Mars 2020.

Diktat av Eva 1 april 2020:

Vi vänder ett blad och börjar om på nytt,
kommer knappast att sakna månaden som flytt.
Den blev så konstig med alla restriktioner
en efter en stängdes samhällets funktioner.

Teatrar och bibliotek, skolor och simhallar
fick ej träffa gelikerna som sjunger och trallar.
Ensamma vi vandrade längs vägar och gator
kollade in flyttfåglar och färggranna skator.

Till butiken skulle vi gå snabbt och sällan
du över 70 hamnade i riskgruppsfällan.
Nyheterna handlade bara om en enda sak
Mars 2020 far din väg och kom aldrig tillbak!