Myllyniemi, Martta Forsberg från Sideby, Sylvi Myllyniemi och Hilda Santamäki.
Myllyniemis familj. Nere från vänster Miina Myllyniemi med Keijo Santamäki i famnen, sedan Helvi Santamäki och Pertti Santamäki. Bakom Pertti hans kusin Alli Lähdesmäki och bredvid henne Alli Myllyniemi. Mannen med hatten är Oskar Myllyniemi med Kauko Santamäki i famnen. Där bak står från vänster fröken Niemi från Villamo, sedan Helmi Myllyniemi, Martta Forsberg från Sideby, Sylvi Myllyniemi och Hilda Santamäki.
Till vänster står Knut och Hilda Santamäki, när de tillsammans med andra släktingar besöker Knuts barndomshem i Päntäne.
Till vänster står Knut och Hilda Santamäki, när de tillsammans med andra släktingar besöker Knuts barndomshem i Päntäne.
Här sitter hela Santamäkis familj i gräset på Åbackan och i bakgrunden syns ”Åsinas-Viktoras” alltså Viktor Rosenbacks gård som i slutet på 20-talet övertogs av Anselm Viklund då han återvände från Amerika.
Santamäkis familj i gräset på Åbackan och i bakgrunden syns ”Åsinas Viktoras” alltså Viktor Rosenbacks gård som i slutet på 1920-talet övertogs av Anselm Viklund då han återvände från Amerika.
Hilda Santamäki med korna i hagen bakom Myllyniemis snickeri.
Hilda Santamäki med korna i hagen bakom Myllyniemis snickeri.
Här är det bara glada miner på Åbackvägen, från vänster Keijo, Alli, Leo, Helvi, Nils, Alli och Kauko.
Här är det bara glada miner på Åbackvägen, från vänster Keijo, Alli, Leo, Helvi, Nils, Alli och Kauko.
På bilden ses hela familjen Santamäki: Oskar och Hilda med barnen Helvi (f. 1928), Pertti (f. 1931) och tvillingarna Keijo och Kauko (f. 1933).
Hela familjen Santamäki: Oskar och Hilda med barnen Helvi (f. 1928), Pertti (f. 1931) och tvillingarna Keijo och Kauko (f. 1933).
Knut och Hilda Santamäkis gård fotograferad 1998 från landsvägen.
Knut och Hilda Santamäkis gård fotograferad 1998 från landsvägen.
Då Santamäkis hus revs 1998, så flyttade bröderna Keijo och Kauko delar av uthusen och byggde av dessa en fritidsbostad nära åbranten lite högre upp. I bakgrunden syns det hus som i tiderna varit den finska folkskolan men som denna tid var chipsfabriken Estrellas kontor.
Då Santamäkis hus revs 1998, så flyttade bröderna Keijo och Kauko delar av uthusen och byggde av dessa en fritidsbostad nära åbranten lite högre upp. I bakgrunden syns det hus som i tiderna varit den finska folkskolan men som denna tid var chipsfabriken Estrellas kontor.
Keijo och Kauko Santamäkis fritidsbostad nära åbranten byggdes delvis av delar från Knut Santamäkis uthus, då det revs 1998.
Keijo och Kauko Santamäkis fritidsbostad nära åbranten byggdes delvis av delar från Knut Santamäkis uthus, då det revs 1998.

 

(Vill du läsa mera om släkten Myllyniemi och om det hus som Hilda växte upp i, så klicka här!)

(Vill du läsa mera om det hemman som Oskar Myllyniemi köpte på Åbackan, så klicka här och gå sedan till hemmanet 3:7 Rosenberg.)