Skräddarinas eller Klemes Tildas gård på Åbackvägen 66

Den här stugan nära Åbackvägen byggdes på 1930-talet av skräddaren Johannes Klemets (1889-1944) och hustrun Matilda (f. Björklund i Lappfjärd 1892-1975).
Den här stugan nära Åbackvägen byggdes på 1930-talet av skräddaren Johannes Klemets (1889-1944) och hustrun Matilda (f. Björklund i Lappfjärd 1892-1975). Det ligger nära till hands att virket till denna stuga togs från någon av de gårdar, som de nya ägarna till Nybonds hemman på Åbackan sålde vid denna tid.

Sammanställt av Lasse Backlund 2016, med hjälp av Helvi Klemets. Uppdaterad och publicerad på nya hemsidan i november 2017.

Johannes och Matilda hade tidigare bott på flera andra ställen, bland i det lilla hus nära Myllyniemis som sedan blev den första finska skolan i Dagsmark.

Johannes var son till ”Lill-Skräddarin”, alltså Josef Storkull (1842-1921) och Anna Kajsa Skrivars som var född i Uttermossa. Lill-Skräddarin var en duktig skräddare som först var torpare på Storkull hemman och sedan på Klemets. De bodde i en gård som i tiderna stod mellan folkskolan och Klemets-gården men som i samband med storskiftet blev flyttad till Byåsvägen och som i dag kallas för Rintamäki-Esteras. Johannes var år 1914 första gången gift med Selma Viktorsdotter Agnis (1887-1917) från Lappfjärd och hade med henne sonen Valter (1915-1916). Johannes Klemets deltog i frihetskriget i det berömda Melins kompani och han sårades den 28 mars i Tammerfors.

Matilda, som kallade Tilda var född i Idbäckliden i Lappfjärd och hon gifte sig 1918 med änklingen Johannes Klemets och troligtvis så bodde de den första tiden i Lappfjärd, eftersom de äldsta barnen var födda där. År 1920 köpte Johannes Klemets gården nr 202 i Kristinestad, som låg i korsningen av Kolargränden och Strandgatan. Säljare var polis Hinders men redan följande år sålde Johannes gården vidare med god förtjänst åt fiskaren Viktor Heino.

Johannes livnärde sig som skräddare och han arbetade mest där hemma. Man kan säga att det är en gåta hur det gick till att arbeta där i det lilla huset, eftersom han hade en stor familj med många barn.

Här är Skräddarinas familj samlad på foto runt 1940, från vänster: Erik, Nils, Bruno, Stig, Agda, Johannes, Matilda och Frida. Framför Matilda står minstingen Per.
Skräddarinas familj samlad på foto runt 1940, från vänster: Erik, Nils, Bruno, Stig, Agda, Johannes, Matilda och Frida. Framför Matilda står minstingen Per.

Johannes och Tilda fick 8 barn, varav 7 levde till vuxen ålder:

1. Bruno Klemets (f. 1919).

Bruno sårades i början av fortsättningskriget den 1 november 1941. Han hade först varit stationerad på Bågaskär utanför Ingå men blev sedan förflyttade till Karelska näset, där han var maskingevärsskytt och blev sårad i huvudet. Den 3 november skrev han ett postkort hem till sin far att han har blivit lindrigt skadad och att han vistades på fältsjukhuset men att han snart kommer på permission bara han blir litet friskare. Trots den lindriga skadan dog han sedan på sjukhus i Helsingfors i december 1941.
Bruno sårades i början av fortsättningskriget den 1 november 1941. Han hade först varit stationerad på Bågaskär utanför Ingå men blev sedan förflyttade till Karelska näset, där han var maskingevärsskytt och blev sårad i huvudet. Den 3 november skrev han ett postkort hem till sin far att han har blivit lindrigt skadad och att han vistades på fältsjukhuset men att han snart kommer på permission bara han blir litet friskare. Trots den lindriga skadan dog han sedan på sjukhus i Helsingfors i december 1941.

2. Agda Klemets (f.1921).

På bilden den unga Agda som år 1943 gifte sig med Paul Rönnlund från Övermark. De bodde i slutet på 40-talet i Koll-Minas lilla stuga på Brobackan tillsammans med dottern Lisette (f.1945) tills de i början på 1950-talet byggde ett nytt hus åt sig i Kristinestad och flyttade dit.
På bilden den unga Agda som år 1943 gifte sig med Paul Rönnlund från Övermark. De bodde i slutet på 40-talet i Koll-Minas lilla stuga på Brobackan tillsammans med dottern Lisette (f.1945) tills de i början på 1950-talet byggde ett nytt hus åt sig i Kristinestad och flyttade dit.
Paul och Agda Rönnlund byggde det här huset i Kristinestad, som de sedan sålde då de flyttade till Sverige ungefär 1960, där de sedan bodde så länge de levde.
Paul och Agda Rönnlund byggde det här huset i Kristinestad, som de sedan sålde då de flyttade till Sverige ungefär 1960, där de sedan bodde så länge de levde.

3.Erik Klemets (1922-1946).

Erik arbetade som hästkarl på Högåsen i Kristinestad men han omkom i en olycka då han blev påkörd av en lastbil år 1944.
Erik arbetade som hästkarl på Högåsen i Kristinestad men han omkom i en olycka då han blev påkörd av en lastbil år 1946.

Syd-Österbotten 30.11.1946:

Svår trafikolycka vid Kvarnbacken.

Ung man ihjälkörd av lastbil.

 

I går något före kl. 11 inträffade på Lappfjärdsvägen utanför Kvarnbacken en uppskakande olyckshändelse. Vid nämnda tid kom en av Rosenlunds lastbilar förd av chaufför Ilenius från Lappfjärd med last av sand och körde med hög fart mot en mötande hästfora. Resultaten blev en våldsam kollision.

Häst och kärra kastades från vägen och bilen körde ned i diket. Hästföraren, 24 åriga bondsonen Erik Klemets från Dagsmark och anställd som dräng vid Högåsens sanatorium, skadades så svårt vid olyckstillfället att han tre timmar senare avled på sjukhuset. Han hade fått båda benen avbrutna, revbenen krossade samt ådragit sig andra svåra inre skador.

Hästen som hamnade under bilen måste omedelbart avlivas.

Vid den på platsen verkställda polisundersökningen har det framgått att lastbilen hade kört på orätt sida av vägen ända från backkrönet. Chauffören förklarade att när han skulle väja för hästen, så hade bilens styrinrättning råkat i olag och det stod ej i hans makt att undvika en kollision.

Ilenius och hans hjälpkarl på lastbilen försökte dock till en början förklara tt de hade kört på rätt sida av vägen men rättade sedan sin förklaring, när hjulspåren att förhållandet var ett annat.

Enligt uppgift så skulle Klemets på sjukhuset ha hunnit säga att chauffören med åtbörder visat att Klemets skull köra över till andra sidan av landsvägen. Detta skulle tyda på att styrinrättningen verkligen hade råkat i olag, vilket också visade sig vid en undersökning. Då sikten var fullkomligt fri förefaller det uteslutet att chauffören inte i god tid skulle ha observerat den mötande hästen.

Märkligt är det dock att Ilenius inte slagit till bromsarna, åtminstone framgår det inte av spåren att så skulle ha skett. I varje händelse stannar det honom till last att han hade kört på den vänstra sida av vägen. Han har anhållits.

Den under så sorgliga omständigheter omkomne Erik Klemets var född 1922 i Dagsmark och han har varit anställd vid Högåsens sanatorium sedan april 1945.

4. Åke Klemets (1924-1926).

5. Nils Klemets (1926-2004).

Nils var den enda av Johannes och Tildas barn, som stannade kvar i Dagsmark hela livet.
Nils var den enda av Johannes och Tildas barn, som stannade kvar i Dagsmark hela livet.

Vill du läsa mera om Klemets Nils, hans gård och familj, så skall du klicka HÄR!

6. Frida Klemets (1926-2010). 

Frida arbetade som piga åt Koll-Frans, alltså Frans Storkull (1898-1974) tills hon år 1950 gifte sig med Reino Rajala från Bötom. De byggde ett hus åt sig i Bötom och fick 4 barn men flyttade på 1960-talet till Sverige där de bodde så länge de levde.
Frida arbetade som piga åt Koll Frans, alltså Frans Storkull (1898-1974) tills hon år 1950 gifte sig med Reino Rajala från Bötom. De byggde ett hus åt sig i Bötom och fick 4 barn men flyttade på 1960-talet till Sverige där de bodde så länge de levde.

7. Stig Klemets (f. 1931)

På bilderna Stig som första gången år 1953 gifte sig med Lilli Hammarberg (f.1935) från Langåsen i Perus. Hon var syster till ”Motta-Elis” Hammarberg och de bodde en tid på Langåsen före de flyttade till Sverige. I Perus föddes sonen Sten år 1953 och han flyttade med föräldrarna till Sverige men då de separerade så flyttade Sten till Dagsmark och växte upp där med sin farmor Tilda. På 70-talet flyttade Sten till Värmland till sin mor, där han sedan arbetade som truckförare tills han dog ogift och barnlös år 1982. Efter skilsmässan gifte Stig om sig med Ellisif Johanssen från Norge och med fick han sedan en dotter.
Stig Klemets som första gången år 1953 gifte sig med Lilli Hammarberg (f.1935) från Langåsen i Perus. Hon var syster till ”Motta Elis” Hammarberg och de bodde en tid på Langåsen före de flyttade till Sverige. I Perus föddes sonen Sten år 1953 och han flyttade med föräldrarna till Sverige men då de separerade så flyttade Sten till Dagsmark och växte upp där med sin farmor Tilda. På 70-talet flyttade Sten till Värmland till sin mor, där han sedan arbetade som truckförare tills han dog ogift och barnlös år 1982. Efter skilsmässan gifte Stig om sig med Ellisif Johanssen från Norge och med fick han sedan en dotter.
År 1953 gifte sig Stig Klemets med Lilli Hammarberg från Lilltmåsan eller Langåsen i Perus. Lillis föräldrar Josef och Alma Matilda flyttade då ut i lillstugan och det unga paret flyttade in i storstugan, som i själva verket inte var så värst stor. När Stig och Lilli flyttade till Sverige, så återvände Lillis bror Elis och hans hustru Elvi från södra Finland. De hade i flera år bott där och arbetat på många jordbruk.
År 1953 gifte sig Stig Klemets med Lilli Hammarberg från Lilltmåsan eller Langåsen i Perus. Lillis föräldrar Josef och Alma Matilda flyttade då ut i lillstugan och det unga paret flyttade in i storstugan, som i själva verket inte var så värst stor. När Stig och Lilli flyttade till Sverige, så återvände Lillis bror Elis och hans hustru Elvi från södra Finland. De hade i flera år bott där och arbetat på många jordbruk.

Per Olof Klemets (1933-2012).

Per gifte sig 1961 med Berit Södergård (f.1937) från Lappfjärd. De flyttade sedan till Sverige, där de fick 2 döttrar.
Per gifte sig 1961 med Berit Södergård (f.1937) från Lappfjärd. De flyttade sedan till Sverige, där de fick 2 döttrar.

Skräddaren Johannes Klemets hade 9 syskon, varav 6 blev vuxna:

 1. Maria (1865-1943) gift 1889 med Erik Henrik Klemets, senare Klemetsholm (1863-1938). Hon var mor bland annat till Hulda Eklund och till Selma Holmudd. Flyttade vid storskiftet till Mellanå.
 2. Anna Sofia (1868-1946) också kallad Fia, hon var gift 1892 med ”Hanås-Axel”, alltså Axel Hannus (f.1864 i Härkmeri) som sedan tog namnet Lillsjö. Hon var mor bland annat till Frans Lillsjö och till Hulda Lindell och de bodde på Byåsen nära skogen.
 3. Josef Henrik (f.1870, till Amerika, dödförklarad 1966) gift 1892 med Maria Vilhelmina Klemets (1862-1952) som kallades ”Lilltmåss-Mina”. Far bland annat till ”Lilltmåss-” Emil Klemets, som bodde ovanför Kiaskroken, nära skogen. Vill du läsa mera om Klemes-Emel, så klicka här!
 4. Adelina (1873-1874)
 5. Erik Johan (1874-1951) som blev kallad för ”Rebeck-Erkjåhan” eftersom han år 1905 gifte sig med Rebeck-Josipas dotter Anna Sofia (1877-1960) som följaktligen kallades ”Rebeck-Fia”. De bodde på A-sidon och var bönder på Lillkull hemman och fick en dotter Signe som sedan gifte sig med Leander Nyholm i Kvarnå. Vill du läsa mera om detta, så klicka här!
 6. Viktor (1877-1878)
 7. Adelina Vilhelmina (1879-1882)
 8. Frans Viktor (1883-1953) som år 1911 gifte sig med Amanda Söderholm (1888-1959) och de tog sedan namnet Söderqvist och bosatte sig på A-sidon. Viktor var både skräddare och bonde på Lillkull hemman och de fick sedan 2 söner och 2 döttrar. Läs mera HÄR!
 9. Hilma Alvina (f. 1886) gift 1905 med Josef Henrik Rosenback (1885-1969) som kallades för ”Eljasas-Josip” då de bodde på Rosenback hemman nära folkskolan i Dagsmark. De sålde sedan hemmanet åt Henrik Agnäs och de flyttade till Glas-backan i Lappfjärd och blev bönder på Lillgäls hemman.

Amanda Matilda Björklund eller Klemes-Tilda som hon kallades föddes i Idbäckliden i Lappfjärd och var dotter till bonden Karl Johan Eriksson Björklund (1865-1931) och dennes hustru Anna Kajsa Johansdotter Holm (1864-1914). Hon hade 8 syskon:

 1. Vilhelmina (1888-1931) flyttade till Kristinestad 1925, gifte sig där med Leander Grannas. Hon dog en månad efter att hon hade fött en dödfödd dotter.
 2. Maria Alvina (f.1889) flyttade till Kristinestad 1924, gift med Viktor Lill från Tjöck.
 3. Karl Henrik (f. 1894) som gifte sig år 1917 med Ida Adelina Högström (1892-1937)och de fick en dotter Fageli (1918-2003) som sedan gifte sig med Ragnar Andtfolk. Karl Henrik stupade i frihetskriget i Tammerfors 3 april 1918 och Ida Adelina gifte år 1920 om sig med Erik Emil Roos.
 4. Ida Adelina (1895-1972).
 5. Hilma Emilia (1897-1926) gift 1920 med Erland Skoglund (1896-1984) från Påskmark och de fick dottern Hjördis. Efter Hilmas död gifte Erland om sig med Maria Österback och de fick flera barn, bland annat Albert Skoglund (f.1933) i Kvarnå.
 6. Alma Sofia (1899-1990) som år 1918 gifte sig med Josef Dahlroos från Lillsjö.
 7. Selma Irene (f. 1903) som år 1923 gifte sig med Johan Viktor Eskelin och de fick 3 döttrar.
 8. Hulda Olivia (1904-1979) som år 1924 gifte sig med Evert Liljedahl från Korsbäck.

Foton:

På fotot står Agdas dotter Lisette på Koll-Minas gårdsplan. Koll-Mina som på riktigt hette Vilhelmina Sundholm bodde här till sin död 1943. Vilhelmina var dotter till Erik Henrik Storkull, senare Sundholm som bodde där Eklunds bor i dag. I bakgrunden syns Skogmans nybyggda gård, som blev färdig 1945.
Agdas dotter Lisette på Koll Minas gårdsplan. Koll Mina som på riktigt hette Vilhelmina Sundholm bodde här till sin död 1943. Vilhelmina var dotter till Erik Henrik Storkull, senare Sundholm som bodde där Eklunds bor i dag. I bakgrunden syns Skogmans nybyggda gård, som blev färdig 1945.
Frida Klemets gifte sig i Frans Storkulls gård på midsommaren 1950 med Reino Rajala från Bötom, samma dag som Torsten gifte sig med Kaino i Bötom. Här är bekanta samlade till kockkalas dagen efter, från vänster: Gerda Storkull, ”Ottoas-Elin” Rosenback, Senja Puputti med dottern Anja som syns lite bakom Hjördis Skoglund som var kusin till Frida Klemets. Följande är Fridas mor ”Skräddarinas-Tilda” och bredvid henne står Elna Lindfors. Den långa mannen är Reino Rajala med hustrun Frida och bredvid Frida står ”Sanderas-Mina” Viiala från Palon och längst till höger står Fridas bror Nils och Helvi Klemets.
Frida Klemets gifte sig i Frans Storkulls gård på midsommaren 1950 med Reino Rajala från Bötom, samma dag som Torsten gifte sig med Kaino i Bötom. Här är bekanta samlade till kockkalas dagen efter, från vänster: Gerda Storkull, ”Ottoas-Elin” Rosenback, Senja Puputti med dottern Anja som syns lite bakom Hjördis Skoglund som var kusin till Frida Klemets. Följande är Fridas mor ”Skräddarinas-Tilda” och bredvid henne står Elna Lindfors. Den långa mannen är Reino Rajala med hustrun Frida och bredvid Frida står ”Sanderas-Mina” Viiala från Palon och längst till höger står Fridas bror Nils och Helvi Klemets.
Stig och Lillis son Sten som växte upp med sin farmor Tilda på Åbackvägen. Han gick i skolan i Dagsmark och flyttade som vuxen till sin mor i Sverige, där han sedan dog som 29-åring, ogift och barnlös. Sten var en ivrig fiskare som trivdes på sjön.
Stig och Lillis son Sten som växte upp med sin farmor Tilda på Åbackvägen. Han gick i skolan i Dagsmark och flyttade som vuxen till sin mor i Sverige, där han sedan dog som 29-åring, ogift och barnlös. Sten var en ivrig fiskare som trivdes på sjön.
Längst till vänster står Klemes-Tilda med barnbarnet Sten. Tilda umgicks mycket med grannfrun Hulda Krook som sitter längst fram. Bredvid Tilda står Ingeborg Lindblad, sedan Ragnar och Verna Långfors.
Längst till vänster står Klemes-Tilda med barnbarnet Sten. Tilda umgicks mycket med grannfrun Hulda Krook som sitter längst fram. Bredvid Tilda står Ingeborg Lindblad, sedan Ragnar och Verna Långfors.
Här står Tilda i trädgården med barnbarnet Sten och dennes kusin Annel. Skymd bakom Tilda finns Mitts Julandas gård.
Här står Tilda i trädgården med barnbarnet Sten och dennes kusin Annel. Skymd bakom Tilda finns Mitts Julandas gård.
Här Per Klemets med ena dottern 1962. I slutet på 1950-talet så råkade Per ut för en olycka då han tillsammans med Åke Grans på motorcykel i mörkret körde in i en parkerad traktorkärra i Perus. Per satt som passagerare bakpå och både han och Åke ådrog sig svåra skador men båda överlevde.
Här Per Klemets med ena dottern 1962. I slutet på 1950-talet så råkade Per ut för en olycka då han tillsammans med Åke Grans på motorcykel i mörkret körde in i en parkerad traktorkärra i Perus. Per satt som passagerare bakpå och både han och Åke ådrog sig svåra skador men båda överlevde.
Nils Klemets på trappan där hemma tillsammans med hustrun Helvi.
Nils Klemets på trappan där hemma tillsammans med hustrun Helvi.
Per Klemets arbetade som chaufför åt Rosengård Valter och här håller han på att lasta grus tillsammans med brorsonen Sten. Fotot från slutet på 50-talet.
Per Klemets arbetade som chaufför åt Rosengård Valter och här håller han på att lasta grus tillsammans med brorsonen Sten. Fotot från slutet på 50-talet.
Skräddarinas gård stod nära Åbackvägen och ännu närmare kom den när Åbackvägen förnyades och förbreddades på 90-talet.
Skräddarinas gård stod nära Åbackvägen och ännu närmare kom den när Åbackvägen förnyades och förbreddades på 90-talet.
Helvi Klemets ser nöjd ut då jultomten kramar om henne i bybutiken i Dagsmark
Helvi Klemets ser nöjd ut då jultomten kramar om henne i bybutiken i Dagsmark
År 1962 fyllde Skräddarinas-Tilda 70 år.
År 1962 fyllde Skräddarinas-Tilda 70 år.
Skräddarinas på Åbackvägen 66.
Skräddarinas på Åbackvägen 66.
Så här såg gården ut 2003, bara något år före den såldes åt grannarna Långfors som sedan rev bort den och i dag syns det knappt var en har stått.
Så här såg gården ut 2003, bara något år före den såldes åt grannarna Långfors som sedan rev bort den och i dag syns det knappt var en har stått.